overheid

Beslag uitkering door deurwaarder

Is er door een deurwaarder beslag op uw uitkering gelegd en bent u het er niet mee eens, neem dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij beoordelen voor u of het beslag op uw uitkering door de deurwaarder klopt en of er niet teveel door de deurwaarder wordt geïnd met het beslag op uw uitkering. De wettelijke term voor beslag op uw bijstandsuitkering door de deurwaarder is executoriaal derdenbeslag onder de gemeente. Dit staat groot geschreven op het beslagexploot van de deurwaarder. De deurwaarder is wettelijk verplicht om u binnen acht dagen na de beslaglegging onder de gemeente op uw uitkering een afschrift van dit beslagexploot te betekenen. De deurwaarder geeft dan persoonlijk aan uw huisadres

Het komt vaak voor dat deurwaarders voor schulden beslag leggen op de bijstandsuitkering van schuldenaren. Van belang hierbij is dat de gerechtsdeurwaarder bij beslaglegging op de bijstandsuitkering altijd de wettelijke beslagvrije voet hanteert. In de meeste gevallen gebruikt de deurwaarder bij beslag op bijstandsuitkering een te lage beslagvrije voet, waardoor er middels het beslag teveel wordt ingehouden op uw uitkering. De beslagvrije voet bedraagt 90% van de voor u geldende bijstandsnorm. Op de pagina ‘kenniswijzer’ van Sociaal Verhaal kunt u in geval van beslaglegging op uw bijstandsuitkering de voor u geldende beslagvrije voet berekenen.  Indien de deurwaarder een te lage beslagvrije voet bij zijn beslaglegging toepast, dan is de gerechtsdeurwaarder wettelijk verplicht om de beslagvrije voet met terugwerkende kracht aan te passen naar de juiste beslagvrije voet. In sommige gevallen betekent dit dat de deurwaarder u dan geld moet terugbetalen.  Wanneer de deurwaarder met opzet een te lage beslagvrije voet hanteert, of soms zelfs géén beslagvrije voet, dan handelt de deurwaarder tuchtrechtelijk laakbaar en kunt u een tuchtklacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam over de beslaglegging op uw uitkering en de te lage beslagvrije voet van de deurwaarder. Wanneer er sprake is van meerdere beslagleggingen op uw uitkering door verschillende deurwaarders, dan is de eerste beslag leggende deurwaarder verantwoordelijk voor het hanteren van de juiste beslagvrije voet. Als er dus door meerdere deurwaarders met verschillende ‘beslagvrije voeten’ beslag is gelegd op uw bijstandsuitkering, dan kunt u de eerste beslag leggende deurwaarder aanspreken op het toepassen van de juiste beslagvrije voet voor alle beslagen op uw uitkering. Als de deurwaarder weigert om de beslagvrije voet aan te passen, dan kunt u contact opnemen met Sociaal Verhaal. Wij zullen dan voor u zorgen dat de beslagvrije voet door de deurwaarder wordt aangepast en bezien of u wellicht nog geld dient terug te krijgen van de deurwaarder vanwege een onjuiste toepassing van de beslagvrije voet.

Inhoudingen op uw uitkering door de Sociale Dienst

Indien er inhoudingen op uw uitkering plaatsvinden door de sociale dienst van de gemeente voor terugbetaling van een lening aan de gemeente of verrekening van een schuld aan de gemeente, dan moet ook de gemeente rekening houden met de voor u geldende beslagvrije voet bij verlaging van uw uitkering vanwege terugbetaling vordering of lening aan de gemeentelijke sociale dienst. Concreet betekent dit dat indien er op uw uitkering teveel wordt ingehouden door de gemeente, de gemeente verplicht is om deze inhoudingen op uw uitkering terug te draaien en mogelijkerwijze u ook de onterecht op uw uitkering ingehouden bedragen of verrekeningen terug te betalen. Bij inhoudingen op uw uitkering geldt ook dat 90% van de voor u geldende bijstandsnorm door de gemeente aan u ter beschikking moet worden gesteld. U moet elke maand minimaal dit bedrag (90% van de bijstandsnorm) vrij te besteden hebben. De meeste gemeentes houden zich hier niet aan, waardoor de kans groot is dat elke maand uw besteedbaar inkomen beneden 90% van de bijstandsnorm is gelegen. Feitelijk kunt u daardoor niet in uw levensonderhoud voorzien en zullen uw schulden oplopen en komen er nieuwe schulden bij. Heeft u het idee dat de gemeente teveel inhoudt op uw uitkering, mail dan uw laatste uitkeringsspecificatie aan Sociaal Verhaal. Wij kunnen voor u beoordelen of de gemeente niet teveel op uw bijstandsuitkering inhoudt of verrekent. Als dit het geval is, dan zal Sociaal Verhaal u van een gratis advocaat voorzien om de onterechte inhouding of verrekening op uw uitkering door de sociale dienst van de gemeente ongedaan te maken.

studiefinanciering

Is er door een deurwaarder beslag op uw uitkering gelegd en bent u het er niet mee eens, neem dan contact op met Sociaal Verhaal.