werkgever

Ontslag aanvechten bij ontslag op staande voet

U moet altijd uw ontslag aanvechten bij ontslag op staande voet. Vecht u uw ontslag niet aan, dan verspeelt u uw recht op loon en op WW. Wanneer u op staande voet bent ontslagen, neemt u dan direct contact op met Sociaal Verhaal. Sociaal Verhaal geeft u advies over waar u aan moet denken en wat uw rechten zijn bij ontslag op staande voet. Bij een ontslag op staande voet heeft u namelijk met onmiddellijke ingang geen recht meer op loonbetaling en kan uw werkgever een schadevergoeding van u vorderen. Ook zal het UWV u bij ontslag op staande voet geen uitkering toekennen, zelfs niet als uw werkgever overduidelijk een verkeerde reden heeft aangevoerd voor het ontslag. Het UWV vindt dat u bij ontslag op staande voet tegen uw onterecht ontslag moet protesteren en aanspraak moet maken op voortzetting van uw arbeidsovereenkomst. Van  het UWV zult u dus bij ontslag op staande voet geen uitkering krijgen.

Na ontslag op staande voet ligt het initiatief helemaal bij u als werknemer. Als de werknemer niet binnen twee maanden na het ontslag een gerechtelijke procedure opstart, dan kan het ontslag op staande voet niet meer ongedaan gemaakt worden en kan de werknemer zelf geen schadevergoeding meer vorderen van de werkgever. Deze termijn van twee maanden is een wettelijke termijn.

Het is overigens verstandig om direct na ontslag op staande voet bij uw werkgever te protesteren tegen het ontslag met een e-mail en een aangetekende brief. Hierbij geeft u aan dat u beschikbaar bent om op eerste afroep van uw werkgever weer te komen werken. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat er onnodige discussies komen over het recht op loon in het geval de rechter oordeelt dat het ontslag op staande voet onterecht is gegeven. U heeft immers geen arbeid verricht en u ook niet bereid verklaard om te werken. Als u op staande voet bent ontslagen, moet u zich naar uw werkgever – schriftelijk – bereid verklaren om door te werken.

Neem bij ontvangst van een ontslagbrief zo snel mogelijk contact op met Sociaal Verhaal!

Kenmerken ontslag op staande voet

De belangrijkste kenmerken van een ontslag op staande voet zijn:

 • de werkgever bepaalt in eerste instantie zelf of hij een ontslag op staande voet wil en kan geven;
 • bij een ontslag op staande voet moeten de redenen die tot het ontslag hebben geleid worden meegedeeld;
 • een ontslag op staande voet gaat direct en zonder opzegtermijn in en mag alleen worden gegeven wegens zogeheten dringende redenen;
 • de werkgever moet deze ‘dringende redenen’ kunnen bewijzen;
 • of sprake is van dringende redenen is altijd afhankelijk van de specifieke situatie: onder bepaalde omstandigheden kan het ongeoorloofd meenemen van een blik Coca Cola al voldoende zijn, bijvoorbeeld als dat gebeurt door een kassamedewerker; het na één of meer waarschuwingen te laat blijven komen op het werk kan ook een dringende reden opleveren.
 • het ontslag op staande voet kan later door de rechter worden getoetst, als de werknemer tijdig (binnen twee maanden) een gerechtelijke procedure heeft opgestart. De rechter kan het ontslag ongedaan maken of u een schadevergoeding toekennen wanneer hij vindt dat het ontslag op staande voet onterecht is gegeven. Die keuze is aan u. Wanneer u eenmaal een keuze hebt gemaakt (ongedaan maken ontslag of schadevergoeding), dan kunt u gedurende enige tijd nog uw keuze wijzigen. Bijvoorbeeld: eerst wilt u het ontslag op staande voet ongedaan laten maken door de rechter. Na enige tijd vindt u een nieuwe baan en hebt u geen belang meer bij het ongedaan laten maken van het ontslag. Zolang de rechter nog geen (onherroepelijke) uitspraak heeft gedaan over de geldigheid van het ontslag op staande voet, kunt u in dat geval nog aanspraak maken op schadevergoeding.
 • als een ontslag op staande voet terecht is gegeven vanwege opzet of schuld van de werknemer, dan kan de werkgever een schadevergoeding vorderen van de werknemer. Die vergoeding is meestal, maar niet altijd, het loon over één maand. Soms kan de werkgever onder andere ook onderzoekskosten vorderen van de werknemer, bijvoorbeeld de kosten van een recherchebureau.
 • In de praktijk worden ontslagen op staande voet vaak onterecht gegeven. Het is dus vaak de moeite waard om tegen een ontslag op staande voet te protesteren.
 • Protesteren tegen een ontslag op staande voet is ook nuttig om uw rechten op een uitkering veilig te stellen. Dit klinkt vreemd omdat het UWV, zoals vermeld, na een ontslag op staande voet in principe geen uitkering zal toekennen aan een werknemer. Het komt echter regelmatig voor dat een ontslag op staande voet na een protest ongedaan wordt gemaakt. Dat gebeurt dan door de rechter in een gerechtelijke procedure of door de werkgever, op advies van diens advocaat. Wat dan vaak gebeurt is dat de arbeidsovereenkomst na het ongedaan maken van het ontslag op staande voet tóch eindigt, maar dan op neutrale gronden via een ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter of door een beëindigingsovereenkomst in overleg met de werkgever. In deze gevallen heeft de werknemer in principe wél recht op een uitkering.
 • Het gebeurt ook regelmatig dat een werknemer door wil blijven werken: dit moet dan worden geregeld via een gerechtelijke procedure, want vaak wil de werkgever  toch nog van de werknemer af en wil hij niet dat de werknemer weer in dienst komt.
 • Bij ontslag op staande voet situaties wordt veel onderhandeld. Het is belangrijk dat u dit door een advocaat laat doen, want naast het onderhandelen moet er ook geprocedeerd worden. Als u namelijk niet binnen twee maanden na het ontslag op staande voet een rechtszaak tegen het ontslag hebt opgestart, dan bent u afhankelijk van de welwillendheid van uw (ex) werkgever om het ontslag op staande voet te laten vervallen of u en schadevergoeding toe te kennen. U hebt dan namelijk in principe geen wettelijke middelen meer. U zult begrijpen dat uw positie dan veel slechter zou worden en de kans minimaal wordt dat u nog iets tegen het ontslag op staande voet kunt doen.

Wat moet u als werknemer doen na een ontslag op staande voet?

Als een werknemer door zijn werkgever op staande voet wordt ontslagen, dan wordt hem/haar ook wel eens een beëindigingsovereenkomst voorgelegd. Het advies is om zo’n beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst geheten) NIET te ondertekenen totdat u juridisch advies hebt ingewonnen over uw situatie. Sociaal Verhaal kan u hierbij helpen.

Een tweede advies bij een ontslag op staande voet is dat u zich zo spoedig mogelijk laat adviseren over uw rechten en over het (laten) schrijven van een goede protestbrief.

Verder moet uiteraard de termijn van twee maanden in de gaten worden gehouden: als u pas wat gaat doen wanneer die termijn is verlopen, dan kan het ontslag niet meer ongedaan gemaakt worden door de rechter en bent u ook niet meer in de positie om zoiets af te dwingen of om zelf een schadevergoeding te vorderen van uw werkgever.  Neemt u dus contact met ons op zodra u een ontslagbrief heeft ontvangen.