DEURWAARDERSTARIEVEN 2022

1000,- ?!

Bereken hier de wettelijke bepaalde deurwaarderskosten. Dit overzicht wordt gehanteerd per 1 januari 2022 & is conform huidige Nederlandse wetgeving.

Verdenkt u de Deurwaarder ervan te hoge kosten in rekening te brengen bij u? Doe hier een check of de wettelijke deurwaarderskosten wel juist zijn berekend. Bij twijfel kunt u altijd telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen voor begeleiding.

Artikel Omschrijving m.i.v. 1 juli 2021 ex btw m.i.v. 1 juli 2021 incl. 21% btw m.i.v. 1 januari 2022 ex. btw m.i.v. 1 januari 2022 incl. 21 % btw
2 a oproeping in een vorderingsprocedure, dagvaarding, oproeping of aanzegging die het geding inleidt, Inleidingen tot

beslechting van executiegeschillen

€ 98,52 € 119,21 € 103,33 € 125,03
2 b betekening van een titel, met en zonder bevel € 108,71 € 131,54 € 114,01 € 137,95
2 c betekening van een verzoekschrift met oproeping om in rechte te verschijnen of van een aanzegging, anders dan bedoeld in dit artikel

bevel en hernieuwd bevel

€ 79,02 € 95,61 € 82,87 € 100,27
2 d betekening, anders dan bedoeld in dit artikel

betekening p-v /exploten en exploot van betekening van overgang / bevoegdheid tot tenuitvoerlegging (art. 431a Rv), vergoeding voor de tenuitvoerlegging van een Europees bevel tot conservatoir beslag, bedoeld in artikel 11 van de Uitvoeringswet verordening

Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen.

€ 71,19 € 86,14 € 74,66 € 90,34
2 e beslag op roerende zaken, niet zijnde registergoederen, anders dan bedoeld in een van de volgende onderdelen, of van nadere aanduiding van de in beslag genomen roerende zaken exploten conservatoir deelgenotenbeslag, vreemdelingenbeslag, maritaal

beslag, cumulatief beslag op reeds beslagen roerende zaken

€ 131,37 € 158,96 € 137,78 € 166,71
2 f beslag op roerende zaken, niet zijnde registergoederen, die zich bevinden op een zodanige plaats dat voor de toegang daartoe de

medewerking van een derde nodig is (safeloketbeslag):

€ 176,41 € 213,46 € 185,02 € 223,87
2 g beslag op rechten aan toonder of order, aandelen op naam, effecten op naam die geen aandelen zijn en overige rechten zoals in art. 474bb Rv en andere rechten bij deelgenotenbeslag, vreemdelingenbeslag, maritaal

beslag, etc.

€ 259,99 € 314,59 € 272,67 € 329,93
2 h beslag op aandelen op naam in Nederlandse naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, alsmede deelgenotenbeslag,

vreemdelingenbeslag en maritaal beslag op aandelen op naam

€ 285,34 € 345,26 € 299,26 € 362,10
2 i beslag op aandelen aan toonder of van beslag onder derden (ook onder levensverzekeraar) anders dan beslag op periodieke betalingen, vergoeding voor de tenuitvoerlegging van een Europees bevel tot conservatoir beslag, bedoeld in artikel 11 van de Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op

bankrekeningen.

€ 209,33 € 253,29 € 219,54 €265,64
2 j beslag onder derden op periodieke betalingen, anders dan beslag als

bedoeld onder k:

€ 146,97 € 177,83 € 154,14 € 186,51
2 k beslag als bedoeld in art. 479b Rv (alimentatie) € 127,22 € 153,94 € 133,43 € 161,34
2 l beslag onder de schuldeiser zelf, ongeacht het beslagobject € 174,29 € 210,89 € 182,79 € 221,18
2 m executie tot afgifte van roerende zaken, niet zijnde registergoederen, afgifte schip / luchtvaartuig /

beschermde modellen

€ 303,22 € 366,90 € 318,01 € 384,79
2 n beslag tot verkrijging van afgifte of levering van roerende zaken, niet zijnde registergoederen en

p-v beslag verpande roerende zaken door pandhouder

€ 130,40 € 157,78 € 136,76 € 165,48
2 o beslag op onroerende zaken of op in Nederland te boek gestelde

luchtvaartuigen

€ 180,47 € 218,37 € 189,27 € 229,02
2 p opheffing van beslag op onroerende

zaken of de verklaring, bedoeld in art. 575 lid 2Rv / art. 513a Rv

€ 64,38 € 77,90 € 67,52 € 81,70
2 q beslag op schepen of niet in

Nederland te boek gestelde luchtvaartuigen:

€ 397,83 € 481,37 € 417,24 € 504,86
2 r gerechtelijke inbewaringgeving: € 270,71 € 327,56 € 283,91 € 343,53
2 s het aanslaan van biljetten houdende aankondiging van openbare verkoop € 98,86 € 119,62 € 103,68 € 125,45
2 t executoriale openbare verkoop van roerende zaken € 345,82 € 418,44 € 362,69 € 438,85
2 u aanzegging hypotheekhouder van de overname van de executie van onroerende zaken aan executant

(art. 509 Rv)

€ 92,84 € 112,34 € 97,37 € 117,82
2 v gedwongen ontruiming van onroerende zaken € 258,36 € 312,62 € 270,96 € 327,86
2w

2x

tenuitvoerlegging van lijfsdwang (p-v gijzeling met akte ingevangen stelling)

een informatieverzoek als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen:

€ 300,29

€ 8464

€ 363,35

€ 102,41

€ 314,94

€ 88,77

€ 381,08

€ 107,41

2y een bezichtiging als bedoeld in artikel 550 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering € 153,21 € 185,38 € 160,68 € 194,42
3 a in geval van enkelvoudig derdenbeslag € 12,72 € 15,39 € 13,34 € 16,14
3 b in geval van twee samenlopende

derdenbeslagen

€ 20,24 € 24,49 € 21,23 € 25,69
3 c voor ieder daarop volgend

samenlopend derdenbeslag per beslag

€ 7,54 € 9,12 € 7,91 € 9,57
5 matiging samenloop

executiehandelingen

€ 24,38 € 29,50 € 25,57 € 30,94
6 a getuige bij artikel 2 e/f/g/n € 24,83 € 30,04 € 26,04 € 31,51
6 b getuige bij artikel 2 m/o/q/v/w € 86,92 € 105,17 € 91,16 € 110,30
7 indien uit het exploot blijkt dat de uitvoering ter plaatse van de ambtshandeling:

a.  bedoeld in artikel 2, onder e, f, g, h en n, langer dan anderhalf uur heeft geduurd, of

b. bedoeld in artikel 2, onder m, q, r, t, v en w, langer dan drie uur heeft geduurd,

worden de kosten verhoogd met

voor iedere 15 minuten dat de uitvoering ter plaatse van de ambtshandeling langer dan anderhalf uur, respectievelijk drie uur heeft geduurd,

en worden de kosten, vastgesteld in artikel 6, verhoogd met

voor iedere 15 minuten dat de bijstand door de getuige daarbij langer dan anderhalf uur,

respectievelijk drie uur heeft geduurd.

€ 24,35

€ 14,44

Cum.

Cum.

€ 25,57

€ 15,14

Cum.

Cum.

8 1  opvolgende betekening

2  beslag roerend aangekondigd en niemand thuis

3  vergeefs lijfsdwang

€ 30,75

€ 61,88

€ 121,00

€ 37,21

€ 74,87

€ 146,41

€ 32,25

€ 64,90

€ 126,90

€ 39,02

€ 78,53

€ 153,55

Regeling tarief afgifte & afschriften

Artikel Omschrijvingm.i.v. 01-01-2021 excl. btwm.i.v. 01-01-2021 incl.. 21% btwm.i.v. 01-01-2022 excl. btwm.i.v. 01-01-2022 incl. 21% btw
1 lid 1 De kosten, bedoeld in artikel 18, tweede lid, van de Gerechts-deurwaarderswet bedragen:€ 7,68€ 7,84€ 8,05€ 9,74

Gemiddelde interne kostprijzen bevragingen met ingang van 1 januari 2022 excl. BTW

Tarieven SNG 2022Interne kostprijs 2021Interne kostprijs 2022

(index = 4,88%)

Tarief 2022 totaal
BRP0,561,351,421,98
UWV Polis0,561,521,592,15
e-Voi0,592,052,152,74
RDW0,351,311,371,72
Handelsregister2,502,462,585,08
DBR0,491,351,421,91
Kadaster1,701,78 (excl. kosten kadaster)
Publicaties Stc.12,81