Moderne Wetswinkel/ Rechtswinkel Nederland

Wist u dat wij de grootste online bibliotheek van het Nederlandse web bezitten?

Sociaal Verhaal is uw online rechtswinkel actief en bestemd voor heel Nederland. Ons kantoor is gevestigd in Den Haag. Hier komt ons team bij elkaar om een steentje bij te dragen aan de maatschappij & de mensen te helpen die dat nodig hebben. Heeft u een dringende juridische vraag? Stel deze aan ons per telefoon of via het contactformulier op de website. Ook bieden wij de mogelijkheid om dagelijks live te kunnen chatten met een jurist.

Het is niet nodig dat u in persoon bij ons langs komt. Wij staan namelijk iedere werkdag tot uw dienst.

Dus vindt u het misschien eng om ons te woord te staan? Of om uw verhaal/ problemen te vertellen? Schrijf dan gerust uw verhaal op & verzend deze aan ons per email of eventueel in een WhatsApp berichtje. U krijgt van ons altijd een passend antwoord binnen 48 uur.

De rechtswinkel Sociaal Verhaal gevestigd te s’ Gravenhage wordt gerund door vrijwilligers. Lijkt het u interessant om ons team te komen versterken? Het staat u vrij om ons eens open sollicitatie toe te zenden.

Bent u op zoek naar een wetswinkel of rechtswinkel ? Sociaal Verhaal is uw internet wetswinkel voor heel Nederland.