Hulp bij Schulden

Sociaal Verhaal geeft hulp bij schulden, in het geval dat schulden leiden tot onaanvaardbare gevolgen. Zoals woningontruiming, beslaglegging, of afsluiting van water of energie in de woning. Wij helpen sociale minima gratis om de gevolgen van schulden langs juridische weg op te lossen. Indien uw schulden krijgt omdat uw uitkering is stopgezet of is gekort, helpen wij u om weer een uitkering te verkrijgen. Indien u geen inkomen heeft en u rekeningen niet kunt betalen, ontstaan schulden. Als u deze schulden niet betaalt, zal de schuldeiser een incassobureau of gerechtsdeurwaarder inschakelen om de schulden bij u te incasseren. Dit gaat via een dagvaarding waarin u door de schuldeiser wordt opgeroepen om door de rechter tot betaling veroordeeld te worden. De deurwaarder zal vervolgens met het betaalvonnis van de rechter in de hand, beslag mogen leggen op uw inboedel, bankrekening, toeslagen en uitkering. Als u huurachterstand heeft, mag de deurwaarder met de uitspraak van de rechter u op straat zetten. Sociaal Verhaal geeft hulp bij schulden om beslaglegging of huisuitzetting te voorkomen. Sociaal Verhaal kan u niet helpen om uw algehele schuldenproblematiek op te lossen. Als u niet met geld kunt omgaan en uw rekeningen niet tijdig betaalt, is het verstandig om een bewindvoerder in te schakelen om u onder beschermingsbewind te stellen. De bewindvoerder zal uw inkomsten beheren en zorgen dat uw schulden elke maand betaald worden. Beslaglegging of huisuitsluiting wordt daarmee voorkomen. En heeft u veel schulden, maar is uw maandinkomen niet toereikend om elke schuldeiser, deurwaarder of incassobureau af te betalen, dan is het raadzaam om u bij de gemeente of de gemeentelijke kredietbank te melden voor een minnelijk schuldhulptraject. De gemeente of kredietbank brengt u algehele schuldenpositie in kaart en doet op basis van uw maandinkomen aan alle schuldeisers een kwijtingsvoorstel. Dit kwijtingsvoorstel houdt in dat er drie jaar lang elke maand een gedeelte van uw uitkering wordt gereserveerd met welk bedrag alle schuldeisers een deel van hun vordering betaald krijgen. Het restant van de schulden wordt u dan kwijt gescholden. Heeft u zich aangemeld voor een minnelijk schuldhulptraject bij de gemeente en wordt u in de tussentijd met huisuitzetting, beslaglegging, waterafsluiting of weghalen van de energiemeters bedreigd, neem direct met Sociaal Verhaal op. Onze hulp bij schulden bestaat er uit dat wij zullen voorkomen dat u na uw aanmelding bij de gemeentelijke schuldhulp of kredietbank alsnog wordt ontruimd of er beslag wordt gelegd. Is dit toch het geval, dan bestaat de kans dat het hele minnelijke schuldhulptraject bij de gemeente of de kredietbank mislukt en alle deurwaarders weer achter u aan gaan. Dit kan niet de bedoeling zijn en wij zullen er alles aan doen om u te helpen dit te voorkomen. Voorwaarde is wel dat u zich serieus inzet voor het minnelijk schuldhulptraject van de gemeente of de kredietbank. Wij kunnen u alléén helpen om beslag of ontruiming bij schulden te voorkomen, als u over schriftelijk bewijs beschikt dat u zich bij de gemeente of kredietbank heeft aangemeld voor hulp bij schulden middels een minnelijk schuldsaneringstraject.

Hulp bij schulden door gemeente of gemeentelijke kredietbank

Heeft de gemeente of de gemeentelijke kredietbank u hulp bij schulden geweigerd, vraag altijd om een schriftelijke afwijzing met daarin een onderbouwing waarom de gemeente of de kredietbank u geen hulp bij schulden wil verlenen. Er mag u namelijk niet zomaar een minnelijk schuldhulptraject geweigerd worden. Er zijn regels die door de gemeente en de kredietbank in acht genomen moeten worden. Aan de hand van de schriftelijke afwijzing van hulp bij schulden, kunnen wij u vertellen of en wat eraan te doen is. Is de beslissing van de gemeente of de kredietbank pertinent onjuist, dan helpen wij u de beslissing aan te vechten. Indien er sprake is van een formeel besluit van de gemeente, dan heeft u beperkt de tijd om daarop actie te ondernemen. Neem direct met ons contact op zodra u in het bezit bent van de afwijzing schuldsanering of schuldhulpverlening door de gemeente of de gemeentelijke kredietbank. Hulp bij schulden is alleen effectief als alle schulden worden opgelost. Wij kunnen u helpen om beslaglegging of woningontruiming te voorkomen, maar daarmee zijn uw schulden nog niet opgelost. Reden waarom het noodzakelijk is dat de algehele schuldenproblematiek wordt aangepakt. Anders blijft onze hulp bij schulden ‘dweilen met de kraan open’.