Verwijtbaar werkloos

 Indien verwijtbaar werkloos, geen recht op WW-uitkering. Er is aantal voorwaarden om een WW-uitkering van het UWV te krijgen. Eén van die voorwaarden is dat u niet verwijtbaar werkloos mag zijn. Het mag niet uw eigen schuld zijn dat u werkloos bent. Bent u verwijtbaar werkloos, dan heeft u geen recht op een uitkering van het UWV. Dit betekent dat u altijd bezwaar moet maken als uw werkgever u ontslaat. Maakt u geen bezwaar of te laat bezwaar tegen ontslag door uw werkgever, dan zal het UWV u in beginsel aanmerken als verwijtbaar werkloos en uw aanvraag WW-uitkering afwijzen. Ook als u zelf ontslag neemt of zomaar van baan wisselt en vervolgens in de proeftijd van uw nieuwe baan wordt ontslagen, dan kan het UWV zeggen dat u verwijtbaar werkloos bent. Neem daarom gelijk met ons contact op als u een brief van het UWV heeft ontvangen waarin uw aanvraag WW-uitkering wordt afgewezen omdat u verwijtbaar werkloos zou zijn. Wij helpen u om alsnog een WW-uitkering of een bijstandsuitkering te kunnen krijgen.

Ingeval van ontslag door uw werkgever, moet u zo snel mogelijk schriftelijk bezwaar maken tegen de ontslagaanzegging door uw werkgever. Daarmee voorkomt u dat het UWV u als verwijtbaar werkloos aanmerkt. Als u niet verwijtbaar werkloos bent, dan is uw werkgever verplicht om uw salaris door te betalen of om een deugdelijke beëindigingsovereenkomst met u af te sluiten op basis waarvan u wel recht heeft op een WW-uitkering van het UWV. Indien uw werkgever niet bereid is om een beëindigingsovereenkomst met u af te sluiten, dan moet uw werkgever aantonen en onderbouwen waarom u bent ontslagen. Als u het daar niet mee eens bent, dan kunt u als werknemer binnen twee maanden na het onterechte ontslag een rechtszaak opstarten tegen uw werkgever bij de Kantonrechter. Als u deze weg bewandelt, dan heeft u in beginsel wel recht op een WW-uitkering van het UWV en bent u niet verwijtbaar werkloos omdat u niet instemt met beëindiging van de arbeidsovereenkomst door uw werkgever.

Uw werkgever heeft een aan de werknemer tegengesteld belang, houd daar rekening mee. Uw werkgever wil snel van u af zonder een ontslagvergoeding aan u te betalen. Bent u ontslagen dan is er een beperkte tijd om bezwaar te maken, namelijk twee maanden na uw ontslag. Om uw recht op een WW-uitkering veilig te stellen, moet u bij uw ontslag de werkgever een brief sturen dat u het niet eens bent met het ontslag en dat u beschikbaar bent om uw arbeid te verrichten. Dit is van belang omdat het UWV anders uw recht op een WW-uitkering direct ontzegt omdat u geen bezwaar heeft gemaakt tegen uw ontslag. In de ogen van het UWV bent u het dan eens met het ontslag en daardoor verwijtbaar werkloos.

Wanneer ben u verwijtbaar werkloos?

Er is een aantal situaties waarin er volgens het UWV sprake is van verwijtbaar werkloos en u geen recht op WW heeft.

  • U bent ontslagen op staande voet (ernstig misdragen).
  • U heeft niet of niet tijdig bezwaar gemaakt tegen uw ontslag.
  • U heeft zelf ontslag genomen zonder goede redenen.
  • U heeft een beëindigingsovereenkomst getekend die uw werkgever u heeft aangeboden wanneer u ziek bent.
  • U heeft een beëindigingsovereenkomst getekend waarin staat dat u zelf ontslag heeft genomen.
  • U heeft een beëindigingsovereenkomst getekend waarin de oorzaak van het einde van de arbeidsovereenkomst bij u is gelegd.

De gevolgen van verwijtbaar werkloos

Verwijtbaar werkloos heeft gevolgen voor uw WW-uitkering. De WW-uitkering wordt door het UWV geweigerd indien u verwijtbaar werkloos bent. De gevolgen voor uw WW-uitkering kunnen beperkt blijven als u verzachtende omstandigheden heeft of u geen verwijt gemaakt kan worden. U moet dit zelf schriftelijk naar het UWV aannemelijk maken. Doet u dit niet goed, dan krijgt u dus een afwijzing van uw aanvraag WW-uitkering vanwege verwijtbare werkloosheid.

Wij kunnen u helpen indien u door uw werkgever bent ontslagen maar ook als u een brief van het UWV ontvangt waarin staat dat u geen recht heeft op een WW-uitkering omdat u verwijtbaar werkloos bent. Het is verstandig om het bezwaar te laten maken door één van onze arbeidsrechtadvocaten / specialisten. Het UWV kent vaak niet alle details van het ontslag. Wij zullen in het bezwaarschrift duidelijk en gedetailleerd verwoorden waarom u niet verwijtbaar werkloos bent. Indien u tot de doelgroep van Sociaal Verhaal behoort is een gratis arbeidsrecht advocaat desgewenst mogelijk.

sociaalverhaalpen