energiemaatschappij

Afsluiting van uw energie

Er zijn verschillende redenen waarom een netbeheerder de energievoorziening kan afsluiten.

1. De netbeheerder heeft je afgesloten omdat je geen rechtsgeldig energieleveringscontract hebt met een energieleverancier. Dit kan gebeuren doordat de energieleverancier de leveringsovereenkomst met jou heeft beëindigd door een wanbetaling of op grond van een betalingsachterstand. Maar dit kan ook het gevolg zijn van een recente verhuizing waarbij je nog geen overeenkomst met een energieleverancier voor je nieuwe woning hebt afgesloten.

2. De netbeheerder heeft de meters uit jouw woning verwijderd op grond van zogenaamde ‘fraude’; je hebt de verzegelingen van de meters verbroken en je hebt de energiemeters of energietoevoer gemanipuleerd. Het kan ook zijn dat de netbeheerder de meters heeft weggehaald omdat er in jouw woning ‘ongeoorloofde hennepteelt’ plaats vond.

Lees voor meer info op “energie afgesloten” om te kijken wat Sociaal Verhaal gratis kan doen om de energievoorziening weer aan te sluiten.

Wanneer mogen ze me afsluiten?

Voor alles geldt ‘voorkomen is beter dan genezen’. Wij zetten daarom voor jou nog even de regels op een rijtje om ‘afsluiting van energie’ in jouw woning door jouw netbeheerder (bijv. Stedin) te voorkomen.

Bij betalingsproblemen kan je energieleverancier de levering van energie pas afsluiten als jij niet reageert op betalingsherinneringen. Werk je mee aan betalingsregelingen en schuldsanering dan mag jouw energiebedrijf jou niet afsluiten.

Waarschuwing vooraf

Als jij je energierekening of jouw maandelijkse voorschotten niet betaalt, krijg je per brief minimaal 1 herinnering van jouw energieleverancier. Als je niet betaalt én niet reageert op de brief of de brieven, stuurt jouw energieleverancier je een brief ‘einde levering’ voor het afsluiten van jouw energie. Tegelijkertijd geeft hij aan de netbeheerder door dat hij het contract met jou beëindigt.

Afsluiten van energie voorkomen door betalingsregeling

Als jouw energieleverancier het contract met jou heeft beëindigd, stuurt je netbeheerder jou een ‘afsluitbrief’. Deze brief kondigt het afsluiten van de energielevering aan. Dat kan je alleen voorkomen als jij binnen 10 dagen na ontvangst van de brief het probleem met jouw energieleverancier oplost. Met de meeste energiebedrijven kun je een betalingsregeling afspreken, zodat jouw energie niet wordt afgesloten. Houdt jij je niet aan deze regeling, dan kan je alsnog worden afgesloten. Een andere mogelijkheid is misschien dat jij een nieuwe energieleverancier kiest.

Afsluiten van energie voorkomen door schuldsanering

Lukt het niet om een betalingsregeling te treffen, dan moet jij je aanmelden bij een schuldhulpverleningsinstantie. Op de betalingsherinnering van de energierekening staat wanneer je dit uiterlijk moet hebben gedaan. Meldt jij je niet of niet op tijd aan bij een schuldhulpverleningsinstantie, of wordt jouw verzoek afgewezen, dan kan je worden afgesloten. Maar als jouw verzoek wordt geaccepteerd en jij je aan de regeling houdt, mag jij niet worden afgesloten.

Sociaal Verhaal kan veelal voorkomen dat de netbeheerder de energiemeters uit uw woning weghaalt.

Ook indien de netbeheerder u al heeft afgesloten van gas en of elektriciteit in uw woning, dan kunnen wij u vaak helpen om weer aangesloten te worden op het energienet door uw netbeheerder. Heraansluiting energie, heet dat.

En mocht u een hoge rekening van uw netbeheerder hebben ontvangen waar u het niet mee eens bent, neemt u dan eveneens contact op met Sociaal Verhaal. Wij gaan dan voor u uitzoeken of de hoge rekening van uw netbeheerder terecht is en of zij u daarvoor kunnen afsluiten van de energie.

Energie afgesloten, wat nu?

Het is de netbeheerders in Nederland in sommige gevallen toegestaan om uw woning of bedrijf van de energie af te sluiten en de energiemeters uit uw woning te verwijderen. U heeft na de afsluiting door de netbeheerder geen gas, licht of elektriciteit meer.

Dit mag bijvoorbeeld in geval van hennepteelt, fraude met de meetinstallatie of wanneer u niet beschikt over een geldige energieleveringsovereenkomst met een energieleverancier (zoals bijvoorbeeld Eneco, Essent of Nuon).

Er zijn acht netbeheerders in Nederland: Stedin, Liander, Enexis, Edinet, Delta, Cogas, Westland Infra en Rendo. Deze netbeheerders is het van overheidswege toegestaan om u af te sluiten van gas en of elektriciteit.

Heeft u van uw netbeheerder een brief ontvangen waarin u wordt aangezegd dat binnenkort de energie in uw woning wordt afgesloten of dat de gasmeters of de elektriciteitsmeters worden weggehaald, neemt u dan onmiddellijk contact met ons op.

Sociaal Verhaal kan veelal voorkomen dat de netbeheerder de energiemeters uit uw woning weghaalt.

Ook indien de netbeheerder u al heeft afgesloten van gas en of elektriciteit in uw woning, dan kunnen wij u vaak helpen om weer aangesloten te worden op het energienet door uw netbeheerder. Heraansluiting energie, heet dat.

En mocht u een hoge rekening van uw netbeheerder hebben ontvangen waar u het niet mee eens bent, neemt u dan eveneens contact op met Sociaal Verhaal. Wij gaan dan voor u uitzoeken of de hoge rekening van uw netbeheerder terecht is en of zij u daarvoor kunnen afsluiten van de energie.