Dagvaarding verdachte door Officier van Justitie

Heeft u als verdachte van een strafbaar feit een dagvaarding ontvangen ? Neem contact op met Sociaal Verhaal voor hulp. Wanneer u wordt verdacht van een strafbaar feit en het Openbaar Ministerie wil de zaak voor de rechter brengen, dan ontvangt u een dagvaarding thuis. De dagvaarding is een officiële oproep van de Officier van Justitie om op een bepaalde dag en tijd voor de rechter te verschijnen. In de dagvaarding staat van welk strafbaar feit u wordt verdacht.

Waarvan wordt u verdacht?

In de dagvaarding staat in de tenlastelegging waar u verdacht van wordt. Er staat in wat u heeft gedaan en op welke plaats en datum. Hetgeen u heeft gedaan volgens de tenlastelegging is een strafbaar feit. Daarom staat erbij vermeld welk wetsartikel of welke artikelen u uit het Wetboek van Strafrecht, of uit andere wetten of verordeningen heeft overtreden. De strafbare feiten waarvan u wordt verdacht, moeten duidelijk zijn omschreven in de dagvaarding. De formulering en omschrijving van uw strafbare gedragingen is echter in lange en ingewikkelde zinnen geschreven in de dagvaarding. Dit doet de Officier van Justitie om fouten in de formulering van de tenlastelegging in de dagvaarding te voorkomen. Anders zou er een vrijspraak kunnen volgen. Begrijpt u niet goed waarvan u wordt verdacht? Neem met ons contact op, wij bespreken de dagvaarding verdachte met u. Als het nodig is, regelen wij een gratis advocaat om met u mee te gaan naar de strafzitting. Wanneer u als verdachte van een strafbaar feit een dagvaarding heeft ontvangen, dan heeft u recht om u ter terechtzitting door een gratis pro deo advocaat te laten verdedigen.

Dagvaarding advocaat

Als u een dagvaarding van de Officier van Justitie heeft ontvangen, bent u niet verplicht om een advocaat in te schakelen. U mag als verdachte ook uzelf verdedigen als u moet voorkomen bij de rechtbank. Soms is het verstandig om een advocaat in te schakelen bij een dagvaarding voor de politierechter of de kantonrechter. In geval van een dagvaarding voor de (meervoudige) strafkamer van de rechtbank is het raadzaam om in elk geval een advocaat in te schakelen. Bespreek eerst met ons of het in uw situatie raadzaam is om de hulp van een advocaat in te roepen bij dagvaarding als verdachte. Als u laag of geen inkomen heeft, dan is de advocaat bij elke strafrechter gratis. Wanneer u hoog inkomen heeft, dan kan het zijn dat u bij strafzaken bij de kantonrechter, zoals lichte verkeersovertredingen, geen recht heeft op een gratis advocaat. Bel ons voor advies, zodat u niet achteraf met hoge advocaatkosten voor een dagvaarding wordt geconfronteerd.

Strafbare feiten in dagvaarding

De strafbare feiten in de dagvaarding moeten reeds bij wet strafbaar zijn gesteld. Een verdachte kan alleen worden veroordeeld voor een strafbaar feit, als dit feit volgens de wet strafbaar is. Het  strafbaar feit moet duidelijk en begrijpelijk omschreven zijn. Er mogen geen innerlijke tegenstrijdigheden zitten in de omschrijving van het strafbaar feit in de dagvaarding. De verdachte moet kunnen begrijpen welke strafrechtelijke gedraging hem wordt verweten, zodat de verdachte zich daartegen kan verdedigen. Dit moet zonder meer uit de dagvaarding blijken. Een essentieel onderdeel daarbij is de eis van vermelding in de dagvaarding van de tijd en de plaats waar het strafbaar feit is begaan. Is de dagvaarding onvoldoende duidelijk op deze punten, dan zal vrijspraak door de rechtbank volgen.

Betekening dagvaarding

De Officier van Justitie is wettelijk verplicht om te zorgen voor de juiste betekening van de dagvaarding aan de verdachte. Wanneer de betekening van de dagvaarding niet op de wettelijk voorgeschreven wijze heeft plaatsgevonden, dan wordt de dagvaarding nietig verklaard door de rechtbank. De dagvaarding kan door de Officier van Justitie op de volgende manieren op de wettelijk juiste manier worden betekend:

De politieagent of de speciale postbode of ambtenaar zal proberen de dagvaarding van de Officier van Justitie aan u thuis in persoon te betekenen. De politieagent gaat daarvoor naar uw privéadres volgens de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Als u niet thuis bent, maar wel een huisgenoot van u wordt aangetroffen, dan zal de dagvaarding aan uw huisgenoot worden afgegeven, mits deze persoon zich bereid verklaart om de dagvaarding weer aan u te overhandigen. Als degene daartoe niet bereid is, of de politie treft niemand aan bij u thuis, dan wordt de dagvaarding betekend aan de griffier van de rechtbank waar u moet verschijnen volgens de dagvaarding. Vervolgens krijgt u per post een copie van de betekende dagvaarding thuis gestuurd.

Indien de dagvaarding op de juiste manier is betekend door de Officier van Justitie en u verschijnt toch niet op de terechtzitting, dan zal de inhoudelijke behandeling van de strafzaak door de rechtbank gewoon doorgaan en wordt u bij verstek veroordeeld. De rechter zal in het algemeen de strafeis van de Officier van Justitie volgen. De Officier van Justitie moet vervolgens zorgen dat het verstekvonnis op de juiste wijze aan u wordt betekend. Het strafverstekvonnis kan pas jegens u ten uitvoer worden gelegd nadat betekening daarvan aan u (in persoon) heeft plaatsgevonden. Heeft de Officier van Justitie de inleidende dagvaarding wél aan u in persoon betekend, maar bent u toch niet ter zitting verschenen om verweer te voeren, dan neemt vanaf de datum van het verstekvonnis de termijn van veertien dagen voor hoger beroep of cassatie een aanvang. Verzuimt u vervolgens om binnen deze twee weken hoger beroep of cassatie in te stellen tegen het verstek strafvonnis, dan wordt de uitspraak van de rechter onherroepelijk zonder dat u inhoudelijk verweer heeft gevoerd tegen de strafeis in de dagvaarding van de Officier van Justitie. De opgelegde straf kan na het verstrijken van deze termijn onmiddellijk ten uitvoer worden gelegd. Het is daarom raadzaam om als u de dagvaarding heeft ontvangen, uitstel van de strafzitting te vragen. Weet u niet weet hoe dit moet, neem contact op met Sociaal Verhaal voor een pro deo advocaat om uitstel van de zitting aan de rechtbank te vragen en om u te helpen met het voeren van verweer tegen de dagvaarding door de Officier van Justitie.

Waarom Sociaal Verhaal

  • Sociaal Verhaal is een non-profit vereniging die mensen helpt met allerlei problemen.
  • We proberen altijd om een gepaste oplossing te vinden.
  • Al onze hulp om een advocaat te vinden is gratis.

Heeft u als verdachte van een strafbaar feit een dagvaarding ontvangen? Neem contact op met Sociaal Verhaal voor hulp.