overheid

Bijzondere bijstand

De meeste mensen die van een bijstandsuitkering leven zullen vast al eens van de term “bijzondere” bijstand hebben gehoord. In het kort houdt bijzondere bijstand in dat je jouw gemeente kunt vragen om bijstand voor bijzondere kosten.

Wat zijn dan bijzondere kosten? Stel, je wasmachine of gasfornuis is kapot. Dat zijn kosten die betrekking hebben op duurzame goederen die essentieel zijn voor je levensonderhoud. Andere voorbeelden zijn onder andere verhuiskosten, stookkosten maar ook de kosten voor een nieuwe bril.

Voorwaarde voor bijzondere bijstand is dat er geen andere regeling is waar jij een beroep op kan doen. De bijzondere bijstand staat dan ook los van de “reguliere” bijstand. Iedereen heeft in principe de mogelijkheid om bijzondere bijstand bij zijn gemeente aan te vragen. Het mag duidelijk zijn dat je inkomen laag genoeg moet zijn om in aanmerking te komen.

Hulp bij aanvraag

Zoals eerder vermeld is, moet je de bijzondere bijstand aanvragen bij jouw gemeente. Per gemeente kan het alleen wel verschillen in hoe de toekenning van de bijzondere bijstand is geregeld. Iedere gemeente heeft zijn eigen voorwaarden voor het toekennen van deze bijstand aan individuen.

Het kan dus voorkomen dat jouw aanvraag voor bijzondere bijstand wordt afgewezen, terwijl jij toch een goede reden hebt om voor de aanvraag in aanmerking te komen. In dat geval bevelen wij toch ten zeerste aan dat je bezwaar maakt tegen deze afwijzing.

Wij, van Sociaal Verhaal, kunnen je hierbij helpen. Sociaal Verhaal helpt jou graag met het opstellen en het indienen van het bezwaarschrift, als jouw aanvraag ten onrechte is afgewezen. Ook kunnen wij helpen om jouw bijzondere kosten op een andere manier op te lossen door andere mogelijkheden samen te bekijken.

Is uw bijstandsuitkering afgewezen of heeft de sociale dienst u een maatregel opgelegd neem dan contact op met Sociaal Verhaal.

Bezwaar maken tegen afwijzing van uw aanvraag? Lees hier meer informatie over bezwaar maken bijzondere bijstand.

Bezwaarschrift tegen afwijzing bijzondere bijstand

Heb je een afwijzing van jouw aanvraag bijzondere bijstand ontvangen, dan heb je zes weken de tijd om hiertegen schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. Overleg eerst met ons of dit – gezien jouw situatie en de reden van afwijzing door de gemeente – zin heeft. Als wij van mening zijn dat de gemeente ten onrechte jouw aanvraag bijstand heeft afgewezen, dan helpen wij jou gratis met het opstellen van een bezwaarschrift. Wanneer je liever hebt dat een gespecialiseerde advocaat voor jou een bezwaarschrift schrijft tegen het besluit van de gemeente om jouw bijstand af te wijzen, dan schakelen wij een gratis pro deo advocaat voor jou in. Je hoeft hiervoor niet te betalen, omdat je laag inkomen hebt en zelfs bijzondere bijstand moet aanvragen om bijvoorbeeld een wasmachine of een ijskast te kunnen vervangen. En wil je helemaal zelf een bezwaarschrift aan de gemeente schrijven over de afwijzing van jouw aanvraag bijzondere bijstand, dan kunnen wij jou gratis een voorbeeld bezwaarschrift verschaffen.

Aanvraag bijzondere bijstand voor schulden

Het uitgangspunt van de gemeente is dat zij geen bijzondere bijstand voor schulden verstrekken. Bij een noodgeval kan de gemeente op grond van artikel 49 onder b van de Participatiewet een uitzondering maken op deze regel. Er moet dan een zeer dringende reden zijn die tot een noodsituatie kan leiden voor jou of voor jouw kinderen. Je kunt dan denken aan huisuitzetting, waterafsluiting of weghalen van de energiemeters in de woning. Ook in geval van beslaglegging op essentiële spullen in de woning door een deurwaarder, kan het zinvol zijn om een aanvraag bijzondere bijstand bij de gemeente in te dienen. Juridisch gezien dient er sprake te zijn van een ‘maatschappelijk afbreukrisico’. Het niet toekennen van de bijzondere bijstand voor de betreffende schuld moet leiden tot een onacceptabele situatie.

Je moet daarbij bedenken dat gemeenten bij een aanvraag bijzondere bijstand voor schulden een ‘ontmoedigingsbeleid’ voeren. Dit betekent dat wanneer je telefonisch bij de gemeente informeert of je in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, je direct telefonisch een afwijzing krijgt. Vraag daarom altijd schriftelijk bijzondere bijstand voor schulden aan en zorg dat je kunt bewijzen dat je een aanvraag bij de gemeente heb ingediend. Als er sprake is van een aanvraag bijzondere bijstand om huisuitzetting of water- of energieafsluiting te voorkomen, doe de aanvraag per fax of geef deze persoonlijk af bij de gemeente. Vraag in dit laatste geval aan de gemeentebalie om een ontvangstbevestiging van jouw bijstandsaanvraag. Laat je niet afschepen; je hebt op grond van artikel 49 onder b Participatiewet recht op het indienen van een aanvraag bijzondere bijstand voor schulden in geval van een noodsituatie. Vergeet niet om primair te vragen om bijzondere bijstand in de vorm van een gift en als de gemeente het geld niet wil ‘geven’, vraag vervolgens om bijzondere bijstand in de vorm van een lening. De zogenaamde leenbijstand. Bij sommige gemeenten komt er praktisch automatisch een schriftelijk afwijzing met de motivering ‘wij verlenen geen bijstand voor schulden’. Dit is echter te kort door de bocht als er sprake is van een noodsituatie, zoals bij woningontruiming en kinderen die op straat komen te staan. Neem daarom direct met Sociaal Verhaal contact op als uw aanvraag bijzondere bijstand voor schulden is afgewezen door de gemeente. Wij onderzoeken of uw afwijzing voor bijstand terecht is en helpen u om de beslissing van de gemeente aan te vechten als uw aanvraag bijzondere bijstand ten onrechte is afgewezen.