Wetswinkel Rechtswinkel Nederland

Bent u op zoek naar een wetswinkel of rechtswinkel ? Sociaal Verhaal is uw internet wetswinkel voor heel Nederland. Behoort u tot de sociale minima en heeft u een dringende juridische hulpvraag, stel deze aan ons per telefoon, of via het contactformulier op de website. Het is niet nodig dat u in persoon langs gaat bij een rechtswinkel of wetswinkel in uw woonplaats. U kunt zich de reiskosten besparen. Belkosten eveneens; indien u ons een Whatsapp-bericht stuurt, bellen u gratis terug en bespreken met u of wij uw juridisch probleem kunnen oplossen. Een wetswinkel of rechtswinkel wordt gerund door hbo-recht studenten en studenten rechtsgeleerdheid aan een universiteit. Deze studenten volgen een juridische opleiding en moeten praktijkervaring opdoen door sociale minima te adviseren over juridische problemen. De meeste studenten hebben nimmer te maken met huisuitzettingen voorkomen, of beslaglegging op de inboedel of de bankrekening aanvechten. Zij zullen in het voorkomend geval, in de boeken duiken en vervolgens bestuderen op welke wijze u huisuitzetting of beslaglegging kunt voorkomen. Voor u staat er echter meer op het spel, namelijk een dak boven uw hoofd en een menswaardig bestaan. In sommige gevallen is het verstandig om u te laten adviseren door de ervaringsdeskundigen van een landelijke rechtswinkel of wetswinkel, zoals Sociaal Verhaal. Wij voorkomen jaarlijks ongeveer honderd uithuiszettingen, waarbij andere rechtshulpverleners eerder hebben geprobeerd om ontruiming te voorkomen. Ditzelfde geldt voor onterechte beslaglegging of dreigend beslag. Onze hulp is bewezen effectief en volledig gratis voor de doelgroep. Wij kunnen u op voorhand al vertellen of wij uw juridisch geschil kunnen oplossen. Heeft u echter geen spoedeisend juridisch conflict dat onmiddellijke aanpak behoeft, dan kan het zinvol zijn om bij de rechtswinkel of wetswinkel in uw woonplaats langs te gaan. De juridische studenten hebben alle tijd om uw verhaal aan te horen en om samen met u uit te zoeken welke juridische mogelijkheden er zijn. Wij willen u ook vragen om u in dergelijke gevallen tot de plaatselijke wetswinkel of rechtswinkel te wenden. U kunt Sociaal Verhaal benaderen met een juridische vraag als er sprake is van een noodsituatie. Wij helpen sociale minima die acute juridische hulp behoeven om een ingrijpende gebeurtenis op te lossen of te voorkomen. Onze capaciteit is beperkt en de tijd die wij aan uw – niet dringende – juridische vraag besteden, kan ten koste gaan van iemand die zijn huis wordt uitgezet of van wie de inboedel of auto door de deurwaarder wordt verkocht.

Studenten gezocht rechtswinkel wetswinkel

Sociaal Verhaal zoekt ouderejaars studenten HBO-recht of rechtsgeleerdheid voor stageplekken in haar landelijke rechtswinkel wetswinkel. Wij zien als maatschappelijke organisatie de noodzaak om rechtenstudenten al tijdens hun studie praktijkervaring te laten opdoen met het verlenen van rechtshulp aan sociale minima. De meeste juridische studenten zijn niet bekend met het sociaal zekerheidsrecht, het huurrecht woonruimte en het beslag- en executierecht. Een grondige kennis en praktijkervaring op deze rechtsgebieden is onontbeerlijk om na de studie als advocaat of als jurist de rechtzoekende op de juiste wijze rechtsbijstand te kunnen verlenen. Onze ervaring is dat de meeste (beginnende) advocaten of rechtsbijstandsjuristen er jaren over doen om op de betreffende rechtsgebieden voldoende juridische praktijkervaring op te bouwen om sociale minima adequaat te kunnen bijstaan. Sociaal Verhaal wil deze ontwikkeling keren door in een vroegtijdig stadium rechtenstudenten de praktische kneepjes van rechtshulpverlening aan sociale minima bij te brengen. Heeft u als HBO-student recht of WO-student rechtsgeleerdheid interesse in een stageplaats in een dynamisch juridische omgeving waarin dié mensen geholpen worden die onze hulp hard nodig hebben? Neem met ons contact op om de mogelijkheden voor een praktijkervaringsstage of een  afstudeerstage te bespreken. Gedurende de stage wordt u opgeleid en begeleid door ervaren ex-advocaten, juristen en advocaten. In het voorkomende geval gaat u mee naar terechtzittingen en maakt u (concept)bezwaarschriften of andere juridische stukken ten behoeve van onze doelgroep. Bij gebleken geschiktheid is een minimale stagevergoeding bespreekbaar. Alhoewel Sociaal Verhaal een landelijk werkende rechtswinkel wetswinkel is, zal de stage feitelijk plaatsvinden op ons hoofdkantoor in het centrum van Den Haag.

Bent u op zoek naar een wetswinkel of rechtswinkel ? Sociaal Verhaal is uw internet wetswinkel voor heel Nederland.