overheid

Geen inkomen wat nu

Heeft u geen werk en geen inkomen en weet u niet wat nu? Wij adviseren u om direct een bijstandsuitkering bij de gemeente aan te vragen. U moet u hiervoor eerst via internet op de website werk.nl inschrijven. Het kan daarbij geen kwaad om eveneens met uw DigiD op mijnuwv.nl te controleren of u misschien nog recht heeft op een ww-uitkering van het UWV. En heeft u al van vóór uw achttiende jaar medische of psychische klachten waardoor u niet in staat bent om geheel of gedeeltelijk door middel van werk inkomen te verwerven ? Vraag bij het UWV een WAJONG-uitkering aan. En controleer op de website van de Belastingdienst, met uw DigiD bij ‘Mijn Toeslagen’, of u recht heeft op toeslagen, zoals zorgtoeslag en huurtoeslag. Heeft u minderjarige kinderen, dan is de kans groot dat u recht heeft op Kindgebonden budget. Het zijn geen hoge bedragen die u maandelijks aan Toeslagen van de Belastingdienst zult kunnen ontvangen, maar als u geen inkomen heeft, helpen alle beetjes.

Heeft u geen inkomen heeft en u heeft ook geen partner met inkomen, dan kunnen wij van Sociaal Verhaal u pas helpen als u eerst een bijstandsuitkering bij de gemeente aanvraagt. Zorg altijd dat u schriftelijk bewijs krijgt van de gemeente dat u de bijstandsuitkering heeft aangevraagd. Laat u niet telefonisch / mondeling afwijzen of wegsturen door de gemeente bij uw aanvraag voor bijstand. Het gevolg daarvan is dat u officieel géén aanvraag bijstand heeft ingediend en wij u niet verder kunnen helpen. Als u geen inkomen heeft en uw aanvraag bijstandsuitkering is door de gemeente in behandeling genomen, dan heeft u na vier weken recht op een financieel voorschot aan bijstand. Voorwaarde is dat u wél alle door de gemeente gevraagde stukken heeft ingeleverd. Ontbreken er stukken volgens de gemeente, dan heeft u pas later recht op een voorschot op een eventuele bijstandsuitkering. De gemeente heeft vanwege het ontbreken van informatie, meer tijd nodig om uw aanvraag te beoordelen. Het ontbreken van de benodigde informatie ligt in uw risicosfeer en u moet zorgen voor de tijdige aanlevering van alle stukken. In het algemeen zal de gemeente u ontmoedigen om u een voorschot gedurende uw aanvraag voor bijstand aan te vragen. U heeft wel het recht om deze aanvraag na de vier weken in te dienen. Doet u dit tijdig en zorg dat u een schriftelijke bevestiging van de gemeente ontvangt, waaruit blijkt dat u het voorschot heeft aangevraagd. En wil de gemeente u geen voorschot op de bijstand toekennen, vraag om een schriftelijk afwijzing van uw voorschot-aanvraag. Met deze afwijzing door de gemeente neemt u gelijk met ons contact op. Wij helpen u vervolgens verder om aan inkomen te geraken.

Heeft u geen inkomen en geen officieel woonadres, zorg dat u zich tijdelijk op het woonadres van een familielid of kennis kan inschrijven. Dit kunt u doen door samen met uw familie of kennis naar een stadsdeelkantoor van de gemeente te gaan en u op zijn/haar woonadres in te schrijven. Zorg dat de hoofdbewoner zijn eigen huurovereenkomst of eigendomsbewijs van de woning meeneemt. Anders bestaat de kans dat de gemeenteambtenaar op het stadsdeelkantoor weigert u daar als medebewoner in te schrijven. De hoofdbewoner moet immers aan de gemeente laten zien dat hij gerechtigd is om mensen tijdelijk op zijn adres te doen inschrijven. Op het moment dat u officieel bij de gemeente staat ingeschreven op het adres van uw kennis /familie, vraagt u gelijk via werk.nl en in het voorkomende geval bij de gemeente zelf, een bijstandsuitkering aan. Als de aanvraag in behandeling is genomen, gaat u op zoek naar een kamer of woning die u met een bijstandsuitkering zal kunnen huren. Heeft u een kamer of woning gevonden, dien vervolgens bij de gemeente een aanvraag in voor bijzondere (leen)bijstand voor de borg en één maand huur voor de nieuwe woning. Hierbij dient u te zorgen voor een schriftelijke bevestiging van de gemeente van uw aanvraag bijzondere bijstand voor de borg en één maand huur. Indien u niet beschikt over een bevestiging van de gemeente, kunnen wij u niet verder helpen. Ook bij uw aanvraag bijzondere bijstand geldt dat u zich niet mondeling of telefonisch door de gemeente moet laten afwijzen. Vraag altijd om een schriftelijke afwijzing van uw aanvraag bijzondere bijstand door de gemeente en neem vervolgens met ons contact op. Als u niet in het bezit bent van brieven van de gemeente kunnen wij u niet helpen.

Als u geen inkomen heeft en u houdt bovenstaande werkwijze aan, dan zal het uiteindelijk lukken om inkomen te verkrijgen. Mutatis Mutandis. Het zal niet makkelijk gaan en de kans is groot dat u eerst een schriftelijke afwijzing van uw aanvraag bijstand zult ontvangen. Wij hebben deze afwijzing van de gemeente nodig om u verder aan inkomen te helpen. In de eerste plaats moet u zelf voldoende moeite hebben gedaan om bijstand (of ander inkomen) te verwerven. Dit blijkt onder meer uit de afwijzing van uw bijstandsuitkering door de gemeente. Lever deze schriftelijke afwijzing binnen zes weken na de dagtekening van het bijstandsbesluit van de gemeente bij ons in. Bent u daarmee te laat, dan kunnen wij u niet helpen. U zult opnieuw een bijstandsuitkering bij de gemeente moeten aanvragen en alle lange wacht- en of beslistermijnen beginnen weer opnieuw. Al die tijd zit u zonder inkomen.

Heeft u geen kennis of familie waar u zich tijdelijk als woonachtig kan inschrijven, neem contact op met de gemeente waar u als laatste aantoonbaar heeft verbleven en vraag om een briefadres of een daklozenadres. Is het in uw gemeente niet mogelijk om een briefadres of daklozenadres aan te vragen, neem contact op met de plaatselijke daklozenopvang, zoals het Leger des Heils of de Kessler stichting. U kunt zich daar tijdelijk inschrijven om een bijstandsuitkering aan te vragen. Als de gemeente uw aanvraag toekent, zult u wel tijdelijk een lagere daklozenuitkering ontvangen. U heeft hierdoor wel inkomen. Vervolgens zoekt u een kamer of woning om te huren en als u die heeft gevonden, dient u vervolgens bij de gemeente een aanvraag in voor bijzondere (leen)bijstand voor de borg en één maand huur voor de nieuwe woning. Weigert de gemeente u deze lening te verstrekken, vraag om een schriftelijke afwijzing en neem direct met ons contact op voor verdere hulp. Onze hulp is gratis voor onze doelgroep.

Heeft de gemeente uw aanvraag voor een bijstandsuitkering afgewezen of heeft de gemeente uw bijstandsuitkering gestopt neem dan contact op met Sociaal Verhaal.