gratis-advocaat

Pro deo advocaat

Heeft u geen geld en dringend een advocaat nodig? Bel ons of u recht op een pro deo advocaat heeft. Iedereen in Nederland die geen inkomen of vermogen heeft, kan een advocaat op pro deo basis inschakelen. Pro deo betekent dat de overheid grotendeels de kosten van de advocaat betaalt. Dit heet gefinancierde rechtsbijstand. Indien u vanwege geen of laag inkomen in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, ontvangt u van de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging. De pro deo advocaat kan op basis van deze toevoeging u rechtsbijstand verlenen voor een procedure of een juridisch geschil. De toevoeging wordt door uw advocaat aangevraagd en u ontvangt per post een beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand of de toevoeging voor een pro deo advocaat aan u is verleend. De Raad voor Rechtsbijstand zal op basis van de hoogte van uw inkomen en vermogen vaststellen of u aan de pro deo advocaat een wettelijke eigen bijdrage bent verschuldigd. Dit kan soms oplopen tot een wettelijke eigen bijdrage van 823 euro. Dit bedrag moet u aan de pro deo advocaat betalen. Sociaal Verhaal vindt de hoge eigen bijdrage die aan een pro deo advocaat moet worden betaald, in sommige gevallen onaanvaardbaar. Als uw uitkering is stopgezet en u heeft geen geld om te eten, hoe is het dan mogelijk om een wettelijke eigen bijdrage voor een pro deo advocaat te betalen?

Zit u in de situatie dat u geen pro deo advocaat kunt betalen, bijvoorbeeld omdat u met uithuiszetting wordt bedreigd? Of omdat de gemeente of het UWV uw uitkering heeft stopgezet? Bel ons voor hulp. Wij schakelen direct een pro deo advocaat voor u in. Ook als u de wettelijke eigen bijdrage niet kunt betalen. Iedereen in Nederland heeft recht op een pro deo advocaat wanneer dit noodzakelijk is. Het recht op een advocaat mag niet worden gefrustreerd door middel van het opwerpen van hoge financiële drempels. Voor de sociale minima beperkt dit feitelijk de toegang tot rechtsbijstand door een advocaat. De eerste levensbehoeften komen daardoor in het gedrang. Hoe kunt u een huisuitzetting goed aanvechten, als u geen advocaat kunt inschakelen? Hoe komt u ooit weer aan inkomen als de gemeente uw bijstandsuitkering heeft stopgezet en u geen advocaat kunt betalen om dit aan te vechten? Sociaal Verhaal acht dit onaanvaardbaar en wij zullen sociale minima altijd bijstaan met een pro deo advocaat zodra de eerste levensbehoeften in het gedrang komen.

Voorwaarden pro deo advocaat

De voorwaarden om voor een pro deo advocaat via Sociaal Verhaal in aanmerking te komen, zijn als volgt.

 • U behoort tot de sociale minima. Dit betekent dat een bruto jaarinkomen als alleenstaande onder de 18.700 euro per jaar moet zijn en voor een gezin onder de 26.000 euro bruto per jaar.
 • U heeft een spoedeisend probleem dat alleen door het inschakelen van een advocaat kan worden opgelost (zoals bijvoorbeeld huisuitzetting, beslaglegging op stopzetting uitkering).
 • U kunt niet op een andere manier zelf een pro deo advocaat betalen.
 • U wordt niet al geholpen door een andere hulpverlener of advocaat om uw probleem op te lossen.
 • U bent bereid om uw algehele schuldenproblematiek aan te pakken.
 • U krijgt alleen een pro deo advocaat via Sociaal Verhaal als onze juridische afdeling vindt dat een advocaat ook echt noodzakelijk is om uw juridisch probleem op te lossen.
 • U verstrekt ons alle informatie die wij nodig hebben om een goede beoordeling te kunnen maken of u recht heeft op een pro deo advocaat.

Voldoet u aan deze voorwaarden, dan heeft u recht op een gratis pro deo advocaat via Sociaal Verhaal. Neem direct met ons contact op als u met een spoedeisend juridisch geschil zit waarbij u onze hulp nodig heeft. Wij kunnen u gelijk aan een pro deo advocaat helpen. Onze advocaat zal dezelfde dag actie voor u ondernemen om uw juridisch probleem op te lossen. Wij zijn 24 uur per dag, zeven dagen in de week per e-mail en via het contactformulier op de site bereikbaar als u dringend een advocaat nodig heeft.

Vakgebieden pro deo advocaat

Een pro deo advocaat via Sociaal Verhaal is op de volgende vakgebieden beschikbaar.

 • Arbeidsrecht (ontslag, doorbetaling loon).
 • Sociaal zekerheidsrecht (stopzetting of afwijzing uitkering door gemeente of UWV).
 • Huurrecht (dagvaarding huurachterstand, overlast, uithuiszetting).
 • Verbintenissenrecht (dagvaarding door incassobureau, zoals Hoist of Direct Pay Services).
 • Beslag- en executierecht (beslag inboedel of bankrekening, verkoop woning door de bank).
 • Jeugdrecht (uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling kind).
 • Strafrecht (dagvaarding verdachte, onterecht vastzitten).
 • Familierecht (echtscheiding, omgangsregeling kind, alimentatie).
 • Belastingrecht (beslag op auto of inboedel door belastingdeurwaarder).
 • Onrechtmatige daad (afsluiting water of energie in de woning).
 • Toeslagen belastingdienst (terugvordering kindertoeslag).
 • Onterechte vrijheidsbeneming (gijzeling door het CJIB, bij geen of laag inkomen).
 • Letselschade (ongeluk op werk of aanrijding in het verkeer).

Heeft u geen geld en dringend een advocaat nodig? Bel ons of u recht op een pro deo advocaat heeft. Iedereen in Nederland die geen inkomen of vermogen heeft, kan een advocaat op pro deo basis inschakelen.