Lindorff

Gedagvaard wat nu?

Bent u door de deurwaarder gedagvaard en wilt u weten: wat nu? Bel naar Sociaal Verhaal voor advies wat te doen als u gedagvaard bent en voor de rechter moet verschijnen. Als u gedagvaard bent, dan kunt u een zitting bij de rechtbank niet meer voorkomen. Wanneer u niet naar de zitting van de rechter gaat, dan zal de rechter de eis tegen u toewijzen. Bij een civiele procedure wordt u dan tevens veroordeeld tot betaling van de kosten van de procedure, de kosten van de dagvaarding en de rechter. Dit naast de vordering in hoofdzaak. Het is dus van belang om op de juiste wijze te handelen als u door de deurwaarder gedagvaard bent. Wij kunnen u daarbij helpen.

Gedagvaard door deurwaarder verweer voeren

Als u gedagvaard bent door de deurwaarder en u wilt verweer voeren tegen de eis in de dagvaarding, dan moet u in de eerste plaats uitzoeken of u op de in de dagvaarding vermelde zittingsdatum in persoon of bij advocaat voor de rechter moet verschijnen. Of dat de datum waartegen u door de deurwaarder bent gedagvaard een zogenaamde rolzitting is. Een rolzitting is geen echte terechtzitting met een rechter die de zaak dan inhoudelijk behandelt, maar een ‘papieren zittingsdatum’ waarop een advocaat zich namens u moet stellen en uitstel voor een conclusie van antwoord moet vragen. Dit is meestal het geval als u gedagvaard bent voor de gewone civiele rechtbank, bijvoorbeeld bij een geldvordering van boven de 25.000 euro. U mag dan alleen bij advocaat verschijnen (lees: uitstel vragen ter eerste rolzitting) en u kunt niet in persoon uitstel vragen of mondeling of schriftelijk verweer voeren op de dagvaarding. Indien u niet op deze civiele dagvaarding via een advocaat uitstel vraagt, of als u toch zelf in persoon reageert of uitstel vraagt, dan wordt vordering waarvoor u bent gedagvaard door de rechter bij verstek toegewezen. Of door de rechtbank aangehouden voor verstekvonnis. Dit betekent dat u het verstek nog kunt zuiveren in de voorliggende periode. Dit kan dan alleen als een advocaat zich alsnog voor u bij de rechtbank als advocaat stelt op de dagvaarding en uitstel voor conclusie van antwoord vraagt.

Gedagvaard voor de kantonrechter

Als u bent gedagvaard voor de kantonrechter, dan zijn er minder formele drempels om zelf verweer tegen de dagvaarding te voeren. Bent u gedagvaard voor de kantonrechter, dan kunt u op de in de dagvaarding vermelde zittingsdatum in persoon verschijnen en mondeling uw verweer indienen of mondeling aan de rechter om uitstel vragen om later uw schriftelijk verweer in te dienen op de dagvaarding van de deurwaarder. U bent echter niet verplicht om op de in de dagvaarding vermelde zittingsdatum in persoon te verschijnen. U mag ook iemand anders sturen, zijnde een niet-advocaat, met een schriftelijke machtiging van u. Het is echter verstandiger om als u gedagvaard bent, schriftelijk uitstel aan de rechter te vragen om uw verweerschrift tegen de dagvaarding later in te dienen. Uw uitstelverzoek moet dan vóór de in de dagvaarding genoemde zittingsdatum door de rechter ontvangen zijn. Als u deze formele termijn met uw uitstelverzoek heeft gedekt, dan kunt u met ons contact opnemen om uw verweer en de vervolgstappen te bespreken. Een verweer op de dagvaarding kunt u dan vóór of op de eerstvolgende zittingsdatum schriftelijk bij de rechtbank indienen. Indien u niet zelf uw verweerschrift voor de rechter wilt opstellen, dan kunnen wij u daarbij gratis helpen als u tot de doelgroep van Sociaal Verhaal behoort. Als u geen of laag inkomen heeft en u heeft goede gronden om de vordering in de dagvaarding te betwisten, dan kunnen wij u van een gratis advocaat voorzien om voor u verweer te voeren als u gedagvaard bent voor de rechtbank. U dient dan wel gelijk met ons contact op te nemen zodra u bent gedagvaard door de deurwaarder om voor de rechter te verschijnen.

zakelijk

Bent u door de deurwaarder gedagvaard en wilt u weten: wat nu? Bel naar Sociaal Verhaal voor advies wat te doen als u gedagvaard bent en voor de rechter moet verschijnen.