politie justitie

Tom zitting, oproep OM zitting

In uw brievenbus zult u een oproep van het Openbaar Ministerie (OM), de Officier van Justitie (OvJ) , vinden waarin u wordt opgeroepen voor een TOMzitting (Taakstraf Openbaar Ministerie) in het gerechtsgebouw langs te komen. Deze TOM zitting is een gesprek met de Officier van Justitie of met de parketsecretaris waarin u een transactie of een strafbeschikking wordt voorgesteld voor het delict waarvan u wordt verdacht.  De TOM zitting is dus geen zitting bij een onafhankelijke rechter en de TOMzitting vindt niet plaats in een rechtszaal, maar bij het Openbaar Ministerie in een spreekkamer. De locatie van de TOM zitting is vaak hetzelfde adres als waar de rechtbank is gevestigd, reden waarom er verwarring ontstaat of de TOM zitting nu een rechtszaak is of niet.

Een OM zitting of een TOM zitting (Transactie Officier van Justitie Zitting) is dus geen rechtszaak maar een bespreking met de Officier van Justitie of met een assistent van de OvJ waarin u wordt aangeboden om – zonder tussenkomst van de rechter – een straf te aanvaarden voor het door u gepleegde strafbaar feit. De Officier van Justitie bepaalt zelf aan de hand van de aard en de ernst van uw delict, of u wordt uitgenodigd voor een TOMzitting of dat u direct een oproeping voor de rechter krijgt.

De aanklager (de Officier van Justitie) zal u tijdens de TOM zitting een transactie voorstel doen, zodat de zaak niet voor de rechter komt. Het voorstel dat de Officier u doet kan bestaan uit een transactievoorstel, een geldboete.  Of de Officier van Justitie kan u een straf opleggen, een zogenaamde strafbeschikking. Als u het niet eens bent met de strafbeschikking van de Officier van Justitie dan moet u zelf binnen twee weken na de strafbeschikking verzet instellen tegen de strafbeschikking. Bent u te laat, dan staat uw schuld en strafblad vast.

Tom zitting advocaat nodig   

De Officier van Justitie zal u tijdens de TOMzitting proberen te overtuigen om de straf die het OM u aanbiedt te accepteren. Het OM zal zeggen dat als u het strafvoorstel van het OM niet accepteert, de Officier van Justitie u zal dagvaarden voor de strafrechter waarbij u dan door de rechter een hogere straf zal worden opgelegd. U mag een advocaat meenemen naar de TOM zitting. Dit is verstandig omdat het OM u vaak een straf voorstelt, die hoger is dan de rechter u in een strafzaak zou opleggen. Bijvoorbeeld omdat u voor vrijspraak door de rechter in aanmerking komt of omdat de rechter minder hoog straft.  Een advocaat kan voor u in het TOMgesprek met de Officier van Justitie beoordelen of het strafvoorstel van het OM reëel is en of het OM wanneer u het transactievoorstel van de Officier van Justitie niet accepteert, de strafvervolging wel zal voortzetten en u ook daadwerkelijk dagvaardt voor de strafrechter. Wanneer uw advocaat in het gesprek met de Officier de strafvordering goed weerspreekt en u het strafvoorstel niet accepteert, dan kan het zijn dat het OM de strafzaak seponeert en geen verdere vervolging tegen u instelt. Het is dus niet verstandig om zonder advocaat aan de oproeping voor de TOMzitting van de Officier gevolg te geven. Als u een straf van het OM tijdens de TOM zitting accepteert, dan komt er een schuldig verklaring op uw strafblad / documentatie met gevolgen voor een Verklaring omtrent Gedrag (VOG).

Inschakelen advocaat oproep TOM zitting

Ontvangt u een oproep voor een TOM zitting, neemt u dan direct contact op met Sociaal Verhaal. Sociaal Verhaal kan voor u een gratis advocaat inschakelen voor de oproep TOMzitting. De advocaat zal dan het strafdossier bij het Openbaar Ministerie opvragen en met u de TOMzitting met de Officier van Jusititie goed voorbereiden. De advocaat zal u dan adviseren of u akkoord moet gaan met een strafvoorstel van het OM of dat u het strafvoorstel van de Officier niet moet accepteren, doch de zaak op strafzitting moet laten aankomen. Dit is zinvol indien uw advocaat een vrijspraak door de rechter verwacht. Is dit het geval, dan is de kans groot dat de Officier na de TOM zitting tot een sepot besluit en geen strafvervolging zal instellen.  U heeft dan geen strafblad of een negatieve aantekening in de Justitiële Documentatie.  Wanneer u een strafbeschikking of een transactie accepteert, dan krijgt u een strafblad. Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een advocaat en de TOM zitting voorbereidt met een advocaat.

Gevolgen strafbeschikking voor VOG en strafblad

Als u tijdens de TOM zitting het transactievoorstel van de Officier van Justitie accepteert, of als u niet tijdig verzet instelt tegen de strafbeschikking van de Officier, dan krijgt u een aantekening op het strafblad. Een aantekening op uw strafblad kan gevolgen hebben voor uw werk als u een verklaring over het Gedrag (VOG) nodig heeft. Uw VOG kan worden geweigerd op grond van uw strafblad. U kunt dan uw werk niet meer voortzetten en u wordt niet aangenomen voor een nieuwe baan waarop u heeft gesolliciteerd. Als u een winkeldiefstal heeft gepleegd, staat de transactie of het strafvoorstel hiervoor op uw strafblad en wordt u een VOG geweigerd. Heeft u bijvoorbeeld gefraudeerd, dan krijgt u geen VOG voor werk bij een bank of financiële instelling. Wees hier dus scherp op; Als de Officier van Justitie u een strafbeschikking oplegt, dan heeft u een termijn van twee weken vanaf de datum van uitreiking strafbeschikking om in verzet te gaan. Dit kan zelfs nadat u al op het politiebureau heeft getekend voor uw strafbeschikking. Een TOM zitting is dan niet nodig voor de Officier van Justitie. Neemt u gelijk contact op met Sociaal Verhaal voor gratis bijstand door een advocaat als u een strafbeschikking van de Officier van Justitie heeft ontvangen.

Waarom Sociaal Verhaal?

Sociaal Verhaal is een non-profit vereniging die mensen helpt met allerlei problemen.

We proberen altijd om een gepaste oplossing te vinden

Al onze hulp om een advocaat te vinden is gratis!

rechtspraakverhoor