Lindorff

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse, eenmalige uitkering die je kunt ontvangen als je een langdurig laag inkomen hebt en geen zicht hebt op een verbetering hiervan. De gemeente bepaalt echter wat zij verstaat onder een langdurig laag inkomen.

Net zoals de algemene- en bijzondere bijstand moet je de individuele inkomenstoeslag aanvragen bij de gemeente van jouw woonplaats. Houdt er rekening mee dat je ook hier dus niet een te hoog inkomen of vermogen mag hebben en dat je tussen de 21 jaar en de gepensioneerde leeftijd moet zijn. Ook hier bepaalt de gemeente de exacte hoogte van de toeslag. Dit hangt af van jouw persoonlijke thuissituatie.

Het kan natuurlijk voorkomen dat je bij de aanvraag van de langdurigheidstoeslag tegen problemen aanloopt. Ook hierbij kan Sociaal verhaal je helpen. Heb je bijvoorbeeld een afwijzing ontvangen voor de aanvraag van langdurigheidstoeslag en ben je het daar niet mee eens? Heb je hulp nodig bij het opstellen en indienen van je bezwaarschrift? Of wil je uiteindelijk zelfs beroep indienen bij de rechter? Voor deze en andere zaken betreffende de langdurigheidstoeslag kunnen wij je van dienst zijn. Neem vrijblijvend contact met ons op voor hulp en advies en wij zullen uitzoeken hoe wij jou het beste kunnen helpen.

individuele inkomenstoeslag gemeente

De langdurigheidstoeslag (LTD) is met ingang van 2016 gewijzigd in individuele inkomenstoeslag. De gemeente kan geld in de vorm van individuele inkomenstoeslag toekennen aan mensen die minimaal drie jaar een laag inkomen hebben. Het maakt daarbij niet uit wat voor inkomen u heeft. U kunt van een bijstandsuitkering leven, maar ook mensen die laag inkomen hebben vanwege bijvoorbeeld part-time werk, komen voor individuele inkomenstoeslag in aanmerking. Deze inkomenstoeslag van de gemeente mag gebruikt worden om een wasmachine of een koelkast te kopen of om rekeningen te betalen. De gemeente bepaalt niet waar u dit geld aan moet uitgeven. Individuele inkomenstoeslag is extra geld en wordt niet van uw uitkering afgetrokken. U betaalt ook geen belasting over dit geld.

Voorwaarden aanvraag inkomenstoeslag gemeente

De gemeente kunnen verschillende voorwaarden stellen om uw aanvraag individuele inkomenstoeslag te honoreren. Helaas verschillen de voorwaarden per gemeente voor uw recht op individuele inkomenstoeslag. Als voorwaarden voor individuele inkomenstoeslag kunnen onder meer de volgende voorwaarden door uw gemeente worden gesteld:

  • Uw leeftijd is minimaal 21 jaar.
  • U ontvangt geen AOW-uitkering of pensioen.
  • U ontvangt geen studiefinanciering of onderwijsbijdrage.
  • U had de afgelopen drie jaar voorafgaand aan de aanvraag elke maand lager inkomen dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm.
  • Uw eigen vermogen (huis, auto, spaargeld enzovoort) ligt beneden de norm van de Participatiewet.
  • U bent niet in staat om met (meer) werk hoger inkomen te krijgen en u heeft geen zicht op inkomensverbetering.
  • U heeft de laatste 12 maanden geen maatregel uit hoofde van de Participatiewet opgelegd gekregen van de gemeente. Bijvoorbeeld verlaging van uw uitkering wegens niet nakomen arbeids- of re-integratieverplichtingen.
  • U heeft de laatste twaalf maanden niet eerder een langdurigheidstoeslag of individuele inkomenstoeslag van een gemeente ontvangen.

Wanneer u vanwege medische beperkingen niet in staat bent om beter inkomen te krijgen of om actief naar werk te zoeken, dan moet u dit kunnen aantonen naar de gemeente bij uw aanvraag inkomenstoeslag. Eventueel kan de gemeente een arbeidsmedisch advies aanvragen bij het UWV. U kunt dit arbeids medisch advies ook zelf aanvragen bij het UWV. Heeft u dit al van het UWV, dan kunt u dit meesturen naar de gemeente bij uw aanvraag individuele inkomenstoeslag.

Afwijzing aanvraag individuele inkomenstoeslag gemeente

U moet zelf de aanvraag individuele inkomenstoeslag indienen bij uw gemeente. U kunt elk jaar opnieuw de inkomenstoeslag aanvragen bij uw gemeente, mits u aan de voorwaarden voldoet. De gemeente waar u als woonachtig ingeschreven staat, kan u over de voor u van toepassing zijnde voorwaarden voor inkomenstoeslag informeren.  Mocht uw aanvraag individuele inkomenstoeslag afgewezen worden door de gemeente, dan kunt u contact opnemen met Sociaal Verhaal. Wij kunnen voor u beoordelen of de afwijzing van uw aanvraag individuele inkomenstoeslag door de gemeente terecht is, danwel dat het voor u zin heeft om via een advocaat bezwaar te maken tegen de afwijzing inkomenstoeslag door de gemeente. Indien u tot de doelgroep van Sociaal Verhaal hoort, dan kunnen wij voor u een gratis advocaat voor bezwaar gemeente afwijzing inkomenstoeslag inschakelen. Het kan ook voorkomen dat uw aanvraag inkomenstoeslag door de gemeente is afgewezen omdat uw aanvraag onvolledig is geweest. Neemt u contact op met Sociaal Verhaal zodra u de afwijzing aanvraag individuele inkomenstoeslag van de gemeente heeft ontvangen.