Wat is een dagvaarding?

Wat is een dagvaarding? Een dagvaarding is een schriftelijk stuk waarin u wordt opgeroepen om voor een rechter te verschijnen. In de dagvaarding staat de naam van de rechtbank, het tijdstip waarop u voor de rechter moet verschijnen en de zittingsplaats. Er zijn verschillende soorten dagvaardingen. De dagvaarding wordt aan uw huisadres uitgereikt door een gerechtsdeurwaarder, de politie of door de postbode. In de dagvaarding staat een zittingsdatum vermeld waarop u voor de rechtbank moet verschijnen. Komt u niet opdagen op de zittingsdag voor de rechter, dan zijn er (financiële) gevolgen voor u. Of u wordt tot betaling veroordeeld, of u krijgt een gevangenisstraf, of beide. Het is niet altijd mogelijk om uitstel van de zitting in dagvaarding te vragen als u verhinderd bent. U moet uzelf goed voorbereiden op een terechtzitting. Weet u niet hoe dit moet, of wilt u professionele hulp ter voorbereiding op de dagvaarding? Bel Sociaal Verhaal voor hulp. Wij leggen u uit wat een dagvaarding is en helpen u met de voorbereiding op de zitting van de rechtbank. Indien gewenst, schakelen wij een pro deo advocaat in om met u mee te gaan naar de zitting in de dagvaarding.

Wat is een dagvaarding verdachte?

U krijgt een dagvaarding verdachte als u door het Openbaar Ministerie wordt verdacht van een strafbaar feit. De dagvaarding wordt aan uw huisadres uitgereikt door de politie of per aangetekende brief door de postbode. In de dagvaarding staat een strafbaar feit vermeld waaraan u zich schuldig zou hebben gemaakt. De Officier van Justitie verdenkt u, als verdachte, ervan dat u zich strafbaar heeft gedragen; door de in de dagvaarding ten laste gelegde feiten te plegen, heeft u een wetsartikel overtreden, waarop straf staat. Meestal is dit een artikel uit het Wetboek van Strafrecht. Er kan echter ook sprake zijn van een lichtere overtreding, bijvoorbeeld gedragingen die in strijd zijn met de plaatselijke APV (Algemene Politie Verordening). In uitzonderingsgevallen kunt u uitstel van de zitting krijgen. U moet daarvoor een gemotiveerd schriftelijk verzoek richten aan het parket van de rechtbank waar voor u bent gedagvaard. Om er zeker van te zijn dat uw uitstelverzoek het parket bereikt, is het verstandig om dit schriftelijk uitstel verzoek op de dagvaarding persoonlijk naar het parket bij de rechtbank te brengen en voor ontvangst te laten afstempelen. U kunt ook een advocaat inschakelen om voor u uitstel op de dagvaarding te vragen. U bent daartoe echter wettelijk niet verplicht. Als u blijkens de dagvaarding verdacht wordt van een ernstig strafbaar feit, is het wel verstandig om een strafrechtadvocaat in te schakelen. Een advocaat is niet in alle gevallen gratis als u als verdachte bent gedagvaard. Neem hierover met Sociaal Verhaal contact op voor advies. Als u geen of laag inkomen heeft, kunnen wij zonodig een gratis strafrecht advocaat voor u inschakelen.

Wat is een dagvaarding van een gerechtsdeurwaarder?

In een dagvaarding van een gerechtsdeurwaarder wordt u opgeroepen om voor een civiele rechter te verschijnen. Dit kan de kantonrechter zijn, de gewone rechtbank of het gerechtshof. De dagvaarding wordt door de gerechtsdeurwaarder aan u thuis overhandigd of in een gesloten enveloppe in de brievenbus gedaan. Op de enveloppe staat altijd de naam en het adres van de deurwaarder en in grote letters: “AMBTELIJK STUK INHOUD DIRECT LEZEN”.  Staat in de dagvaarding dat u voor de kantonrechter of de kamer voor kantonzaken moet verschijnen, dan heeft u geen advocaat nodig om op de dagvaarding te reageren. U kunt zelf naar de zitting toe of zelf een schriftelijk verweerschrift bij de rechter indienen. Doet u dit wel tijdig vóór de in de dagvaarding vermelde zittingsdag. Vraagt u geen uitstel aan en dient u geen verweerschrift in, dan zal de kantonrechter de eis in de dagvaarding toewijzen. Indien er sprake is van een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de kantonrechter, dan krijgt u geen uitstel van de zitting. U moet daar persoonlijk en op tijd verschijnen. U kunt eventueel wel iemand schriftelijk machtigen om voor u naar de zitting in kort geding van de kantonrechter gaan. Vraag ons om hulp of advies als u niet zelf naar de zitting kan of wil gaan.

Wanneer u een dagvaarding van een gerechtsdeurwaarder voor de civiele rechtbank of het gerechtshof heeft ontvangen, kunt u daar zelf niet op reageren. U bent wettelijk verplicht om een advocaat in te schakelen. Zonder advocaat mag u geen verweer voeren op de dagvaarding en wordt de vordering in de dagvaarding bij verstek toegewezen. Daar komt nog bij dat, als u wél bij advocaat verschijnt, u als gedaagde partij griffierecht aan de rechtbank verschuldigd bent. Dit bedrag moet u meestal vooraf aan de rechtbank of het gerechtshof betalen. Anders wordt uw verweer tegen de dagvaarding niet in behandeling genomen. Door dagvaarding voor de civiele rechtbank of het gerechtshof wordt u feitelijk gedwongen om kosten te maken voor een advocaat en het griffierecht. Als u daarvoor geen geld heeft, wordt u veroordeeld en heeft u geen verweer kunnen voeren. U kunt dit voorkomen door bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) een inkomensverklaring aan te vragen. Met de inkomensverklaring van de RvR kunt u bij de rechtbank of het gerechtshof vermindering van het griffierecht vragen. Wanneer de procedure gaat over een hoge geldvordering, dan bedraagt het griffierecht al snel enige duizenden euro’s. Met de inkomensverklaring van de RvR zal de griffie dit bedrag aan griffierecht voor u verlagen. Tevens kunt u door middel van de inkomensverklaring aan een advocaat aantonen dat u op basis van uw inkomen en vermogen voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt. De advocaat kan vervolgens voor u verweer voeren tegen de dagvaarding op basis van een toevoeging. De toevoeging voor de dagvaardingsprocedure wordt door de advocaat bij de Raad voor Rechtsbijstand voor u aangevraagd en u ontvangt per post van RvR schriftelijk bericht of de toevoeging is verleend. Als de toevoeging niet is verleend en u bent het daarmee niet eens, dan kunt u tegen de afwijzing van de toevoeging bezwaar maken bij de RvR. Wij adviseren u om direct met ons contact op te nemen als u een dagvaarding van een gerechtsdeurwaarder heeft ontvangen. Wij laten u weten of u voor vermindering van het griffierecht en voor een gratis advocaat in aanmerking komt op basis van uw inkomen. Tevens bespreken wij met u welk verweer u op de dagvaarding kunt voeren en op welke wijze.

Dagvaarding voorlopige voorziening

Een dagvaarding voor een voorlopige voorziening, ook wel een kort geding dagvaarding, heeft betrekking op een vordering die spoed heeft en een onverwijlde voorziening door een rechter behoeft. Het kan gaan om bijvoorbeeld een dagvaarding tot ontruiming vanwege overlast, of een vordering tot doorbetaling loon in geval van ontslag op staande voet. Een kort geding dagvaarding is meestal opgesteld door een advocaat en wordt door de deurwaarder aan u betekend. U kunt geen uitstel vragen van de zitting en u moet zelf, of uw gemachtigde of een advocaat, op het zittingstijdstip naar de voorzieningenrechter. Als u in kort geding bent gedagvaard voor de voorzieningenrechter van de gewone rechtbank, dan bent u als gedaagde griffierecht verschuldigd. U bent echter niet verplicht om met een advocaat te verschijnen. U mag in persoon verweer voeren. Bent u bij de kantonrechter als voorzieningenrechter gedagvaard, dan is er op voorhand geen griffierecht door u als gedaagde partij verschuldigd. Met name huurzaken en arbeidsgeschillen worden vaak in kort geding bij de kantonrechter aanhangig gemaakt. Wanneer u de procedure verliest, wordt u in het algemeen wel veroordeeld tot betaling van het griffierecht dat door de eisende partij aan de voorzieningenrechter is betaald. Wij kunnen u vooraf adviseren welke gevolgen een door u ontvangen dagvaarding voor de voorzieningenrechter heeft en welke proceskostenveroordeling u tegemoet kunt zien als u de zaak verliest. Bel ons zodra u de kort geding dagvaarding heeft ontvangen.