Schuldbemiddeling

Sociaal Verhaal doet niet aan schuldbemiddeling. Wij helpen u wel met hulp bij schulden als u zich al heeft aangemeld voor schuldbemiddeling bij de gemeente, de gemeentelijke kredietbank of een schuldhulpverleningsbureau. Wanneer u zich heeft aangemeld voor een minnelijk schuldbemiddelingstraject bij een instantie, dan is het erg vervelend als de schuldbemiddeling mislukt omdat een schuldeiser of deurwaarder het schuldbemiddelingsvoorstel niet wil afwachten. Beschikt u over een schriftelijke aanmelding bij een kredietbank, gemeente of schuldhulpbureau voor een minnelijk schuldhulptraject en een deurwaarder wil bij u beslag leggen of wil u dagvaarden, bel direct voor hulp. Wij zorgen er voor dat uw schuldbemiddeling niet wordt gefrustreerd door beslaglegging of dagvaarding. Ook in ernstiger gevallen, zoals huisuitzetting of waterafsluiting, zullen wij u helpen gedurende het schuldbemiddelingstraject. Onze hulp is gratis voor iedereen die zich bij de gemeente of de gemeentelijke kredietbank heeft aangemeld voor een schuldbemiddelingstraject.

Wat is schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling betekent dat een gemeente, kredietbank of een andere schuldhulpverlener, al uw schulden in kaart brengt en met de schuldeisers contact opneemt over de betaling van uw schulden. Afhankelijk van uw schuldenpositie, de hoogte van uw inkomen en de soort schulden, zal de schuldbemiddelaar aan alle schuldeisers namens u betalingsuitstel vragen of een betalingsregeling treffen. De schuldbemiddelaar zorgt er voor dat deurwaarders en incassobureaus incassomaatregelen of beslaglegging aanhouden. Dit in afwachting van het voorstel van de schuldbemiddelaar. Zo heeft u in elk geval even een adempauze en hoeft u niet elk dag bang te zijn dat er een deurwaarder voor uw deur staat. Indien u maandelijks een vaste inkomstenbron heeft, zoals een bijstandsuitkering of een baan, dan zal de schuldbemiddeling erop zijn gericht om u binnen drie jaar schulden vrij te doen zijn. Daarvoor is het noodzakelijk dat er gedurende drie jaar elke maand een bedrag van uw inkomen opzij wordt gezet voor uw schuldeisers. De schuldeisers ontvangen vervolgens elke maand gedurende drie jaar maandelijks een aflossing. Of er wordt na drie jaar aan alle schuldeisers een kwijtingsbedrag, een deel van hun vordering betaald. Soms kan dit vanuit een saneringskrediet van de gemeentelijke kredietbank. Na deze periode van drie jaar doen de schuldeisers afstand van hun resterende vordering en bent u weer schuldenvrij.

Schuldeisers niet akkoord met schuldbemiddeling

Wat kunt u doen als schuldeisers niet akkoord gaan met schuldbemiddeling? De gemeente of de kredietbank heeft alle schuldeisers aangeschreven om de invordering aan te houden en om geen rechtsmaatregelen te treffen, maar toch is er een paar deurwaarders die niet willen wachten op het schuldbemiddelingsvoorstel. Wanneer niet alle schuldeisers akkoord gaan, dan zal de minnelijke schuldbemiddeling niet slagen. En wanneer een deurwaarder gedurende het schuldbemiddelingstraject tot huisuitzetting of beslaglegging op loon of uitkering overgaat, is het niet meer mogelijk om geld te reserveren voor de overige schuldeisers. De schuldbemiddeling loopt dan vast. In dat geval zal Sociaal Verhaal eerst proberen om de onwelwillende deurwaarder of beslaglegger te overtuigen om niet tot beslaglegging of huisuitzetting over te gaan. Soms zullen wij daarvoor juridische actie ondernemen naar de betreffende schuldeiser. De meeste problemen op het gebied van beslaglegging of woningontruiming kunnen wij oplossen. Levert onze actie echter geen resultaat op, dan zult u aan de gemeente of de kredietbank moeten vragen om een collectieve schuldenregeling aan te vragen bij de rechtbank. De rechtbank zal zelf een schuldbemiddelaar aanstellen die nogmaals met alle schuldeisers gaat proberen om tot een minnelijke aanzuiveringsregeling te komen. Lukt dit niet, dan zal er bij de rechtbank een verzoek moeten worden ingediend voor een dwangakkoord, of voor toelating tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Bij de WSNP wordt er door de rechter een bewindvoerder aangesteld. De bewindvoerder zal minimaal drie jaar lang uw inkomen en vermogen beheren en vervolgens aan alle schuldeisers een kwijtingsbedrag betalen. Na de succesvolle afronding van deze wettelijke schuldsanering wordt aan u door de rechtbank ‘Schone Lei’ verleend, waarmee alle voorafgaande schulden zijn ‘ingelost’.

Beschikt u over een schriftelijke aanmelding bij een kredietbank, gemeente of schuldhulpbureau voor een minnelijk schuldhulptraject en een deurwaarder wil bij u beslag leggen of wil u dagvaarden, bel direct voor hulp.