Energietoeslag studenten vaak onterecht afgewezen; wat nu?

Als student ben je waarschijnlijk al bekend met het feit dat het niet altijd even makkelijk is om financieel rond te komen. Daarom kan het extra zuur zijn als je energietoeslag wordt afgewezen. Helaas is dat momenteel het geval voor veel studenten.

De energietoeslag is een tegemoetkoming in de kosten voor gas en elektriciteit voor mensen met een laag inkomen. Normaal gesproken komen studenten niet in aanmerking voor deze toeslag, omdat zij studiefinanciering ontvangen. Echter, door de coronacrisis zijn veel studenten hun bijbaan kwijtgeraakt en daardoor in financiële problemen gekomen.

Daarom heeft de overheid besloten om studenten tijdelijk wel in aanmerking te laten komen voor de energietoeslag. Helaas blijkt in de praktijk dat veel aanvragen worden afgewezen. Volgens het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) komt dit doordat veel studenten niet aan de voorwaarden voldoen.

Om in aanmerking te komen voor de energietoeslag moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet je een laag inkomen hebben en een hoge energierekening. Ook mag je niet te veel vermogen hebben. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de voorwaarden. Helaas blijkt dat veel studenten hier niet aan voldoen en daardoor hun aanvraag wordt afgewezen.

Toch zijn er ook studenten die wel aan de voorwaarden voldoen en toch zijn afgewezen. In dat geval is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de beslissing. Het is belangrijk om goed te kijken naar de reden van afwijzing en hierop je bezwaar te baseren.

Als je bezwaar wilt maken tegen de afwijzing van de energietoeslag, moet je dit binnen zes weken na de datum van de afwijzing doen. Het is verstandig om hierbij hulp te zoeken. Wij kunnen hierbij helpen. Sociaal Verhaal helpt namelijk mensen met een laag inkomen gratis. Wij kunnen samen met een advocaat zorgen dat er een bezwaarschrift wordt ingediend, en dat de energietoeslag misschien alsnog wordt toegekend.

Het is belangrijk dat studenten die in financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis de hulp krijgen die zij nodig hebben. Het afwijzen van de energietoeslag kan voor hen net de druppel zijn die de emmer doet overlopen. Daarom is het goed om te weten dat er mogelijkheden zijn om bezwaar te maken en alsnog in aanmerking te komen voor de toeslag.

Neem contact op met Sociaal Verhaal, voor hulp bij het maken van bezwaar tegen de afwijzing van de energietoeslag.