Lindorff

Beslag op uw Toeslagen door de deurwaarder bij de belastingdienst ?

Wanneer de deurwaarder beslag op uw Toeslagen onder de belastingdienst heeft gelegd, dat zet de gerechtsdeurwaarder de beslagvrije voet bij derdenbeslag op uw toeslag, standaard op nul. Dit heeft als gevolg dat de belastingdienst maandelijks uw hele toeslag aan de deurwaarder overmaakt en u geen Toeslag meer van de belastingdienst ontvangt.

Gerechtshof Amsterdam verbiedt deurwaarder beslagvrije voet op nul te stellen

Het gerechtshof Amsterdam heeft onlangs een uitspraak gedaan waarin is bepaald dat de gerechtsdeurwaarder wel beslag mag leggen op Toeslagen onder de belastingdienst, maar daarbij niet zonder meer de gehele maandelijkse toeslag mag innemen. Volgens deze uitspraak van het gerechtshof Amsterdam is het de deurwaarder niet toegestaan om de beslagvrije voet op nihil te zetten. De deurwaarder moet eerst over bewijs beschikken dat de schuldenaar over ander inkomen beschikt waarbij het maandelijkse inkomen van de debiteur niet onder de wettelijke beslagvrije voet komt. Wanneer de deurwaarder niet bekend is met het maandelijks inkomen van u en uw partner, dan mag de deurwaarder alleen beslagleggen op uw toeslagen met de gehalveerde beslagvrije voet die geldt voor een gezin. De deurwaarder moet dan bij derdenbeslag onder de belastingdienst op uw Toeslag een beslagvrije voet van ongeveer € 625,00 per maand (2016) opgeven aan de belastingdienst. Dit houdt feitelijk in dat een derdenbeslag van de deurwaarder op uw toeslagen onder de belastingdienst geen effect zal hebben. De belastingdienst moet dan – ondanks het derdenbeslag van de deurwaarder op uw toeslag – maandelijks de gehele toeslag aan u overmaken.

Vragenformulier deurwaarder voor bepalen beslagvrije voet

Wanneer de deurwaarder een vonnis aan u betekent, ontvangt u van de deurwaarder een formulier waarin u om opgave van uw inkomsten en uitgaven wordt gevraagd. De deurwaarder heeft deze gegevens van u nodig om de voor u geldende beslagvrije voet te bepalen. Deze beslagvrije voet hanteert de deurwaarder bij beslaglegging op uw inkomen en of op uw toeslagen onder de belastingdienst. De meeste schuldenaren vullen het vragenformulier van de deurwaarder niet in. Als de deurwaarder zelf niet bekend is met uw gezinssituatie – kinderen, wel of geen partner met of zonder inkomen – dan mag de  gerechtsdeurwaarder bij derdenbeslag uitgaan van de gehalveerde beslagvrije voet voor een gezin. Dit komt dus neer op een beslagvrije voet van ongeveer € 625,00 per maand. Jaarlijks wordt de wettelijke beslagvrije voet van overheidswege opnieuw vastgesteld. De deurwaarder moet deze jaarlijks bepaalde wettelijk beslagvrije voet hanteren. Ook bij beslaglegging onder de belastingdienst op uw Toeslagen.

Bijstandsuitkering en beslag op toeslagen onder de belastingdienst door de deurwaarder

Ontvangt u een bijstandsuitkering of heeft u inkomen op bijstandsniveau en heeft de deurwaarder beslag gelegd onder de belastingdienst op uw Toeslagen ? Dan is de kans groot dat de deurwaarder een te lage beslagvrije voet heeft opgegeven aan de belastingdienst bij de beslag op uw toeslag. De onjuiste beslaglegging op uw toeslag door de deurwaarder is te corrigeren. Sociaal Verhaal kan u daarbij helpen. De deurwaarder is wettelijk verplicht om bij een onjuiste beslagvrije voet het teveel ingehoudende op uw toeslag met terugwerkende kracht aan u terug te betalen.

Terug vragen teveel ingehouden bij beslag op Toeslagen door deurwaarder

Sociaal Verhaal kan u helpen met het aan de deurwaarder terugvragen van teveel ingehouden beslag op uw Toeslagen door de deurwaarder. Ook wanneer de gerechtsdeurwaarder beslag heeft gelegd op uw toeslag met de beslagvrije voet op nihil, kunnen wij voor u onderzoeken of de beslagvrije voet klopt en de deurwaarder de beslagvrije voet moet verhogen, zodat u maandelijks weer recht op uw Toeslagen heeft. Onze rechtshulp is kosteloos. Als er een advocaat nodig is om de deurwaarder te sommeren het beslag op uw Toeslag onder de belastingdienst op te heffen, of op de beslagvrije voet van nul aan te passen, dan is de advocaat gratis voor onze doelgroep.  Onze advocaten zorgen ervoor dat de deurwaarder u geld terugbetaalt, als er een te lage beslagvrije voet bij beslag op uw toeslagen onder de belastingdienst is gehanteerd. De uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam is van 1 maart 2016.

Sociaal Verhaal kan u helpen met het aan de deurwaarder terugvragen van teveel ingehouden beslag op uw Toeslagen door de deurwaarder.