politie justitie

Gijzeling boete?

Gijzeling voor niet betaalde boete? Voorkom dit!

 Gijzeling in verband met niet betaalde boete. Wanneer een volledige betaling van een geldboete, inclusief de eventuele verhogingen, uitblijft en het totale bedrag niet door het (Centraal Justitieel Incasso Bureau) CJIB bij u kan worden verhaald via een gerechtsdeurwaarder, dan kan de Officier van Justitie aan de kantonrechter vragen om u in gijzeling te nemen. Het aantal dagen gijzeling is afhankelijk van de hoogte van het openstaand bedrag en het aantal strafbare feiten dat in de strafbeschikking of in het dwangbevel van het CJIB is opgenomen. Voor elke openstaande 50 euro kan één dag gijzeling worden gevorderd bij de kantonrechter, met een maximum van zeven dagen per strafbaar feit.

 Er kunnen twee redenen zijn waarom u bent opgeroepen:

  • U heeft een verkeersvoorschrift overtreden. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) heeft u hiervoor een boete opgelegd. Tot nu toe heeft u die boete niet betaald.
  • De Officier van Justitie heeft u bij strafbeschikking een boete  opgelegd voor het begaan van een ander strafbaar feit. Tot nu toe heeft u deze boete niet betaald.

Om één van deze redenen wil de officier van justitie dat u wordt gegijzeld.

Gijzeling is opsluiting in een huis van bewaring om u te dwingen om de boete te betalen. Gijzeling komt ter sprake als iemand een boete niet betaalt. Door iemand op te sluiten hoopt justitie dat hij alsnog gaat betalen.

Wie vraagt om de gijzeling en hoelang duurt deze?

De officier van justitie verzoekt de kantonrechter in Leeuwarden om hem toestemming te geven om u te gijzelen. De gijzeling duurt maximaal 7 dagen per zaak. De opgelegde boete is normaal gesproken definitief (onherroepelijk), zodat u hiertegen niet meer in beroep of verzet kunt gaan. De kantonrechter beslist alleen of het dwangmiddel gijzeling wordt toe- of afgewezen, dus of u gegijzeld mag worden. Als de kantonrechter instemt met de gijzeling, wordt de betreffende persoon in hechtenis genomen. Door gijzeling vervalt de opgelegde boete niet. U moet de boete dus na afloop van de gijzeling nog steeds wel betalen.

Heeft u dwangbevelen van het CJIB ontvangen voor niet-betaalde boetes of zorgverzekeringspremies en heeft de kantonrechter gijzeling toegewezen, neemt u dan per omgaande met ons contact op.

Sociaal Verhaal kan er voor zorgen dat u niet door de politie wordt opgepakt en dat u niet gegijzeld wordt door het CJIB of Justitie voor de openstaande boetes en vorderingen.

Heeft u een dagvaarding van het openbaar ministerie of de Officier van Justitie ontvangen en wilt u gijzeling voor de boete door de politie voorkomen ? Of is de politie bij u aan de deur geweest om u mee te nemen ? Neemt u dan direct contact op met Sociaal Verhaal.

Wij kunnen middels onze gespecialiseerde juristen en advocaten voorkomen dat u gegijzeld wordt door de politie en Justitie. Sociaal Verhaal helpt u hiermee kosteloos en belangeloos.