1 maand huurachterstand

Heeft u 1 maand huurachterstand, dan mag de verhuurder u niet met uithuiszetting dreigen. U moet contact opnemen met uw verhuurder en afspreken dat u de 1 maand huurachterstand in termijnen gaat betalen. Spreek bijvoorbeeld af dat u elke maand 100 of 200 euro naast de lopende huur zult afbetalen. Op die manier loopt u de 1 maand huurachterstand snel in. Als u dit gelijk doet, zodra u de betalingsherinnering van uw verhuurder voor de één maand betalingsachterstand heeft ontvangen, vermijdt u het inschakelen van een incassobureau of deurwaarder door de verhuurder. Hoge incassokosten en veel stress worden op die manier voorkomen. Kijk altijd in uw brievenbus en open uw post als u 1 maand huurachterstand heeft. Het ongeopend laten van brieven van uw verhuurder, lost uw huurbetalingsprobleem niet op. Niet reageren op aanmaningen voor huurachterstand, zorgt er alleen voor dat u méér brieven over uw huurachterstand van 1 maand zult ontvangen.

1 maand huurachterstand wet

De wet is duidelijk bij 1 maand huurachterstand. De huur is een brengschuld. Dit betekent dat u elke maand uiterlijk op de eerste van de maand de huur moet hebben betaald. De huur over de maand januari moet op 1 januari door de huurder zijn betaald. Heeft de verhuurder uw huurbetaling niet op de eerste van de betreffende maand ontvangen, dan heeft u officieel 1 maand huurachterstand. Dit staat ook met zoveel woorden in de schriftelijke huurovereenkomst. Omdat de huur een brengschuld is, is het niet nodig voor de verhuurder om u officieel in gebreke te stellen als u 1 maand huur achter loopt. U verkeert van rechtswege in verzuim. De verhuurder mag gelijk overgaan tot het inschakelen van een deurwaarder of een incassobureau. De meeste verhuurders en met name sociale woningbouwverenigingen, sturen één of meerdere aanmaningen, als u 1 maand de huur niet betaalt. Incassomaatregelen worden niet getroffen. Dit kunt u sowieso voorkomen door direct met de woningcorporatie of uw verhuurder te bellen als u een betalingsherinnering of aanmaning voor één maand huurachterstand ontvangt. Met name in de sociale verhuursector komt het voor dat u niet gelijk op de eerste van de maand de huur kunt betalen. Dit heeft nog geen gevolgen voor u. Als u maar duidelijk naar de verhuurder laat weten waarom u de huur niet op de eerste van de maand kunt betalen. Doe dit bij voorkeur schriftelijk, zodat u later kunt bewijzen dat u de verhuurder tijdig heeft ingelicht dat u 1 maand huur niet tijdig betaalt. Heeft uw verhuurder dit éénmaal geaccepteerd, dan kan hij in een later stadium niet alsnog van u eisen dat de huur voortaan altijd op de eerste van de huurmaand betaald moet zijn. De wet zegt dat als een verhuurder accepteert dat de huur later in de maand wordt betaald, de huurder daaraan rechten kan ontlenen. Dit eveneens als de verhuurder stilzwijgend toestaat dat de huur later wordt betaald. Deze stilzwijgende toestemming van de verhuurder moet blijken uit het niet versturen van betalingsherinneringen of aanmaningen als er 1 maand huurachterstand is. En dit zelfs ook wanneer er in de huurovereenkomst staat dat de huur uiterlijk op de eerste van de maand betaald moet zijn. De wet is wat dit betreft sterker dan de door de huurder getekende schriftelijke huurovereenkomst. Maar ontvangt u elke keer bij 1 maand huurachterstand een ingebrekestelling of betalingsherinnering van uw verhuurder, dan blijkt uit deze brieven dat de verhuurder een latere betaling van de huur niet accepteert. U bent verplicht om elke eerste van de maand de huur te hebben betaald. Anders heeft u wettelijk gezien 1 maand huurachterstand en mag uw huisbaas een incassoburo of deurwaarder inschakelen om de maand huurachterstand te incasseren.

1 maand huurachterstand deurwaarder

Zoals eerder aangegeven, wordt er bij 1 maand huurachterstand niet snel een deurwaarder ingeschakeld. U heeft alle tijd om zelf met de verhuurder een betalingsregeling te treffen als u een keer 1 maand huur niet tijdig kunt betalen. U moet dit wel direct doen en niet uw hoofd in het zand steken en aanmaningen van uw huisbaas negeren. In dat geval kan het zijn dat uw verhuurder het zat is en toch een deurwaarder inschakelt bij 1 maand huurachterstand. Sommige verhuurders houden periodiek een actie via hun deurwaarder of incassobureau om huurders die langdurig 1 maand huur achter lopen of te laat betalen, te dwingen voortaan per de eerste van elke maand tot huurbetaling over te gaan. Is dit de situatie, dan ontvangt u een aanmaning van de deurwaarder voor 1 maand huurachterstand, waarin u wordt gesommeerd om deze huurtermijn in één keer in te lopen. Feitelijk is er nog niets aan de hand; Als u deze maandhuur niet binnen de gestelde termijn kunt betalen, spreek gelijk een betalingsregeling met uw verhuurder of de deurwaarder af. Als het goed is, worden er nog geen incassokosten door de deurwaarder berekend bij één maand huurachterstand. Is dit onverhoopt toch het geval, is het verstandig om te controleren of u daarvoor geen zogenaamde WIK-brief of ‘veertiendagenbrief’ van uw verhuurder heeft ontvangen. Is dit niet het geval, betaal geen incassokosten aan de deurwaarder. U bent wettelijk gezien alleen incassokosten aan de deurwaarder verschuldigd bij 1 maand huurachterstand indien er eerst een WIK-brief / ‘veertien dagen brief’ aan u is verzonden.

Heeft u 1 maand huurachterstand en wilt u weten wat nu? neem dan contact op met Sociaal Verhaal om het verdere vervolg te bespreken.