Lindorff

Juridische hulp

Sociaal Verhaal verstrekt gratis juridische hulp aan sociale minima bij noodsituaties. Heeft u géén of laag inkomen en wordt u geconfronteerd met een ingrijpend probleem waarbij u dringend juridische hulp nodig heeft? Neem telefonisch contact met ons op voor een eerste advies hoe u uw juridisch geschil moet aanpakken. U kunt uiteraard ook bellen naar een jurist van het Juridisch Loket (0900-8020. Belkosten Juridisch Loket 25 cent per minuut, met een maximum van twaalf euro vijftig per gesprek). Kan het Juridisch Loket u onverhoopt niet helpen, dan vinden wij misschien wel een oplossing voor uw juridisch probleem. Dit met de nadruk op probleem. Heeft u een algemene juridische vraag en bent u niet op zoek naar hulp, dan bent u bij ons niet aan het juiste adres. Belt u daarvoor naar het Juridisch Loket. Sociaal Verhaal geeft hulp bij het oplossen van juridische problemen. Het moet dan gaan om een acute noodsituatie waarvoor dringend juridische hulp nodig is. Dit kan gaan om geschillen met deurwaarders, zoals bij beslaglegging of woningontruiming. Of om conflicten met uitkeringsinstanties zoals het UWV of de gemeente, waardoor u plotsklaps zonder inkomen komt te zitten. Op het moment dat u een brief ontvangt van een de deurwaarder, of de gemeente of het UWV en u heeft zelf het idee dat dit wel eens grote problemen voor u kan opleveren, vraag ons hoe te reageren op deze brief. Niet reageren is geen optie. Daarmee wordt het probleem niet opgelost, maar juist groter gemaakt. Wij helpen u de brief te beantwoorden en als het heel ingewikkeld wordt, schakelen wij een jurist, advocaat of belastingdeskundige in voor het schrijven van een goede juridische brief. Ook deze juridische hulp is gratis voor onze doelgroep. U kunt ons op werkdagen bellen tussen 09.00 uur en 17.00 uur tegen lokaal tarief. Heeft u geen beltegoed, stuur ons een Whatsapp-bericht of maak gebruik van de chatfunctie of het contactformulier op de website. Wij nemen vervolgens binnen maximaal twee werkdagen contact met u op om uw juridische hulpvraag te beantwoorden. In spoedeisende gevallen wel altijd bellen. Soms wil een deurwaarder al over twee dagen beslag leggen of ontruimen. Elke dag telt daarbij en neemt u niet het risico dat wij uw verzoek om juridische hulp te laat zien.

Waaruit bestaat onze juridische hulp

Indien u ons benadert voor juridische hulp, dan gaat dit in grote lijnen als volgt.

Wij bespreken in een persoonlijk gesprek met u de urgentie van uw juridisch probleem. Komen wij daarbij tot de conclusie dat uw hulpvraag door een andere instantie opgepakt moet worden, dan verwijzen wij u door. Heeft u bijvoorbeeld al een advocaat om u juridische hulp te verlenen, dan gaan wij ons daar niet in mengen. Alleen als u niet tevreden bent over uw eigen advocaat en u wilt dit met ons bespreken, dan kunt u dit aan ons voorleggen. Indien uw situatie is te wijten aan een aanzienlijke en meervoudige schuldenproblematiek, dan vragen wij u altijd om u aan te melden bij de gemeente of de gemeentelijke kredietbank voor een minnelijk schuldhulpverleningstraject. Sommige acute problemen, zoals huisuitzetting of beslag op de inboedel, kunnen wij alleen voor u oplossen als u zelf stappen onderneemt om al uw schulden aan te pakken. Anders blijft het dweilen met de kraan open. Wij kunnen misschien één keer uw huisuitzetting voorkomen, misschien zelfs een tweede keer, maar op een gegeven moment houdt het op. Wij doen aan symptoombestrijding, maar de oorzaak van het conflict waarvoor u juridische hulp zoekt, verdient vaak een meer structurele aanpak.

Zijn wij met u van oordeel dat u onmiddellijk juridische hulp nodig heeft voor het oplossen van uw probleem, dan brengen wij voor u in kaart welke mogelijkheden u heeft om het geschil te klaren. De oplossing zit vaak in het snel opstarten meerdere trajecten. Het juridisch traject is daar maar één van. Sommige geschillen zijn aan een deadline gebonden, zoals woningontruiming en executoriale verkoop van de inboedel van uw woning door een deurwaarder. Wij houden rekening met deze fatale termijn als u onze juridische hulp zoekt. Als het noodzakelijk is dat er per omgaande een advocaat wordt ingeschakeld voor een procedure tegen uw huisbaas of uw werkgever of uitkeringsinstantie, dan regelen wij dit gelijk voor u. De advocaat is gratis als u tot onze doelgroep behoort. Indien u over voldoende inkomen of vermogen beschikt om zelf een advocaat te betalen, maar krap bij kas zit, dan kunnen wij voor u bemiddelen voor een laag en vast bedrag voor de hulp van een advocaat, een jurist of een andere rechtsbijstandsverlener. Soms is het echter niet nodig om juridische hulp aan een advocaat te vragen. Draagt dit niet bij aan de oplossing van uw probleem, of is de kwestie eenvoudig door u zelf op te lossen, dan zullen wij u ontraden om een advocaat in te schakelen. Aarzel daarom niet en vraag ons om hulp wanneer u met een zwaarwegend juridisch probleem zit dat snel aangepakt moet worden.

Sociaal Verhaal verstrekt gratis juridische hulp aan sociale minima bij noodsituaties. Heeft u géén of laag inkomen en wordt u geconfronteerd met een ingrijpend probleem waarbij u dringend juridische hulp nodig heeft? Neem contact met ons op