Rocket Lawyer online juridische dienstverlener

Rocket Lawyer is met ingang van januari 2017 als online juridische dienstverlener actief op de Nederlandse markt. Rocket Lawyer exploiteert een uitgebreide website waarop u zelf juridische documenten kunt opstellen en online vragen kunt stellen aan de advocaten van het advocatennetwerk van Rocket Lawyer. De online juridische dienstverlening van Rocket Lawyer is in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk al jarenlang een begrip. In deze landen zijn er al meer dan twintig miljoen juridische documenten via de online module op de website van Rocket Lawyer opgesteld. De inhoud van de Nederlandse website van Rocket Lawyer is afgestemd op de Nederlandse wetgeving en jurisprudentie. Om dit goed in te richten, is Rocket Lawyer een partnership aangegaan met ‘Editions Lefebre Sarrut’ (ELS). Deze Franse vennootschap is in Nederland bekend als de moedermaatschappij van de juridische uitgever SDU (voorheen de ‘staatsdrukkerij’). Door middel van deze samenwerking kan Rocket Lawyer bogen op meer dan 170 jaar ervaring met het leveren van juridisch maatwerk, in de vorm van documenten en juridische informatie aan advocaten, het bedrijfsleven en de overheid.

Rocket Lawyer is ontstaan vanuit de gedachte dat de processen in de samenleving complexer worden en daarbij een voortschrijdende juridisering en professionalisering plaatsvindt. Hierdoor neemt het belang toe om over de juiste juridische documentatie te beschikken. Indien er een conflict ontstaat, beschikken de meeste mensen niet over de juiste tools om de eigen rechtspositie adequaat te kunnen waarborgen. De hoge advocaatkosten, de complexiteit van de juridische procedures en de aanzienlijke tijdsinvestering maken het voor u moeilijk om de juiste toolkit samen te stellen. De veelheid aan informatie op het internet en de verschillende zoekmachines, maken het voor de leek ingewikkeld om het juiste referentiekader van het eigen juridisch geschil te bepalen. In de praktijk leidt dit tot ‘knip-en-plakwerk’ van gevonden informatie, waarbij zonder de juiste juridische achtergrond, een document of processtuk wordt opgesteld. De gevolgen en risico’s van dit juridisch knutselwerk zijn op voorhand niet te overzien door het ‘niet juridisch geschoolde’ individu. Rocket Lawyer brengt met haar professionele en toegankelijke juridische online dienstverlening verandering in deze amateuristische ‘ad-hoc’ benadering van de juridische werkelijkheid door het individu.

Het is de missie van Rocket Lawyer om kwalitatief hoogwaardige juridische oplossingen en documenten voor de massa ter beschikking te stellen. Dit op zodanige wijze dat de burger er zelf mee aan de slag kan en dit tegen lage kosten. Rocket Lawyer heeft daartoe een gepatenteerde softwareapplicatie ontwikkeld; iedereen is hiermee in staat om zelf hoogstaande juridische documenten op te stellen en in de praktijk toe te passen. Ten aanzien van elk document is een begrijpelijke toelichting opgesteld. De startende ondernemer kan met deze informatie bijvoorbeeld zelf een bedrijf oprichten en arbeidscontracten opmaken. De particulier kan onder meer een leningsovereenkomst, een huurovereenkomst of een bezwaarschrift opstellen. De voorbeelden op de site en de juridische mogelijkheden zijn legio. Dagelijks wordt het aantal documenten op de website van Rocket Laywer uitgebreid. De documenten die u aldus via de website van Rocket Lawyer maakt, worden beveiligd voor u opgeslagen. Rocket Lawyer geeft voor elk document een kwaliteitsgarantie af en garandeert de privacy van de door u gemaakte documenten. U kunt vervolgens op elk gewenst moment en via elke computer uw documenten benaderen, bewerken en delen.

Rocket Lawyer heeft, om het gebruiksgemak voor haar doelgroep te bevorderen, een real-time chatfunctie op haar website toegevoegd, waardoor praktische vragen die naar aanleiding van het gebruik van de invulmodule op de site ontstaan, aanstonds beantwoord kunnen worden. Hiernaast bestaat de mogelijkheid voor leden om gebruik te maken van het internetforum van Rocket Laywer dat eveneens via de website 24-uur per dag toegankelijk is. Tot slot beschikt Rocket Lawyer over een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde advocaten die voor juridische vragen op hun vakgebied kosteloos te benaderen zijn. Het is mogelijk om online, op laagdrempelige wijze, met het advocatennetwerk van Rocket Lawyer te communiceren. De leden van Rocket Lawyer kunnen op deze wijze in een gesprek van maximaal dertig minuten juridisch advies van een gespecialiseerde advocaat krijgen. Indien er reeds zelf juridische documenten zijn opgesteld, dan is het mogelijk om met de advocaat de documenten te bespreken. Mocht er meer tijd nodig zijn voor de werkzaamheden van de advocaat van Rocket Lawyer, dan is het mogelijk een vervolgafspraak met de advocaat te maken. Rocket Laywer heeft voor deze service een scherp gereduceerd tarief met de bij haar netwerk aangesloten advocaten afgesproken.

studiefinanciering

Wilt u meer weten over de samenwerking van Rocket Lawyer met Sociaal Verhaal? klik dan hier.

Adresgegevens Rocket Lawyer

De Nederlandse vestiging van Rocket Lawyer staat in (2596 AL) Den Haag aan de Prinses Beatrixlaan 116. Dit is op loopafstand van het Centraal Station Den Haag. Rocket Lawyer Parijs, Frankrijk,  zit aan het adres Le Cargo, 157 Boulevard Macdonald, 75019 Paris. Rocket Lawyer Madrid, Spanje, is gevestigd aan de C/ de los Monasterios de Suso y Yuso, 34, 28049 Madrid. Rocket Lawyer London, Engeland, houdt kantoor aan het adres 35 – 47 Bethnal Green Road, London, E1 6LA UK. Het postadres van het Amerikaanse hoofdkantoor van Rocket Lawyer (Rocket Lawyer Incorporated) bevindt zich in San Francisco aan het adres 182 Howard Street #830, San Francisco, California 94105, U.S.A.

Online documenten Rocket Lawyer

Rocket Lawyer heeft de toegankelijke online documenten op haar website ingedeeld in drie doelgroepen. Particulieren, Ondernemers en Stichtingen. De documenten worden regelmatig ge-update en aangevuld. De volgende documenten zijn reeds online toegankelijk via de softwareapplicatie op de website van Rocket Lawyer.

Particulieren

Indexering alimentatie

Brief achterstand alimentatie

Schenkingsovereenkomst

Onderhands leningen voor particulieren

Volmacht / machtiging tot vertegenwoordiging

brief ontslag nemen

Bezwaarschrift tegen WOZ-waarde woning

Verzoek teruggave waarborgsom aan verhuurder

Verzoek teruggave bemiddelingskosten huurwoning

Bezwaarschrift tegen huurverhoging woning

Verzoek aan verhuurder voor medehuurder

Brief huuropzegging aan verhuurder

Verzoek uitstel van betaling

Verzoek om betalingsregeling

Overheid

Bezwaarschrift tegen besluit

Pro forma bezwaarschrift

Beroepschrift rechtbank

Pro forma beroepschrift