overheid

IOW uitkering bezwaar UWV

Aanvraag IOW uitkering afgewezen en u wilt bij het UWV bezwaar maken ? Sociaal Verhaal helpt u gratis met bezwaar tegen afwijzing aanvraag IOW uitkering door het UWV. De IOW is een inkomensvoorziening voor oudere werklozen vanaf 60 jaar. Als u recht op WW eindigt en u krijgt nog geen AOW en u heeft geen andere bron van inkomsten zoals loon of pensioen, dan kunt u een IOW uitkering aanvragen bij het UWV. IOW staat voor Inkomensvoorziening Oudere Werklozen. Als het UWV uw aanvraag IOW uitkering heeft afgewezen, dan helpen wij u kosteloos met bezwaar. Als u geen of laag inkomen heeft, dan helpen wij met een gratis advocaat voor bezwaar afwijzing IOW door het UWV.

Aanvraag IOW uitkering UWV

U kunt een aanvraag IOW uitkering bij het UWV indienen als u ouder dan 60 jaar bent en uw WW-uitkering of uw loongerelateerde WGA-uitkering is geëindigd. Wanneer uw aanvraag IOW-uitkering is toegekend door het UWV, dan heeft u recht op een IOW-uitkering tot aan uw AOW-leeftijd. Als uw recht op WW is geëindigd, dan kunt u digitaal via mijn uwv een IOW uitkering aanvragen. Wanneer u een loongerelateerde WGA-uitkering van het UWV ontving, dan moet u de IOW schriftelijk aanvragen bij het UWV. Het UWV stuurt u automatisch een aanvraagset voor de IOW per post als uw WGA-uitkering eindigt. Let op: Het UWV stuurt u alleen een aanvraagformulier voor een IOW uitkering toe, als het UWV van mening is dat u recht heeft op IOW. Mocht u geen aanvraagset voor de IOW van het UWV hebben ontvangen, maar u denkt wel recht te hebben op een IOW-uitkering, bel dan het UWV om alsnog een aanvraag IOW uitkering in te dienen. Anders verspeelt u uw recht op IOW.

Hoogte IOW-uitkering

De hoogte van de IOW-uitkering is 70% van het minimumloon. De overheid stelt jaarlijks de hoogte van het minimumloon vast. Uw IOW-uitkering is hier een percentage van. Wanneer uw ww-uitkering of wga-uitkering lager was van het minimumloon, dan kan uw IOW-uitkering lager zijn dan 70% van het minimumloon. Ook wanneer u gedeeltelijk inkomen heeft uit werk of uit een andere uitkering, dan worden deze inkomsten met uw IOW-uitkering verrekend. Het UWV kijkt bij de vaststelling van de hoogte van uw IOW uitkering niet naar het inkomen van uw partner en ook niet naar het vermogen van u en uw partner. U hoeft ook uw eigen huis of vermogen niet eerst op te maken van het UWV. Hierdoor lijdt u geen inkomensverlies na afloop van uw ww-uitkering.

Voorwaarden IOW-uitkering

De voorwaarden om een IOW-uitkering te ontvangen, zijn als volgt.

  • U heeft de einddatum van uw WW of WGA-uitkering bereikt.
  • U bent 60 jaar of ouder toen u werkloos werd.
  • U kreeg langer dan 3 maanden WW omdat u aan de jareneis voldeed. Of u ontving na 3 maanden WW-uitkering nog een restant van een eerdere ww-uitkering.
  • Uw ww-uitkering is begonnen na 30 september 2006 of uw wga-uitkering is begonnen na 31 december 2007.
  • Uw recht op een IOW-uitkering blijft in elk geval bestaan tot 2020.

studiefinanciering

Neemt u daarom direct met ons contact op zodra u een brief over uw IOW-uitkering van het UWV heeft ontvangen.

Verplichtingen IOW-uitkering

Er zijn verplichtingen als u een IOW-uitkering van het UWV ontvangt.

  • U heeft een sollicitatieplicht, u moet moeite doen om werk te vinden.
  • U moet passend werk dat u wordt aangeboden, accepteren.
  • U kunt in speciale gevallen een ontheffing van de sollicitatieplicht krijgen van het UWV.

Heeft u zich niet aan uw verplichtingen voor een IOW-uitkering gehouden en wil het UWV uw IOW uitkering stopzetten of korten, neem dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij helpen u met een gratis advocaat om de beslissing van het UWV over uw IOW-uitkering aan te vechten. Let u wel op de bezwaartermijn in de brief van het UWV over uw IOW-uitkering. Deze termijn is meestal 6 weken na dagtekening. Neemt u daarom direct met ons contact op zodra u een brief over uw IOW-uitkering van het UWV heeft ontvangen. Onze hulp is kosteloos.