energiemaatschappij

Heraansluiting energie

Bent u afgesloten van energie in uw woning en wilt u weer aangesloten worden op gas en elektriciteit in uw woning ? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal voor heraansluiting energie in uw woning door de netbeheerder. Wanneer u beschikt over een geldige leveringsovereenkomst voor elektriciteit en gas met een energieleverancier, dan is de netbeheerder wettelijk verplicht om u snel weer aan te sluiten op het energienet.  Sociaal Verhaal kan u hulp verlenen wanneer de netbeheerder geen haast maakt met de heraansluiting energie in uw woning.

Geen energieleverancier betekent geen heraansluiting energie in woning

Heeft u geen geldig energieleveringscontract met een energieleverancier ? Dan gaat Sociaal Verhaal actief voor u bemiddelen om een nieuwe leveringsovereenkomst met een energiemaatschappij te realiseren. De netbeheerder zal uw woning dan weer moeten aansluiten op het ‘energienet’. Als u geen energieleverancier heeft, dan is de netbeheerder niet verplicht om tot heraansluiting energie in uw woning over te gaan.

Wij zorgen er voor dat u een nieuwe energieleverancier krijgt en dat de netbeheerder uw woning weer aansluit op warmte en elektriciteit. Om voor u een heraansluiting energie te regelen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. In elk geval de laatste brieven van uw netbeheerder (bijvoorbeeld Stedin, Liander, Enexis, Rendo of Delta) en een brief van uw laatste energieleverancier (bijvoorbeeld Eneco, Oxxio, Energie Direct, Essent of Nuon).

Onze werkwijze voor heraansluiting energie in uw woning is daarna als volgt: Aan de hand van de door u verstrekte informatie gaan wij voor u op zoek naar een nieuwe energieleverancier, waarbij u geen waarborgsom vooraf aan de energieleverancier hoeft te betalen. Deze energieleverancier zal u dan bij acceptatie zelf een contract sturen. Als u daarmee akkoord gaat, dan zal deze energieleverancier aan de netbeheerder doorgeven dat er weer tot heraansluiting van energie in uw woning kan worden overgegaan. U heeft dan een geldig leveringscontract voor gas en elektriciteit in uw woning. Hierna beschikt u weer over elektriciteit en gas en of warmte in uw woning. Sociaal Verhaal helpt u geheel gratis en onze hulp brengt geen kosten met zich mee. Zorg wel dat u de juiste documenten bij de hand heeft en die aan ons mailt.

Kosten netbeheerder heraansluiting energie in woning

 In spoedeisende gevallen of bij een weigering van uw netbeheerder om over te gaan tot heraansluiting energie in uw woning, kan het nodig zijn dat onze vervolgstappen moeten bestaan uit het inschakelen van een gespecialiseerde juridische of financiële hulpverlener om het voor elkaar te krijgen dat de netbeheerder (bijv. Stedin) uw woning weer aansluit op het energienet. Dit kan een schuldhulpverlener zijn zoals www.energievangnet.nl of een (gratis)advocaat.

Soms is het mogelijk dat uw (voormalige) energieleverancier de leveringsovereenkomst met u voortzet en er zijn dan vaak geen heraansluitingskosten energie. Meestal is het echter zo dat de netbeheerder kosten rekent voor heraansluiting energie in uw woning. Deze kosten zijn niet altijd redelijk en soms wettelijk gezien te hoog. Sociaal Verhaal kan voor u beoordelen of de kosten netbeheerder heraansluiting energie in uw woning wettelijk juist zijn. De netbeheerder is eigendom van de overheid en moet zich aan de wettelijke tarieven houden. Helaas gebeurt dit niet altijd.

Wij geven u advies welke juridische actie er nodig is om de kosten van heraansluiting van uw netbeheerder te betwisten over hoe het traject naar heraansluiting op het energienet het best aangepakt kan worden. Bent u het hiermee eens, dan zorgen wij dat één van onze gespecialiseerde juristen of advocaten een juridisch traject tot heraansluiting energie in uw woning opstarten tegen uw netbeheerder. U bent ons daarvoor geen kosten verschuldigd. Als het nodig blijkt dat een advocaat uw netbeheerder moet dagvaarden om tot heraansluiting energie over te gaan, dan is dit gratis als u in aanmerking komt voor ‘gefinancierde rechtshulp’ via de Raad voor de Rechtsbijstand. Sociaal Verhaal ziet er dan op toe dat de advocaat u geen extra kosten rekent. deze service is gratis.

Neem dus nu vrijblijvend contact op met Sociaal Verhaal voor gratis juridisch advies. Dan kijken wij of u ook gratis een rechtshulpverlener kunt krijgen!

Bezoek ook onze website:

www.energie-afgesloten.nl

Of vul ons contactformulier onderaan de pagina in.

Aanvraagindienen

Wie-zijn-wij