verhuurder

Huur te hoog

Terugvorderen teveel betaalde huur verhuurder

Het komt regelmatig voor dat verhuurders van huurwoningen een hogere huur of hogere servicekosten aan huurders in rekening brengen dan wettelijk is toegestaan.

Wilt u weten of uw huur te hoog is of te veel servicekosten betaalt aan uw verhuurder ?

Voert u dan de via de website van de Huurcommissie www.huurcommissie.nl een huurprijscheck en en een puntentelling uit.

Via deze site kunt u berekenen wat de maximale huurprijs is die uw verhuurder u mag rekenen als maandhuur. De maximaal redelijke huurprijs wordt bepaald aan de hand van de hoeveelheid punten die een woning heeft. De huurcommissie bepaalt uiteindelijk hoe de puntenwaardering wordt toegepast.

Is de uitkomst van uw berekening van de maximaal redelijke huurprijs dat u inderdaad teveel huur betaalt of dat de verhuurder u te hoge servicekosten in rekening brengt, dan kunt u dit bij de Huurcommissie aankaarten.

Let op: Controleer de hoogte van uw huur altijd binnen zes maanden nadat u de huurovereenkomst heeft ondertekend. Mocht dan namelijk blijken dat u teveel huur betaalt (de zogenaamde aanvangshuur is dan te hoog), dan kunt u een huurverlaging vragen en met terugwerkende kracht het teveel betaalde bedrag terugvorderen.

Wanneer u kunt aantonen dat de aanvangshuur te hoog is, en uw verhuurder wil niet instemmen met een huurverlaging en een terugbetaling van de teveel betaalde huur, dan kunt u het geschil voorleggen aan de huurcommissie. Doe u dit pas na zes maanden na ondertekening van het huurcontract, dan kunt u alleen de teveel betaalde huur terugvragen vanaf het moment dat u de procedure in gang heeft gezet.

Zodra de Huurcommissie het bedrag heeft vastgesteld dat de verhuurder u moet terugbetalen aan teveel berekende huur of servicekosten, dan kunt u met ons contact opnemen om betaling van dit bedrag af te dwingen bij uw verhuur.

Ook in het geval dat u verhuurder het niet eens is met de uitspraak van de Huurcommissie en de verhuurder daartegen in beroep gaat bij de Rechtbank, sector Kanton, dan kunt u met ons contact opnemen voor professionele rechtsbijstand in de daaropvolgende gerechtelijke procedure tussen u en uw verhuurder. Wij zorgen dat de verhuurder u datgene terugbetaalt, waar u recht op heeft. Wij brengen u hiervoor geen kosten in rekening.

Indien de  Huurcommissie vaststeld dat  de verhuurder de  teveel betaalde huur aan u moet terugbetalen kunt u contact opnemen met Sociaal Verhaal

Huurprijscheck en puntentelling

Wilt u weten wat de maximale huurprijs is van een woning of hoeveel punten een woning heeft? U  kunt zelf een goede inschatting maken met de Huurprijscheck voor zelfstandige of onzelfstandige woonruimte

[ninja_form id=1]

teveelhuur

In de handleidingen voor zelfstandige woonruimte en onzelfstandige woonruimte staat beschreven hoe de Huurcommissie de puntenwaardering toepast. U vindt deze handleidingen op de pagina Publicaties.

Formulieren puntentelling

Kunt u geen gebruik maken van de Huurprijscheck, dan kunt u het  puntenaantal van de woning berekenen met behulp van een formulier dat u kunt downloaden en afdrukken. U kunt de bijbehorende maximale (kale) huurprijs dan opzoeken via tabellen met huurprijzen.

Woonwagens en standplaatsen

Voor woonwagens en standplaatsen is alleen een formulier voor de puntentelling beschikbaar. U kunt de bijbehorende maximale (kale) huurprijs opzoeken via tabellen met huurprijzen.

Let op: De Huurcommissie stelt in een procedure het puntenaantal en de maximale huurprijs van de woonruimte vast na eigen onderzoek.

Heeft de huurcommissie het bedrag vastgesteld dat de verhuurder u moet terugbetalen aan teveel berekende huur of servicekosten, dan kunt u met ons contact opnemen om betaling van dit bedrag af te dwingen bij uw verhuur.