Schulden aflossen

Wilt u uw schulden aflossen, maar u weet niet hoe? Is uw uitkering te laag om al uw schulden te kunnen aflossen? Wordt u door schuldeisers gedagvaard, of wil een deurwaarder beslagleggen ? Bel Sociaal Verhaal voor gratis hulp. Wij helpen mensen met een uitkering of laag inkomen om hun acute schuldenproblematiek op te lossen. Wij kunnen u niet helpen met het aflossen van uw schulden. Als u zelf onvoldoende inkomen heeft, dan kunt u zelf ook niet uw schulden aflossen. Er moet een andere oplossing worden gezocht om van uw schulden af te komen. Wij doen dit samen met u. Wij pakken de ingrijpende gevolgen van uw schulden op naar de deurwaarder of het incassobureau. Alle rechterlijke uitspraken, vonnissen, dagvaardingen en andere deurwaardersexploten, mailt u aan ons. Aan de hand van deze stukken bespreken wij met u wat de deurwaarders van plan zijn om de schuld bij u te incasseren en helpen wij u de rechtsmaatregelen van de deurwaarder te voorkomen of aan te vechten. En vinden er reeds inhoudingen op uw uitkering plaats of is er beslag gelegd op uw bijstand of bankrekening door de deurwaarder, dan controleren wij aan de hand van uw uitkeringsspecificatie of de inhoudingen of het beslag terecht zijn en of er niet teveel wordt ingehouden voor een schuld. Als dit wel het geval is, dan zal de inhouding of het beslag teruggedraaid moeten worden door de gemeente of de deurwaarder. Soms zelf met terugwerkende kracht. Dit betekent dat de gemeente of de deurwaarder de op uw uitkering ‘over eerdere maanden teveel ingehouden gelden’ aan u moet terugstorten. Of dit in uw situatie het geval is, is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Wij moeten daarvoor eerst uw schulden en inkomenspositie in kaart brengen. Ook als u een bijstandsuitkering heeft en uw volledige zorgtoeslag of huurtoeslag wordt door de deurwaarder of de belastingdienst ingehouden, kunnen wij voor u uitzoeken of dit terecht is en of de toeslagen niet alsnog aan u moeten worden overgemaakt. Neem direct met ons contact op als dit het geval is. Indien wij er voor kunnen zorgen dat u maandelijks netto meer overhoudt, door onterechte beslaglegging of inhouding op uw uitkering ongedaan te krijgen, heeft u weer extra geld over om andere schulden af te lossen.

Schulden niet meer aflossen

Kunt u uw schulden niet meer aflossen, omdat uw uitkering ontoereikend is, dan is het noodzakelijk om een minnelijke schuldhulptraject bij de gemeente of de gemeentelijke kredietbank in gang te zetten. Neem hiervoor contact op met de sociale dienst in uw gemeente voor informatie hoe u dit in gang kunt zetten. Dit is helaas de enige weg die u kunt volgen als u uw schulden niet meer kunt aflossen en een definitieve oplossing zoekt. Zodra u zich heeft aangemeld bij de gemeente of de gemeentelijke kredietbank voor een schuldhulpverleningstraject en u beschikt over een schriftelijke bevestiging van uw aanmelding voor minnelijke schuldhulp, dan hoeft u uw schulden niet meer af te lossen. De gemeente zal alle schulden in kaart brengen en op basis van uw uitkering berekenen welke mogelijkheid er is om uw schuldenproblematiek op te lossen. Zodra u over de schriftelijke bevestiging van de gemeente of de kredietbank beschikt van uw aanmelding voor het schuldhulptraject, kunnen wij u helpen om beslaglegging op uw inboedel of bankrekening te voorkomen. En komt er een deurwaarder met een dagvaarding of betekening van een vonnis bij u aan de deur, dan hoeft u deze schuld voorlopig niet op te lossen. Mail ons de ontvangen deurwaardersstukken en uw bewijs van aanmelding bij de gemeentelijke kredietbank. Wij ondernemen vervolgens actie naar de deurwaarder zodat u uw schulden voorlopig niet hoeft af te lossen. De enige eis die wij daarbij stellen is dat u het minnelijk schuldhulptraject bij de gemeente of de gemeentelijke kredietbank serieus neemt en alle medewerking daaraan verleent. Het moet niet zo zijn dat de gemeente of de kredietbank uw minnelijk schuldhulptraject beëindigt omdat u niet meewerkt of onvoldoende informatie aanlevert. Mocht dit onverhoopt toch voorkomen, mail ons direct de brief van de gemeente of de gemeentelijke kredietbank waaruit de stopzetting of afwijzing van uw minnelijk schuldhulptraject blijkt. Zo mogelijk dient daarop aanstonds actie te worden ondernomen. Uw schuldeisers ontvangen allemaal een brief van de gemeente dat uw minnelijke schuldhulptraject vroegtijdig is geëindigd. De deurwaarders en incassobureaus zullen vervolgens in actie komen en u sommeren om uw schulden af te lossen. Doet u dit niet, dan zal beslaglegging volgen op uw inboedel of bankrekening. Laat dit niet zover komen en neem tijdig met ons contact op.