Huisuitzetting wat nu?

Vraagt u zich af; huisuitzetting: wat nu? Dan bent u waarschijnlijk te laat voor hulp om huisuitzetting te voorkomen. Krijgt u brieven of exploten van de deurwaarder waarmee met uithuiszetting of ontruiming van uw woning wordt gedreigd, bel ons direct. In de meeste gevallen kunnen wij huisuitzetting voorkomen. Heeft u huurachterstand of een juridisch conflict met uw huisbaas, open elke dag uw brievenbus en lees alle deurwaarderspost en brieven van uw verhuurder. Een uithuiszetting is altijd te voorkomen, mits u op tijd de juiste actie onderneemt. Wanneer u ziet aankomen dat u vanwege een echtscheiding of verlies van werk of stopzetting uitkering, uw huur niet kunt betalen, moet u gelijk in actie komen. Dien bijvoorbeeld een aanvraag in voor bijzondere leenbijstand bij uw gemeente. Met deze leenbijstand betaalt u de huurschuld, zodat de woningbouwvereniging niet tot huisuitzetting overgaat. En kunt u de huur niet betalen omdat u meerdere schulden heeft, meldt u in elk geval aan bij de gemeentelijke schuldhulpverlening of de kredietbank voor een minnelijk schuldhulptraject. Uw verhuurder zal niet zomaar tot uithuiszetting overgaan als u actief bezig bent om uw algehele schuldenproblematiek op te lossen. Heeft u deze maatregelen genomen en lukt het niet om zelf de woningontruiming te voorkomen, dan helpen wij u.

Sociaal Verhaal helpt haar doelgroep gratis met onder meer rechtsbijstand om een ingrijpende huisuitzetting te voorkomen. Bent u al uit huis gezet en wilt u weten welke rechten u heeft, dan volgen hieronder een aantal stappen die u kunt ondernemen. Deze zaken kunt u ook al in gang zetten als u nog niet uw huis uitgezet bent door de woningbouw vereniging.

  • Vraag noodopvang bij de gemeente aan. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier bijzondere bijstand van uw gemeente. Heeft u gemeente geen standaardformulier om een aanvraag te doen, schrijf zelf een schriftelijk verzoek voor “noodopvang door de gemeente” in verband met (dreigende) uithuiszetting. De gemeente is verplicht uw aanvraag in behandeling te nemen en de gemeente is gehouden om u direct na de gerechtelijke woningontruiming (tijdelijk) onderdak te bieden. Dit vloeit voort uit de wettelijke zorgplicht van de gemeente voor haar inwoners. In de praktijk speelt de gemeente geen actieve rol als zij door de deurwaarder in kennis wordt gesteld van een op handen zijnde uithuiszetting. U moet er dus zelf actief achteraan en zorgen dat de gemeente uw aanvraag voor (tijdelijke) noodopvang in behandeling neemt. Laat u in elk geval niet mondeling zonder bewijs van uw aanvraag wegsturen door de gemeente. Vraag altijd om een schriftelijke bevestiging dat uw aanvraag voor noodopvang in verband met huisuitzetting door de gemeente in behandeling is genomen. De gemeente is niet verplicht om u noodopvang te geven wanneer u al zelf direct na de uitgevoerde uithuiszetting door de deurwaarder onderdak heeft gevonden, bijvoorbeeld bij familie of vrienden. Er is in de visie van de gemeente op dat moment geen acute noodtoestand ontstaan ten gevolge van de huisuitzetting. De ontruiming heeft immers al plaatsgevonden, waarna u aansluitend onderdak bij familie of vrienden heeft gevonden. Heeft u de aanvraag noodopvang tijdig bij de gemeente gedaan en ontvangt u een schriftelijke afwijzing, neem direct met Sociaal Verhaal contact op. Wij zullen vervolgens actie naar de gemeente ondernemen om u alsnog onderdak te verschaffen.
  • Zorg voor een ander adres waar u zich (tijdelijk) bij de gemeentelijke basisadministratie kunt inschrijven. De Woningbouwvereniging zal direct na de ontruiming aan de gemeente vragen om u bij de burgerlijke stand uit te schrijven van het adres waar u uw huis uitgezet bent. Het gevolg daarvan is dat uw bijstandsuitkering of uwv-uitkering en uw toeslagen worden stopgezet. Voorts mag een gerechtsdeurwaarder bij loonbeslag uw gehele salaris (of uitkering) inhouden als u geen bekende woon- of verblijfplaats heeft volgens de gemeentelijke basisadministratie. U kunt tevens geen bijstandsuitkering bij de gemeente aanvragen wanneer u geen officieel adres heeft. Schrijf u dus tijdelijk in bij familie of een kennis als de huisuitzetting heeft plaatsgevonden. Desnoods bij de daklozenopvang of het Leger des Heils. U heeft tenminste recht op een daklozenuitkering en van daaruit neemt u stappen om weer een volledige bijstandsuitkering en onderdak te krijgen.
  • Vraag bijzondere bijstand in de vorm van een gift of lening bij de gemeente aan om een nieuwe woning te kunnen huren en de waarborgsom te betalen. Indien u niet in uw levensonderhoud kunt voorzien en door de uithuiszetting gedwongen wordt om op straat te leven, heeft u het recht in Nederland om weer een dak boven uw hoofd te krijgen. Dit lukt niet als u op straat staat en geen inkomen meer heeft. U moet ergens beginnen om deze vicieuze cirkel te doorbreken. De meeste officiële overheidsinstanties staan echter niet te trappelen om u daarbij te helpen. Ons advies is – wanneer u net uw huis bent uitgezet – om altijd een aanvraag voor bijzondere (leen)bijstand in te dienen bij de gemeente waar u het laatst woonachtig bent geweest. Er is een acute noodzaak tot het verlenen van bijstand door de gemeente omdat u op straat leeft en geen of onvoldoende inkomen heeft om weer een kamer te huren en een waarborgsom aan uw verhuurder te betalen. De gemeente is wettelijk verplicht om uw aanvraag in behandeling te nemen. U mag niet mondeling worden afgescheept, of weggestuurd worden wanneer u de aanvraag bijzondere bijstand wilt indienen. Vraag daarom altijd om een schriftelijk bewijs dat uw aanvraag is ingediend en neem direct contact met ons op als de gemeente er toch voor kiest om u dakloos te laten zijn en uw aanvraag af te wijzen. Wij helpen u vervolgens van daaruit verder om alsnog uw rechten te krijgen als u het huis uitgezet bent.

Sociaal Verhaal helpt haar doelgroep gratis met onder meer rechtsbijstand om een ingrijpende huisuitzetting te voorkomen.