verhuurder

Urgentieverklaring woning aanvragen

Geen dak boven het hoofd en met spoed een woning nodig? Vraag een urgentieverklaring woningzoekende aan. Ook als u om een dringende reden niet meer in uw eigen woning kunt blijven, vraag een urgentieverklaring aan. U heeft alléén recht op een urgentieverklaring voor een woning als er sprake is van een noodsituatie en spoedeisend belang. U krijgt niet zomaar voorrang op andere woningzoekenden. De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn lang en iedereen wil graag een voorrangsverklaring voor een woning.

Wanneer recht op een urgentieverklaring

Wanneer heeft u recht op een urgentieverklaring voor een woning? Er moet sprake zijn van een uitzonderlijke situatie. Want als u voorrang krijgt voor een woning, betekent dit langer wachten voor een ander. In de volgende situaties kunt u recht hebben op een voorrangsverklaring voor een woning.

 • Indien u dakloos bent, of dakloos dreigt te worden.
 • Indien u in echtscheiding ligt en acuut de woning moet verlaten.
 • Indien uw woonlasten te hoog zijn en u goedkoper moet wonen.
 • Indien u dusdanig ziek bent dat u niet meer thuis kunt wonen.
 • Indien uw woning niet meer bewoonbaar is vanwege slechte staat of gebreken.
 • Indien u voor uw beroep moet verhuizen, naar een andere stad bijvoorbeeld.
 • Indien uw woning onveilig is vanwege mishandeling of bedreiging.
 • Indien u tijdelijk bij familie verblijft, bijvoorbeeld als noodoplossing bij een relatiebreuk.
 • Indien u uit de gevangenis, kliniek, opvangcentra of psychiatrische inrichting komt.
 • Indien u mantelzorg nodig hebt, of mantelzorg moet verlenen.
 • Indien u woning gesloopt of gerenoveerd gaat worden.
 • Indien u tijdelijk in maatschappelijk opvang verblijft, zoals een ‘blijf-van-mijn-lijf-huis’, de noodopvang of een asielzoekerscentrum.

In bovengenoemde gevallen komt u in beginsel in aanmerking voor woningurgentie en kunt u bij de gemeente of de woningbouwvereniging een woonurgentieverklaring aanvragen. Het is echter niet zo dat u in één van vermelde situaties automatisch recht heeft op een urgentieverklaring als woningzoekende. De gemeente of woningbouwvereniging bekijkt dit van geval tot geval. De persoonlijke omstandigheden, de noodzaak en de spoedeisendheid worden in de individuele beoordeling betrokken.

Een speciale Woonurgentiecommissie van deskundigen beslist over uw aanvraag voor woningvoorrang. Deze commissie doet dit op basis van de woonurgentiecriteria en uw specifieke situatie. Wanneer u wilt verhuizen om ruimtegebrek of door ruzie met uw ouders, is er volgens de commissie geen sprake van een dringende noodzaak. Van belang is dat u dringend een woning nodig heeft en er echt geen andere oplossing is.

Verschillende soorten woningurgentie

De speciale Woonurgentiecommissie hanteert verschillende soorten woningurgentie. De soort woningurgentie bepaalt waar u een aanvraag voor een woonurgentieverklaring moet aanvragen. Meestal is dit de gemeente of de woningbouwvereniging, maar soms kan dit ook via Woonnet.

De meest voorkomende vorm van urgentie voor een woning is Maatschappelijke Woonurgentie. Dit doet zich voor wanneer u relationele problemen heeft, zoals een echtscheiding, maar ook als uw woning gedwongen wordt verkocht, of als u uit huis wordt gezet wegens huurachterstand of overlast. Als een gezin, of een alleenstaande moeder met kinderen, op straat komt te staan, is er eveneens sprake van maatschappelijke woonurgentie.

Er is sprake van Medische Woonurgentie als zich ernstige psychische, psychiatrische of fysieke problemen voordoen. Wanneer er een aangepaste of speciale woning nodig is. Sociale Woonurgentie heeft betrekking op een (naderend) vertrek uit een instelling met begeleid wonen, of verblijf in een instelling vanwege huiselijk geweld of stalking. Tot slot bestaat er nog Volkshuisvestelijke Woonurgentie. Dit doet zich voor indien uw sociale huurwoning wordt gesloopt, of wordt opgekocht door de gemeente voor openbare werken.

Voor uw aanvraag voor een urgentieverklaring is de classificatie van de Woningurgentie door de Woonurgentiecommissie minder van belang, dan dat uw aanvraag wel binnen het bereik van één van deze urgentieclassificaties valt. Alsdan wordt uw aanvraag voor een voorrangsverklaring woning in elk geval in behandeling wordt genomen en zal de gemeente of de woningbouwvereniging daadwerkelijk op uw aanvraag beslissen.

Overige eisen voor aanvraag urgentieverklaring woning

Aan de volgende overige eisen voor een urgentieverklaring moet eveneens zijn voldaan, wil uw aanvraag in behandeling worden genomen.

 • U bent achttien jaar of ouder.
 • Het verzamelinkomen van u (samen met uw eventuele partner) is lager dan € 38.035,00.
 • U staat als woningzoekende ingeschreven.
 • U verkeert buiten uw schuld om in een noodsituatie.
 • U heeft dringend zelfstandige woonruimte nodig.
 • U kunt niet zelf een woning kopen of huren via een particuliere makelaar of verhuurder.
 • U heeft aantoonbaar zelf gezocht naar een woning en u zoekt nog steeds naar een woning.
 • U heeft niet recentelijk een aangeboden woning geweigerd.
 • U heeft niet eerder woningurgentie gekregen om dezelfde reden waarom u dit nu aanvraagt.
 • U staat niet op de blokkadelijst geregistreerd bij een woningbouwvereniging (bijvoorbeeld vanwege overlast).

Als u ook aan deze overige eisen voldoet, dan kunt u een urgentieverklaring aanvragen bij de gemeente of de woningbouwvereniging. Zorg dat u bij uw aanvraag altijd schriftelijk (of per e-mail) bewijs krijgt dat u uw aanvraag voor een urgentieverklaring heeft ingediend en dat deze in behandeling is genomen. Zonder schriftelijk bewijs is niet duidelijk of de gemeente of de woningbouwvereniging een beslissing zal nemen op uw aanvraag voor een voorrangsverklaring voor een woning.

Sociaal Verhaal helpt woningzoekenden die een aanvraag voor een urgentieverklaring voor een woning hebben ingediend. Ook wij kunnen u pas verder helpen wanneer u kunt bewijzen dat u de aanvraag bij de gemeente of de woningbouwvereniging heeft ingediend. Pas vanaf het moment van indiening van uw aanvraag gaan de wettelijke beslistermijnen lopen waarbinnen uw aanvraag voor woonurgentie moet worden afgehandeld. Indien de gemeente of de woningbouwvereniging zich niet aan deze wettelijke termijnen houdt, kan er actie ondernomen worden. Hiervoor is het essentieel dat vast staat vanaf welk moment uw urgentieverklaring voor een woning is aangevraagd.

Neem direct contact op met Sociaal Verhaal indien u geen reactie krijgt op uw aanvraag voor een urgentieverklaring, of wanneer uw aanvraag voor woningurgentie is afgewezen. Wij helpen u verder.

zakelijk

Heeft u een aanvraag voor urgentie gedaan en is deze afgewezen? Sociaal Verhaal helpt u met bezwaar maken.