Online urgentieverklaring woningzoekende aanvragen

MACHTIGINGSFORMULIER URGENTIEVERKLARING WONING AANVRAGEN

Bent u in een noodsituatie beland en u beschikt momenteel niet over een eigen woonruimte? In bijzondere gevallen kunt u een aanvraag doen bij de gemeente in uw regio voor een urgentieverklaring woningzoekende, dit houdt in dat u om specifieke redenen voorrang zult krijgen op een sociale huurwoning. Vaak is het lastig om dit zelf te moeten indienen en wordt uw verzoek (onterecht) afgewezen, veelal komt dit door incorrecte onderbouwing van uw situatie.

VOORBEELDSITUATIES

 • Ziekte
 • Onveilige woonsituatie
 • Onbewoonbare woning
 • Woonlasten lopen ernstig uit de hand
 • Dakloos zijn, of dakloos dreigt te worden
 • Noodoplossing relatiebreuk/ echtscheiding
 • U komt zojuist uit een gevangenis, kliniek, opvangcentra of psychiatrische inrichting

URGENTIEVERKLARING GEWEIGERD WAT NU?

Sociaal Verhaal helpt woningzoekenden in dit soort of vergelijkbare situaties, ook als een reeds gedane aanvraag officieel is afgewezen kunnen wij u nog helpen. Soms kan het namelijk complex zijn om op een correcte manier te communiceren met dit soort instanties, wij zullen hierin voor u optreden. U kunt te allen tijde eerst vrijblijvend (telefonisch) contact met ons opnemen om te toetsen of uw aanvraag zinvol is.

Bij spoedeisend belang machtigt u Sociaal Verhaal om u verder te helpen in het proces naar een sociale huurwoning. Ook als u reeds een aanvraag heeft gedaan en nog (steeds) wacht op een antwoord kunnen wij u van dienst zijn.

Let op: er zijn overige eisen voor een urgentieverklaring waar eveneens aan voldaan moet zijn, wil uw aanvraag in behandeling worden genomen. Zie ook onze pagina woningurgentie aanvragen.

Om uw aanvraag zo snel mogelijk te kunnen behandelen kunt u onderstaand formulier invullen, een aanvraag zal meer effectief zijn indien u bewijsstukken/ benodigde documenten aanlevert, zo kan de aard van het belang worden aangetoond. Wij adviseren om de volgende documenten te overleggen in geval van bijbehorende situatie:

Bewijsstukken problematiek

 • Echtscheidingsdocument
 • Uitspraak voorlopige voorziening
 • Kopie huurcontract/ afschrift woonlasten
 • Overzicht schulden/ afbetalingsregeling
 • Kopie huurcontract/ afschrift woonlasten

De volgende stukken dient u verplicht te overleggen bij het doen van een aanvraag:

 • Bewijs actieve inschrijving Woonnet
 • Meest recente loonstrook of uitkeringsspecificatie (alle gezinsleden 18+)
 • Meest recente inkomensverklaring Belastingdienst (alle gezinsleden 18+)

Heeft u een vraag voor ons?

Sociaal Verhaal is tijdens kantooruren te bereiken, gratis juridisch advies voor iedereen.