UWV Bezwaar maken

Heeft u een beslissing van UWV ontvangen en bent u het er niet mee eens ? U kunt dan bezwaar maken tegen deze beslissing van het UWV. Dit als uw aanvraag voor een uitkering is afgewezen of wanneer uw uitkering is verlaagd door het UWV. U kunt alleen tegen een officiële beslissing in bezwaar gaan. In de brief van het UWV staat duidelijk aangegeven of het een officiële beslissing is en of u hiertegen bezwaar kunt maken. U kunt bijvoorbeeld geen bezwaar maken tegen een beslissing van UWV over een ontslagaanvraag.

UWV verzekeringsarts

Indien u bezwaar maakt tegen het UWV, dan krijgt u vroeg of laat te maken met de verzekeringsarts van het UWV. Er vindt dan een beoordeling door de arts van het UWV plaats over uw lichamelijke en of psychische klachten.  De arts onderzoekt ook of uw klachten blijvend of tijdelijk zijn. Als het nodig is, doet de arts lichamelijk onderzoek bij u. Soms wil de verzekeringsarts overleggen met uw huisarts of medisch specialist of aanvullende gegevens opvragen. De UWV arts heeft hiervoor uw toestemming nodig.

UWV bezwaar Ziektewet

In het kader van de Ziektewet neemt de arts na de UWV keuring een beslissing van arbeidsgeschiktheid. Wanneer u het niet eens bent met deze beslissing van de UWV verzekeringsarts, dan kunt u binnen twee weken schriftelijk of via het bezwaarformulier op mijnuwv.nl bezwaar maken tegen dit deskundigenoordeel van de UWV arts.

UWV bezwaar WIA

Ook wanneer u een WIA uitkering heeft aangevraagd bij het UWV of reeds een WIA uitkering ontvangt van het UWV vanwege uw arbeidsongeschiktheid, dan krijgt u te maken met een UWV keuring. Eerst krijgt u een UWV keuring met de arts van het UWV en daarna een gesprek met de arbeidsdeskundige van het UWV. Naar aanleiding van de bevindingen van de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige komt het UVW tot een beslissing over uw arbeidsongeschiktheid. Op basis van de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspercentage wordt de hoogte van uw WIA-uitkering bepaald.

Second opinion UWV

Mocht u het niet eens zijn met het oordeel van de UWV-arts over uw ziektebeeld na de keuring door het UWV, dan heeft u de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen. U kunt dit aanvragen bij de verzekeringsarts van het UWV. Het oordeel van de verzekeringsarts is in beginsel bindend. Tegen het deskundigenoordeel van de UWV arts kunt u geen bezwaar maken of beroep instellen. Wel heeft u dus de mogelijkheid tot het aanvragen van een second opinion. Eventueel kunt u de second opinion laten uitvoeren door een extern medisch expertise bureau in plaats van door het UWV zelf. Aan een second opinion door een medisch expertisebureau zijn kosten verbonden. Deze second opinion kosten worden mogelijk vergoed door uw Zorgverzekeraar.

Arbeidsdeskundige UWV

De arts en de arbeidsdeskundige van het UWV bepalen uw mate van arbeidsongeschiktheid. De arbeidsdeskundige onderzoekt welk soort werk u aankunt, rekening houdend met uw medische beperkingen. En wat uw ziekte en bekwaamheden betekenen voor uw mate van arbeidsongeschiktheid. U heeft bijvoorbeeld pas recht op een WIA-uitkering bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 35%. Tegen het oordeel van de uwv arbeidsdeskundige staat geen bezwaar bij het UWV of beroep bij de Rechtbank open.

Herkeuring UWV

Wanneer u van mening bent dat uw mate van arbeidsongeschiktheid is gewijzigd, dan kunt u een herkeuring aanvragen bij het UWV. Bijvoorbeeld als uw gezondheid verslechterd. De uitslag van de uwv herkeuring kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Na de herkeuring kunt u een hogere of lagere uitkering krijgen. Het UWV neemt na de herkeuring een beslissing over de (gewijzigde) mate van arbeidsongeschiktheid en de gevolgen daarvan voor de hoogte van uw uitkering. Tegen deze UWV beslissing staat bezwaar bij het UWV open en nadien beroep bij de rechtbank. U kunt zich in dergelijke bezwaarprocedures het beste laten bijstaan door een UWV advocaat. Een advocaat die gespecialiseerd is het opstellen van bezwaarschriften tegen het UWV of UWV beroepschriften bij de rechtbank.

Voorbeeldbrief UWV bezwaar

Wilt u geen advocaat inschakelen voor een uwv bezwaarprocedure, dan kan Sociaal Verhaal u voorzien van een voorbeeld bezwaarschrift tegen het UWV. U kunt dit UWV bezwaarschrift dan aanpassen aan uw persoonlijke situatie en vervolgens uw bezwaarschrift indienen bij het UWV. Op de website van UWV.NL staan ook voorbeeld bezwaarschriften. U kunt ook via uw inlog op mijnuwv.nl bezwaar maken.

UWV bezwaar Wajong

Ook indien u een Wajong uitkering bij het UWV heeft aangevraagd en uw aanvraag Wajong is afgewezen door het het UWV, dan kunt u binnen zes weken na de datum van de beslissing van het UWV een bezwaarschrift indienen bij het UWV.  Mocht u hiervoor professionele rechtshulp nodig hebben, dan kunt u met Sociaal Verhaal contact opnemen. Ons uitgangspunt is dat wij voor bezwaar en beroep tegen het UWV gratis rechtshulp verschaffen aan onze doelgroep. Neemt u contact met ons op u aan de voorwaarden voldoet voor gratis hulp voor een bezwaarprocedure UWV

Bel ons direct voor gratis rechtshulp!

085-3010072