sociaal verhaal

Gratis Juridisch Advies

Sociaal Verhaal geeft gratis juridisch advies voor mensen met geen of laag inkomen. Behoort u tot de sociale minima en heeft u een juridisch probleem of een juridische vraag op een rechtsgebied waarover wij gratis juridisch advies geven, bel ons of vul het contactformulier in op onze website. De belkosten van het telefoonnummer op onze website zijn volgens het normale beltarief. U betaalt hiervoor geen extra kosten. Wanneer u onverhoopt geen 085-nummers kunt bellen, stuur ons een e-mail of een Whatsapp bericht. Wij bellen u zo snel mogelijk terug. Dit geldt ook als u geen beltegoed heeft. Wij bellen u graag terug als u geen inkomen heeft en dringend om juridische hulp verlegen zit. Op onze website kunt u eveneens gebruik maken van de online chatfunctie om gratis juridische vragen te stellen. Wij verzoeken u om alleen met ons contact op te nemen als er géén andere hulpverleningsinstanties zijn die u kunnen helpen én er sprake is van een dringend of acuut juridisch probleem dat gevolgen heeft voor uw eerste levensbehoeften. Wij geven géén gratis juridisch advies als alternatief voor het Juridisch Loket. Indien uw hulpvraag minder spoedeisend is, neem contact op met het Juridisch Loket op telefoonnummer 0900-8020 (Belkosten Juridisch Loket 25 cent per minuut, met een starttarief van 4,5 cent per gesprek plus uw gebruikelijke belkosten. De maximale belkosten bij het Juridisch Loket zijn 12,50 euro per gesprek). Bij het Juridisch Loket werken gespecialiseerde juristen die u telefonisch goed van juridisch advies kunnen voorzien. Dit telefonisch juridisch advies is weliswaar niet gratis, maar strekt zich wel uit over meer rechtsgebieden dan waarin de vrijwilligers van Sociaal Verhaal u van gratis juridisch advies kunnen voorzien. En heeft u hoog inkomen of veel vermogen waardoor u buiten de doelgroep van Sociaal Verhaal valt, wilt u ons dan niet bellen voor gratis juridisch advies. Elke hulpvraag die u ons stelt, gaat ten koste van onze hulpverlening aan de sociale minima. Respecteer onze doelstelling en probeer niet gratis juridisch advies van ons te krijgen, indien u niet tot onze doelgroep behoort. Er zijn andere mogelijkheden voor mensen met hoog inkomen om aan juridisch advies te komen. Denk bijvoorbeeld aan het lid worden van een vakbond, Vereniging Eigen Huis of een rechtsbijstandsverzekeraar. Deze instellingen geven eveneens (bijna) gratis juridisch advies aan particulieren. En wilt u liever (nagenoeg) gratis juridisch advies van een gespecialiseerde advocaat, dan heeft u de mogelijkheid om bij Rocket Lawyer een abonnement af te sluiten. U bent vervolgens het hele jaar verzekerd van (gratis) juridisch advies door gespecialiseerde advocaten. Tevens kunt u onbeperkt gebruik maken van de gratis juridische documenten en brieven op de website van Rocket Lawyer. Sociaal Verhaal verleent gratis juridisch advies op diverse rechtsgebieden. U dient daarbij te bedenken dat het juridisch advies wordt gegeven door vrijwilligers en ervaringsdeskundigen op de betreffende rechtsvlakken. Indien wij u met uw specifiek juridisch probleem niet van het juiste juridisch advies kunnen voorzien, dan zullen wij u doorverwijzen naar een gespecialiseerde rechtshulpverlener, zoals bijvoorbeeld een advocaat, een mediator of een belastingdeskundige. Uitgangspunt hierbij is dat ook het juridisch advies van de advocaat waar naar wij u doorverwijzen, gratis is voor onze doelgroep. Indien dit onverhoopt niet het geval mocht zijn, dan ontvangen wij graag een terugkoppeling van u daarover. De doelstelling van Sociaal Verhaal is gratis juridisch advies voor sociale minima. Dit geldt eveneens voor juridisch advies door één van onze advocaten of andere rechtshulpverleners.

Rechtsgebieden

Sociaal Verhaal verleent gratis juridisch advies op diverse rechtsgebieden. U dient daarbij te bedenken dat het juridisch advies wordt gegeven door vrijwilligers en ervaringsdeskundigen op de betreffende rechtsvlakken. Indien wij u met uw specifiek juridisch probleem niet van het juiste juridisch advies kunnen voorzien, dan zullen wij u doorverwijzen naar een gespecialiseerde rechtshulpverlener, zoals bijvoorbeeld een advocaat, een mediator of een belastingdeskundige. Uitgangspunt hierbij is dat ook het juridisch advies van de advocaat waar naar wij u doorverwijzen, gratis is voor onze doelgroep. Indien dit onverhoopt niet het geval mocht zijn, dan ontvangen wij graag een terugkoppeling van u daarover. De doelstelling van Sociaal Verhaal is gratis juridisch advies voor sociale minima. Dit geldt eveneens voor juridisch advies door één van onze advocaten of andere rechtshulpverleners.

Behoort u tot de sociale minima en heeft u een juridisch probleem of een juridische vraag op een rechtsgebied waarover wij gratis juridisch advies geven, bel ons of vul het contactformulier in op onze website.

U kunt ons benaderen met juridische vragen onder meer op de volgende rechtsgebieden;

 • Beslaglegging op inboedel, bankrekening, toeslagen of uitkering door gerechtsdeurwaarder.
 • Verkoop inboedel woning door een deurwaarder.
 • Huisuitzetting of woningontruiming door de woningbouwvereniging.
 • Stopzetting of (straf)korting inkomen door de gemeente of het UWV.
 • Afwijzing aanvraag uitkering door de gemeente of het UWV.
 • Afwijzing aanvraag WSNP door de rechtbank.
 • Afwijzing minnelijk schuldhulptraject door de gemeente of de kredietbank.
 • Inhouding of verrekening op uw uitkering door de gemeente of het UWV.
 • Ontslag (op staande voet) door uw werkgever.
 • Inhouding of verrekening salaris door uw werkgever.
 • Dagvaarding door een deurwaarder of door de Officier van Justitie.
 • Veroordeling bij verstekvonnis of op tegenspraak door een rechter.
 • Rijbewijs ingevorderd wegens een verkeersmisdrijf.
 • Stopzetting of terugvordering toeslagen door de belastingdienst.
 • Faillissementsaanvraag door een schuldeiser.
 • Weghalen energiemeters uit woning door de netbeheerder.
 • Afsluiting water in woning door het waterleidingsbedrijf.
 • Verlaging arbeidsongeschiktheidsuitkering vanwege herkeuring UWV.
 • Gijzeling door het CJIB bij betalingsonmacht.
 • Uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling kind door de rechtbank.

Werkwijze gratis juridisch advies Sociaal Verhaal

De werkwijze voor gratis juridisch advies door Sociaal Verhaal is als volgt. De werkwijze voor gratis juridisch advies door Sociaal Verhaal is als volgt

 • Bepaal op basis van uw inkomen of u tot onze sociale doelgroep behoort.
 • Onderzoek of er geen andere instantie is die uw juridische hulpvraag kan beantwoorden.
 • Wees kritisch of u echt een dringende juridische hulpvraag heeft of een acuut juridische probleem.
 • Schrijf, voordat u ons benadert, kort en bondig op papier de juridische vraag voor uzelf op.
 • Dien bij voorkeur per e-mail of via het contactformulier op de website uw vraag voor juridisch advies in.
 • Neem alleen bij spoedeisende juridische problemen per telefoon, Whatsapp of chatfunctie op de website contact met ons op.

Indien u deze werkwijze voor gratis juridisch advies door Sociaal Verhaal aanhoudt, dan kunnen wij iedereen van dienst zijn. Onze eerste zorg is namelijk om dié mensen te helpen die snel juridisch advies nodig hebben voor ingrijpende problemen, zoals huisuitzetting, verlies van inkomen, afsluiting van water of energie in de woning. Het oplossen van deze juridische kwesties heeft onze prioriteit. Neemt u het ons daarom niet kwalijk als wij uw juridische hulpvraag niet per omgaande beantwoorden. Wij streven er naar om elk hulpzoekende binnen twee werkdagen van juridisch advies te voorzien. In eerste instantie zullen wij telefonisch contact met u opnemen om de prioriteit van uw juridisch probleem te kunnen bepalen. In de meeste gevallen kunnen wij gelijk uw juridische vraag beantwoorden. Indien er meer informatie of documenten nodig zijn om u van het juiste juridische advies te kunnen voorzien, zullen wij u vragen om onze deze stukken op te sturen. Onze juridische afdeling zal vervolgens de juridische documenten bestuderen en telefonisch met u contact opnemen om de juridische oplossing of mogelijkheden met u te bespreken. Dit alles kan meer tijd kosten, dan u in eerste instantie verwacht. Wij zullen bij ons advies echter altijd rekening houden met de spoedeisendheid van uw geschil. Als het nodig is, kunnen wij binnen een paar uur na uw aanvraag voor juridisch advies de juiste actie ondernemen om een zwaarwegend probleem, zoals een executieverkoop van uw inboedel, of huisuitzetting te voorkomen.

Bel Sociaal Verhaal voor hulp bij uw juridische problemen en vraagstukken.