Dagvaarding verdachte

Heeft u als verdachte van een strafbaar feit een dagvaarding ontvangen ? Neem contact met ons op voor hulp. Wanneer u wordt verdacht van een strafbaar feit en het Openbaar Ministerie wil de zaak voor de rechter brengen, dan ontvangt u een dagvaarding thuis. De dagvaarding is een officiële oproep van de Officier van Justitie om op een bepaalde dag en tijd voor de rechter te verschijnen. In de dagvaarding staat van welk strafbaar feit u wordt verdacht.  Als u als verdachte in voorarrest zit, dan krijgt u de dagvaarding uitgereikt in het huis van bewaring waar u vast zit. Zit u niet in voorarrest, dan krijgt u als verdachte de dagvaarding op het adres waar u staat ingeschreven bij de gemeente, of waar u verblijft. Als u vast zit, dan heeft u altijd recht op juridische bijstand van een advocaat. Er hoeft dan nog geen sprake te zijn van een dagvaarding als verdachte. Belt u ons direct als u bent vast gezet door de politie.

Waarvan wordt u verdacht?

In de dagvaarding staat in de tenlastelegging waar u verdacht van wordt. Er staat in wat u heeft gedaan en op welke plaats en datum. Hetgeen u heeft gedaan volgens de tenlastelegging is een strafbaar feit. Daarom staat erbij vermeld welk wetsartikel of welke artikelen u uit het Wetboek van Strafrecht of andere wetten of verordeningen heeft overtreden. De strafbare feiten waarvan u wordt verdacht, moeten duidelijk worden omschreven in de dagvaarding. De formulering en omschrijving van uw strafbare gedragingen is echter in lange en ingewikkelde zinnen omschreven in de dagvaarding. Dit doet de Officier van Justitie om fouten in de formulering van de tenlastelegging in de dagvaarding te voorkomen. Begrijpt u niet goed waarvan u wordt verdacht? Neem dan met ons contact op, dan bespreken wij de dagvaarding verdachte met u. Als het nodig is, dan regelen wij een gratis advocaat voor u om met u mee te gaan naar de strafzitting. Wanneer u als verdachte van een strafbaar feit een dagvaarding heeft ontvangen, dan heeft u recht om u ter terechtzitting door een gratis advocaat te laten verdedigen. Afhankelijk van het strafbaar feit waarvan u wordt verdacht, kunnen wij een gespecialiseerde strafrechtadvocaat voor u regelen.

Strafbare feiten in de dagvaarding

Een verdachte kan alleen worden veroordeeld voor een feit dat volgens een wet strafbaar is. In de dagvaarding staan de strafbare feiten. Dit kan een overtreding zijn. Dit is meestal een licht strafbaar vergrijp dat door de kantonrechter wordt behandeld. Bijvoorbeeld wildplassen, door rood licht rijden of op verboden terrein lopen. Een zwaarder strafbaar feit is een misdrijf. Misdrijven vallen altijd onder het strafrecht. U dient dan te denken aan mishandeling, fraude of vernieling. De Officier van Justitie beslist of u een dagvaarding krijgt waarin de strafbare feiten zijn benoemd. Soms ontvangt u van de Officier van Justitie eerst een schikkingsvoorstel, een transactie, of wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de Officier van Justitie. Meestal betreft dit dan een zogenaamde TOM-zitting.

Verdachte in strafzaak

Bent u verdachte in een strafzaak en heeft u een dagvaarding van het Openbaar Ministerie ontvangen? Vraag dan alle stukken op bij het Openbaar Ministerie die op uw strafzaak betrekking hebben. U heeft het recht om het volledige strafdossier en of het proces-verbaal in te zien, om uw verdediging als verdachte voor te bereiden. Als u geen advocaat heeft die voor u het strafdossier kan opvragen, stuur dan een aangetekende brief of een fax aan de Officier van Justitie waar uw strafzaak loopt. In de dagvaarding staan de adresgegevens van de Officier. U krijgt dan bericht of u een kopie van uw strafdossier kunt krijgen, of dat u langs kunt komen bij het parket om het dossier in te zien. Als de Officier van Justitie niet reageert op uw verzoek om het strafdossier te mogen inzien, neem dan direct met ons contact op voor een advocaat om alsnog tijdig uw strafdossier te krijgen. Het is van belang dat u uw dossier heeft, voordat de strafzitting plaatsvindt en u als verdachte moet voorkomen. Helaas komt het vaak voor dat de Officier van Justitie niet tijdig reageert op het verzoek van een verdachte in een strafzaak. Hierdoor kan dus uw verdediging bij de strafrechter in het gedrang komen.

Getuigen in strafzaak verdachte

Wilt u als verdachte getuigen of deskundigen in uw strafzaak oproepen? Check eerst bij de Officier van Justitie of hij deze getuigen al heeft opgeroepen. Als u als verdachte in een strafzaak bent gedagvaard, dan zal de Officier van Justitie geen getuigen of deskundigen oproepen die in uw voordeel zullen verklaren.  U dient dan uiterlijk tien dagen voordat uw strafzaak voorkomt, aan de Officier van Justitie per aangetekende brief of fax te vragen om bepaalde getuigen of deskundigen alsnog op te roepen. Als de Officier weigert om de door u gevraagde getuigen of deskundigen op te roepen, dan hoort u hierover, vóór de strafzitting, schriftelijk bericht te ontvangen. De Officier van Justitie is niet verplicht om de door u genoemde getuigen of andere personen op te roepen. Als de Officier dit weigert, dan dient u aan de rechter tijdens de zitting te vragen of de rechtbank deze getuigen of deskundigen wil horen. U kunt uw eigen getuigen ook zonder vooraankondiging meenemen naar uw strafzaak. De strafrechter bepaalt op de strafzitting of uw getuigen gehoord mogen worden. In het algemeen is het verstandig om vooraf met uw advocaat te bespreken of het zinvol is om bepaalde getuigen of deskundigen te laten horen in uw strafzaak. Sommige personen kunnen immers – onverwacht – een voor u als verdachte belastende verklaring bij de strafrechter afleggen. Hetgeen de uitkomst van uw strafzaak negatief kan beïnvloeden.

Sociaal Verhaal kan u ook helpen bij:

studiefinanciering

Waarom Sociaal Verhaal?

 • Sociaal Verhaal is een non-profit vereniging die mensen helpt met allerlei problemen.
 • We proberen altijd om een gepaste oplossing te vinden.
 • Al onze hulp om een advocaat te vinden is gratis!

Heeft u een dagvaarding ontvangen? en moet u voor de rechter komen? Sociaal Verhaal kan u helpen.

Inhoud dagvaarding verdachte

Wat is de inhoud van de dagvaarding als u als verdachte moet voorkomen? Behalve de tenlastelegging, dienen de volgende punten deel uit te maken van de dagvaarding;

 • Persoonlijke gegevens verdachte (volledige namen, adres, geboortedatum en – plaats).
 • Adres rechter en welke rechter (politierechter, kantonrechter, rechtbank).
 • Datum en tijdstip van de strafzitting waarop u moet voorkomen.
 • Namen van getuigen of deskundigen die de Officier van Justitie heeft opgeroepen.
 • Uw rechten als verdachte; zoals recht op een advocaat of een tolk.

Als u het als verdachte niet eens bent met de inhoud van de dagvaarding, dan kunt u binnen acht dagen na de ontvangst van de dagvaarding hiertegen een bezwaar indienen bij de rechtbank waar u bent opgeroepen. Dit moet u schriftelijk doen in een bezwaarschrift. In dit bezwaarschrift schrijft u aan de rechtbank waarom u het niet eens bent met de inhoud van de dagvaarding. Er zijn maar een paar limitatieve gronden op basis waarvan u bezwaar kunt maken tegen de inhoud van de dagvaarding als verdachte;

 • De rechter is onbevoegd.
 • De Officier van Justitie is niet-ontvankelijk.
 • Het feit is niet strafbaar.
 • U bent als verdachte niet strafbaar.
 • Er zijn onvoldoende aanwijzingen voor uw schuld.

U kunt geen bezwaar maken als u als verdachte bent gedagvaard voor de kantonrechter. Wel bij een dagvaarding voor de politierechter of de rechtbank, strafkamer. In de praktijk wordt niet veel gebruik gemaakt door verdachten om al voor de behandeling van de strafzaak een bezwaarschrift tegen de inhoud van een dagvaarding als verdachte in te dienen. Overleg eerst met ons of het in uw geval zin heeft dat u zelf als verdachte een bezwaar indient tegen de dagvaarding, danwel dat het verstandiger is om met een gespecialiseerde strafrecht advocaat te overleggen.

Heeft u geen advocaat en wilt u een pro deo advocaat om uitstel van de zitting in de dagvaarding te vragen, neem dan snel met Sociaal Verhaal contact op voor hulp.

Uitstel vragen dagvaarding verdachte

U kunt als verdachte uitstel vragen van de terechtzitting als u op die dag verhinderd bent. De zittingsdag staat in de dagvaarding. U vraagt uitstel door een fax of een aangetekende brief te versturen aan de griffie van de rechtbank waar u moet voorkomen. Het adres van de rechtbank staat in de dagvaarding. Voor het faxnummer kunt u bellen naar de griffie of via internet op rechtspraak.nl het telefoonnummer van de strafgriffie zoeken. Het is eveneens mogelijk het schriftelijk verzoek tot uitstel persoonlijk af te geven bij de centrale balie van de rechtbank waar u moet voorkomen. Neem altijd twee identieke exemplaren van uw uitstelbrief mee. U geeft er één af aan de centrale balie en de andere laat u afstempelen met de datum van ontvangst erop vermeld. Zo weet u zeker dat uw uitstel verzoek in ontvangst is genomen. De rechter is niet verplicht om de terechtzitting uit te stellen als u verhinderd bent. Van belang is dat u een goede reden in uw schriftelijk uitstelverzoek vermeldt. In het algemeen heeft u meer kans dat de rechter uw verzoek tot uitstel van de strafzitting honoreert als u een advocaat inschakelt en uw advocaat aan de rechter vraagt om de terechtzitting uit te stellen. Heeft u geen advocaat en wilt u een pro deo advocaat om uitstel van de zitting in de dagvaarding te vragen, neem met Sociaal Verhaal contact op voor hulp. Wij zorgen dat er tijdig door een advocaat uitstel wordt gevraagd van de terechtzitting.