studiefinanciering

Kwijtschelding studieschuld

Wanneer word je studieschuld kwijtgescholden?

In sommige gevallen kan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een deel van jouw studieschuld kwijtschelden. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Jouw maandbedrag is berekend op grond van jouw inkomen
  • Je hebt nog een openstaand bedrag na 15 jaar maandelijks te hebben afbetaald
  • Het inkomen van een eventuele partner is meegeteld bij de berekening van het maandelijkse bedrag dat je moet afdragen

Als je aan deze voorwaarden voldoet, heb je aan het eind van de aflosfase (15 jaar) waarschijnlijk nog een restschuld. Deze restschuld wordt dan kwijtgescholden. Eventuele nog niet betaalde termijnbedragen scheldt DUO niet kwijt.

AFWIJZING KWIJTSCHELDING STUDIESCHULD DOOR DUO

In het algemeen kunt u géén kwijtschelding krijgen van uw studieschuld door de DUO. Alleen in geval van bijzondere en zwaarwegende omstandigheden, kan de DUO een uitzondering voor u maken. Het criterium daarbij is dat de DUO alleen tot kwijtschelding van een studieschuld in situaties die zich kenmerken door de onmogelijkheid om nu en in de toekomst nog enig inkomen te verwerven.

Indien een dergelijke situatie zich bij u voordoet, dan dient u als eerste stap zelf bij de DUO een verzoekschrift tot kwijtschelding van uw studieschuld in te dienen met daarin duidelijk vermeld de bijzondere redenen waarom uw kwijtscheldingsverzoek voldoet aan de door de DUO gehanteerde criteria. Er zijn geen vormvereisten voor een dergelijk verzoek. U kunt volstaan met een eenvoudige brief met daarin de gronden van uw verzoek.

Naar aanleiding van uw verzoek tot kwijtschelding, krijgt u van de DUO een beslissing.

Als u het niet eens bent met de afwijzing van uw kwijtscheldingsverzoek (de beslissing van de DUO), dan kunt u hiertegen in beroep gaan.

Indien u over géén of over laag inkomen beschikt, dan kunnen wij (kosteloos) zorgen voor rechtsbijstand door een gespecialiseerde advocaat of jurist om voor u beroep in te stellen tegen de afwijzing van uw kwijtscheldingsverzoek door de DUO.  Hiermee vergroot u de kans dat de Rechtbank het besluit van de DUO in beroep zal vernietigen.

Sociaal Verhaal helpt mensen met betalingsproblemen met gratis juridisch advies!

Wij brengen u, indien nodig, met een gespecialiseerde advocaat of jurist in contact die u

gratis kan helpen beroep in te stellen tegen de afwijzing van uw kwijtscheldingsverzoek door de DUO.