werkgever

Beslag voorkomen

Deurwaarder aan de deur en wilt u beslag voorkomen? Bel ons voor hulp. Als u geen of laag inkomen heeft en de deurwaarder moet een dwangbevel of vonnis bij u incasseren, dan zal hij beslag leggen. U wilt beslaglegging voorkomen omdat dit voor ongemak zorgt en hoge kosten met zich meebrengt. Er zijn verschillende beslagen die een deurwaarder kan leggen en u kunt op verschillende manieren beslag leggen voorkomen. Er zijn ook verschillende deurwaarder; gerechtsdeurwaarders, gemeentedeurwaarders en belastingdeurwaarders. De algemene regel is dat een deurwaarder nadat hij met een vonnis of dwangbevel bij u langs is geweest, binnen twee dagen na dit bezoek beslag mag leggen. U moet dus gelijk in actie komen als de deurwaarder het vonnis of dwangbevel aan u heeft betekend en daarbij bevel tot ‘betaling binnen twee dagen’ heeft gedaan.

Afhankelijk van de soort schuldeiser (civiel, overheid, belasting) en de soort deurwaarder kunt u op de volgende manieren beslaglegging voorkomen.

 • Bel de deurwaarder op en spreek een betalingsregeling af.
 • Stel verzet in tegen een verstekvonnis en vraag de deurwaarder om beslaglegging aan te houden.
 • Maak bezwaar tegen de belastingaanslag waarvoor een dwangbevel is uitgevaardigd en vraag de belastingdeurwaarder de executie aan te houden totdat op het bezwaar is beslist.
 • Is de bezwaartermijn van de aanslag verstreken; dien een schriftelijk verzoek bij de belastingdienst in voor kwijtschelding, meld betalingsonmacht en vraag uitstel van betaling aan.
 • Loopt er bezwaar tegen de belastingaanslag of is een kwijtscheldingsverzoek ingediend; breng via een advocaat een verzetdagvaarding uit tegen de executie van het dwangbevel door de Ontvanger.
 • Meld u aan voor een minnelijk schuldhulptraject bij de gemeente of de gemeentelijke kredietbank en stuur de bevestiging van uw aanmelding voor schuldhulp aan de deurwaarder.
 • Haal spaargelden van uw bankrekening en open een PayPal account of nieuwe internetbankrekening, bijvoorbeeld bij BUNQ, KNAB of bij een buitenlandse bank zoals de Attijjariwafa bank. Helemaal veilig is een Duitse bankrekening via www.n26.com of een Engelse bankrekening via www.revolut.com. Mocht u bij KNAB een rekening hebben of bij een andere Nederlandse bank, dan is het van belang dat de deurwaarder hier niet achter komt en moet u geen betalingen vanaf die rekening doen naar schuldeisers of de deurwaarder.
 • Verkoop de inboedel van uw woning aan een kennis of familie en huur de inboedel terug. Maak hiervoor twee schriftelijke overeenkomsten, een koopovereenkomst van de inboedel en een huurovereenkomst van de inboedel.
 • Zet uw auto of scooter op iemand anders zijn naam.
 • Berekenen uw wettelijke beslagvrije voet en stuur deze berekening aan de deurwaarder. Indien u geen of laag inkomen heeft, dan blijkt uit deze berekening dat u wettelijk gezien geen afloscapaciteit heeft om de vordering aan de deurwaarder te kunnen betalen.
 • Vraag bijzondere (leen)bijstand aan bij de gemeente voor de schuld waarvoor beslag gelegd gaat worden. Indien er sprake is van een noodsituatie die ontstaat door de beslaglegging, dan komt u in aanmerking voor bijzondere (leen)bijstand van de gemeente.
 • Vraag aan uw werkgever een lening en betaal de lening maandelijks af via inhouding op uw salaris door de werkgever; als er loonbeslag wordt gelegd, dan valt er door de aflossing op de lening maandelijks een lager bedrag onder het beslag.
 • Zet uw eventuele voorlopige teruggave van de belastingdienst stop.
 • Om beslaglegging op uw koophuis te voorkomen, dient u een makelaar om een ‘lage waardebepaling’ te vragen. Mail deze waardebepaling aan de deurwaarder en zeg dat beslag op uw huis geen zin heeft, omdat de hypotheek hoger is dan de koopprijs die uw huis op een executieveiling zal opbrengen.

De grootste angst voor mensen is een aankondiging beslag roerende zaken door een deurwaarder. Met name als de inboedel niet van de schuldenaar zelf is, maar bijvoorbeeld van een huisgenoot. Zijn spullen dreigen dan in beslag te worden genomen voor een schuld die niet van de huisgenoot is. Sociaal Verhaal geeft vanuit haar ruime praktijkervaring tips om beslag inboedel te voorkomen of om een inboedel veilig te stellen. Dit geldt alleen voor mensen met laag of geen inkomen. Als u voldoende inkomen heeft, kunt u in het algemeen beslag auto of roerende zaken voorkomen door een betalingsregeling met de deurwaarder af te spreken. Als u geen geld en geen of laag inkomen heeft, is het financieel niet haalbaar om een betalingsregeling met de deurwaarder af te spreken. De deurwaarder zal proberen toch een regeling te forceren door met beslaglegging roerende zaken te dreigen of met beslag leggen op huisdieren. Wordt u op deze wijze door een deurwaarder onder druk gezet, dan kunnen wij u helpen om beslag leggen te voorkomen. Neem met ons contact op zodra u van de deurwaarder een brief heeft ontvangen met daarin een datum / tijdstip waarop de deurwaarder bij u thuis wil langs komen om beslag te leggen. Dit heet een aankondiging beslag roerende zaken. In de meeste gevallen zijn de beslag- en executiekosten van de deurwaarder hoger dan de verwachte opbrengst van de verkoop van uw auto of inboedel. Beslaglegging op uw auto of huisraad door de deurwaarder is dan vexatoir of onrechtmatig. De bedoeling van beslagleggen en executieverkoop is dat de schuld waarvoor de executie in gang is gezet, de schuld doet afnemen. Het mag niet zo zijn dat uw inboedel of auto voor een laag bedrag openbaar wordt verkocht en dat daardoor de vordering per saldo is toegenomen. Dat is onrechtmatig en wij helpen u beslag leggen en verkoop te voorkomen.