verhuurder

Een dreigende huisuitzetting voorkomen?

Een ding wat zeker is is dat een huisuitzetting voor veel stress zorgt. Vaak is het een opeenstapeling van ellende dat zeer voelbaar zijn hoogtepunt bereikt bij de uiteindelijke huisuitzetting.
Als dit u overkomt, is het vaak niet duidelijk hoe deze procedure moet verlopen en wat er eventueel nog gedaan kan worden. Wij helpen u hierbij om een huisuitzetting te voorkomen.

Er kunnen verschillende redenen zijn die kunnen leiden tot een huisuitzetting. Overlast, wietteelt, huurachterstand en onderverhuur zijn hier voorbeelden van. Echter er kan wel gesteld worden dat huurachterstand de voornaamste reden van huisuitzetting is.

Voorkom een huisuitzetting

Sociaal Verhaal probeert samen met u tot een passende oplossing te komen. In geval van een dreigende huisuitzetting is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk met ons contact opneemt. Tevens kunnen wij ook helpen door actieve bemiddeling met de deurwaarder om op deze manier tot de meest passende oplossing te komen. Herkent u dit verhaal en heeft u hulp nodig? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Je wilt een huisuitzetting voorkomen, maar weet je niet hoe? Herken je een van de onderstaande situaties en weet je het niet meer?

  • Heb je een brief van je verhuurder ontvangen dat jij je woning moet verlaten?
  • Heb je een brief van een advocaat ontvangen waarin wordt gesteld dat jij huurachterstand hebt of dat jij overlast veroorzaakt?
  • Heeft de deurwaarder jou een dagvaarding gestuurd waarin er huisuitzetting wordt geëist?
  • Moet je voor de rechter verschijnen op grond van huurachterstand?
  • Heb jij een ontruimingsvonnis per post van de Rechtbank ontvangen?
  • Ligt er een officiële akte van de deurwaarder op jouw deurmat waarin de ontruiming van jouw woning wordt aangezegd?
  • Heeft de Gemeente of de Woningbouwvereniging gemeld dat jij het gehuurde moet verlaten?
  • Ben je op een andere manier met uitzetting uit jouw woning bedreigd?
  • Of heeft jouw verhuurder je al op onrechtmatige gronden uit jouw woning gezet?

Aarzel dan niet langer en neem contact met ons op voor gratis juridisch advies! Sociaal Verhaal weet namelijk hoe deze situatie opgelost moeten worden, zonder dat u er een cent voor hoeft te betalen.

Wil u een huisuitzetting voorkomen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Dagvaarding of aanmaning ontvangen ?

Als u huur niet betaalt en een betalingsachterstand opbouwt, dan kan het zijn dat uw verhuurder dreigt u uit huis te zetten wanneer u de achterstallige huur niet betaalt. U zult dan een dagvaarding of aanmaning voor uw huurachterstand ontvangen.

Naar de rechter ?

Uw verhuurder moet echter eerst naar de rechter voordat hij u uit huis kan zetten bij een huurschuld. De verhuurder moet dit aan de rechter voorleggen. De verhuurder zal bij de rechter het volgende van u vorderen. Betaling van de achterstallige huur plus incasso- en of proceskosten of betaling van de achterstallige huur plus incasso- en proceskosten en ontbinding van de huurovereenkomst met ontruiming van uw huurwoning. Dit kan soms onrechtvaardig zijn omdat de huurachterstand niet klopt of omdat het gevorderde bedrag aan achterstallige huur te hoog is. Neemt u daarom bij huurachterstand contact op met een huurrecht specialist. Door tijdig contact op te nemen met een huurrechtspecialist vanaf de eerste aanmaning van uw verhuurder krijgt u juridische hulp vanaf de eerste aanmaning voor huurachterstand. Onze huurrecht advocaten werken in heel Nederland en gaan met u mee naar de rechter. Als u laag inkomen heeft, dan is de huurrecht advocaat voor u gratis. Neem daarom gelijk contact met ons op als u een probleem heeft met uw verhuurder of een huisuitzetting dreigt.

Schriftelijke opzegging van particuliere verhuurder

Heeft u een schriftelijke opzegging van uw particuliere verhuurder ontvangen ? Uw verhuurder mag niet zonder meer eenzijdig de huur van uw woning opzeggen. Daarvoor moet hij één van in de wet bepaalde redenen hebben. En zelfs als de huuropzegging door uw verhuurder een bij wet bepaalde reden bevat, dan betekent dit ook niet dat u zomaar uw huis uitgezet mag worden.  Wanneer u niet met de opzegging van uw huur akkoord gaat, dan moet de verhuurder altijd naar de rechter stappen om het huurcontract te beëindigen.

Wanprestatie ?

Vindt uw verhuurder dat u wanprestatie heeft gepleegd bij uw huurovereenkomst en u zich niet als goed huurder gedraagt ? Dan kan dit een wettelijke reden voor de rechter zijn om het huurcontract te beëindigen. Uw verhuurder zal het huurgeschil dan aan de rechter voorleggen en huisuitzetting vorderen. Het feit dat uw verhuurder dit geschil aan de rechter voorlegt, betekent echter niet altijd dat u uit uw woning gezet zal worden. Met behulp van een van onze huurrecht advocaten kan voorkomen worden dat de rechter zonder meer uw huurcontract zal beëindigen. En soms is het zelfs zo dat uw advocaat huurrecht het geschil met uw verhuurder oplost, nog voordat de rechter een uitspraak heeft gedaan.

Huurcontract voor bepaalde tijd  ?

Heeft u een huurcontract voor bepaalde tijd en wil u verhuurder dat u de woning verlaat op de einddatum van de huurovereenkomst ? Dan betekent dit niet dat u direct uw huis moet verlaten als de einddatum van uw huurcontract is verstreken. Ook bij een huurovereenkomst voor bepaalde tijd zal de verhuurder de huur altijd binnen de wettelijke huurtermijn en met een geldige reden moeten opzeggen. De opzegtermijn bedraagt minimaal drie maanden en vermeerderd met een maand voor ieder jaar dat de verhuur heeft plaatsgevonden. De maximale opzegtermijn is zes maanden. Wanneer de verhuurder te laat is met opzeggen, dan verandert het contract voor bepaalde tijd in een contract voor onbepaalde tijd. Dit is zo in het huurrecht bepaald. Als de verhuurder de huur te laat opzegt of zonder een geldige reden opzegt, dan kunt u dus gewoon in de woning blijven. Van belang is wel dat u gelijk contact met ons opneemt als de verhuurder blijft aandringen dat u de woning verlaat of hij zijn advocaat u huuropzeggingsbrieven of aanmaningen laat sturen.

Wil u een huisuitzetting voorkomen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Ontruimingsbeding ?

In sommige tijdelijke huurovereenkomsten is een ontruimingsbeding opgenomen.  Een ontruimingsbeding (diplomatenclausule) komt vaak voor bij de tijdelijke verhuur van een woning. Als de eigenaar of de contractuele huurder van de woning tijdelijk in het buitenland verblijft of omdat de nieuwe eigenaar van de woning pas later de woning wil huren. De bedoeling hierbij is om tijdelijke niet-bewoning van de woning te voorkomen. Op termijn wil de oorspronkelijk bewoner of nieuwe eigenaar de woning weer zelf betrekken. Om te zorgen dat dit juridisch ook mogelijk is, wordt er dan een ontruimingsbeding of een diplomatenclausule in de tijdelijke huurovereenkomst opgenomen. Hierbij spreekt u met de verhuurder af dat u de woning verlaat op het moment dat de oorspronkelijke huurder of de eigenaar zelf weer in de woning wilt wonen. De verhuurder moet zich in dit geval ook aan de wettelijke opzegtermijn houden. Vindt u dat uw verhuurder een onjuiste opzegtermijn hanteert, of zijn er redenen voor u om niet in te stemmen met de huuropzegging bij tijdelijke verhuur, neem dan met ons contact op. Wij kunnen dan kosteloos door een huurrecht advocaat laten beoordelen of u moet instemmen met de huuropzegging door uw verhuurder.

Hoger beroep

Als u zelf verweer heeft gevoerd tegen een dagvaarding bij huurachterstand of met hulp van een gemachtigde, dan kan het toch zo zijn dat de rechtbank de vordering van de verhuurder tot huisuitzetting toewijst. U kunt dan in hoger beroep tegen deze uitspraak van de rechter. Het vonnis van de rechtbank is wel uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Dit houdt in dat u uw huis uit kan worden gezet ook wanneer u hoger beroep instelt tegen het ontruimingsvonnis.  Is dit het geval, neem dan gelijk contact ons op. Wij zorgen dan dat een huurrecht advocaat voor u hoger beroep instelt tegen het vonnis van de rechtbank. En zonodig kan daarnaast gedurende het hoger beroep middels een voorlopige voorziening bij de rechtbank huisuitzetting worden voorkomen.

Advocaat verstekvonnis huisuitzetting

Wanneer u niet op de dagvaarding heeft gereageerd, dan wordt u door de rechtbank bij verstek veroordeeld tot huisuitzetting. Met een advocaat kunt u het verstekvonnis tot huisuitzetting aanvechten. U kunt dit verstek zuiveren door in verzet te gaan tegen het verstekvonnis. Wanneer u niet reageert op de dagvaarding, dan wijzen sommige rechtbanken niet gelijk op de in de dagvaarding vermelde zittingsdag een verstekvonnis. In deze periode gelegen tussen de in de dagvaarding vermelde zittingsdatum en het moment van het wijzen van het verstekvonnis door de rechtbank, kunt u het verzet nog zuiveren door alsnog schriftelijk te reageren, danwel door via een advocaat uitstel te vragen om op de dagvaarding te reageren. Is het niet mogelijk om het verstek te zuiveren, dan kunt u alleen in verzet komen tegen het verstekvonnis middels een verzetdagvaarding. De termijn om in verzet te gaan bedraagt vier weken nadat u bekend bent geworden met de inhoud van het verstekvonnis. Onze huurrechtadvocaten kunnen voor u de verzetdagvaarding opstellen.

Verstekvonnis uitvoerbaar bij voorraad

Ook het verstekvonnis is uitvoerbaar bij voorraad. Dit betekent dat als u in verzet gaat tegen het verstek ontruimingsvonnis, dan mag uw verhuurder u ook gedurende de verzetprocedure met het verstekvonnis uit de woning zetten. Deze huisuitzetting is eventueel te voorkomen door middel van een executiegeschil bij de voorzieningenrechter. Een advocaat zal dan in kort geding opkomen tegen het vonnis dat bij voorraad uitvoerbaar is om de ontruiming van uw woning te voorkomen. Neemt u daarom gelijk contact met ons op zodra u een verstekvonnis van uw verhuurder van de deurwaarder heeft ontvangen. Onze huurrecht advocaten zijn gespecialiseerd in het zuiveren van verstek en in het in verzet gaan tegen het verstekvonnis. Onze huurrecht advocaten werken door heel Nederland en zijn onafhankelijk van verhuurders en woningbouwverenigingen. Indien u geen of laag inkomen heeft, dan helpen onze advocaten u gratis. U hoeft dan niets te betalen. Neemt u hierover met ons contact op.