VOG geweigerd?

Wat te doen als u een VOG aanvraagt en die wordt geweigerd ? Voordat er een afwijzing van uw VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) komt, ontvangt u eerst een ‘voornemen tot afwijzing’. Dit is een brief van het Ministerie waarin de redenen staan waarop uw VOG aanvraag zal worden afgewezen.

Controleer direct of de redenen waarom de VOG zal worden geweigerd, juist zijn. Er is maar een paar wettelijke redenen waarop een VOG mag worden geweigerd. Klopt de reden van de voorgenomen weigering van uw VOG niet, schrijf dan een brief waarom het voornemen tot afwijzing van de VOG onjuist is en waarom u wél de VOG moet krijgen. Indien u niet schriftelijk reageert op de brief met het voornemen tot afwijzing VOG, dan ontvangt u schriftelijk een definitieve afwijzing op uw VOG aanvraag door de Minister. Deze VOG afwijzing is een besluit in de zin van de Awb (de Algemene wet Bestuursrecht) en u kunt daartegen binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken.

Geen VOG wegens strafrechtelijk verleden?

Is uw VOG geweigerd vanwege een strafrechtelijk verleden? Dien dan een verzoek in bij de Justitiële Informatiedienst (JID) om uw eigen strafrechtelijke gegevens in te kunnen zien. U moet dit schriftelijk doen en bij uw aanvraag een copie van uw ID (identiteitsbewijs) meesturen. U kunt dit verzoek tot inzage in uw strafrechtelijke gegevens richten aan: Frontoffice Justitiële Informatiedienst, Postbus 337, 7600 AH Almelo. Dit kan ook per e-mail: info@justid.nl. Vergeet niet om uw naam, adres en telefoonnummer in uw aanvraag te vermelden.

Zodra uw aanvraag is gehonoreerd, kunt u bij de dichtstbijzijnde rechtbank uw eigen strafrechtelijke gegevens inzien. U ontvangt daartoe een brief met een datum waarop u uw strafrechtelijke gegevens bij de griffie van de rechtbank kunt inzien. Alleen uzelf mag deze gegevens bekijken en niemand anders. Kloppen de strafrechtelijke gegevens volgens u niet, dan kunt u daar iets aan doen.

VOG geweigerd wegens onjuiste strafrechtelijke gegevens

Blijkt tijdens de inzage dat uw strafrechtelijke gegevens onjuist zijn en uw VOG daarom onterecht is geweigerd, vraag dan schriftelijk aan de Justitiële Informatiedienst (JID) om uw strafrechtelijke gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) aan te passen, of te verwijderen. Geef in uw brief duidelijk aan welke strafrechtelijke informatie over u niet klopt en wat er aangepast of verwijderd moet worden.

De Minister hoeft de strafrechtelijke informatie in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) over u alleen te wijzigen als deze sterk afwijkt van een beslissing van het Openbaar Ministerie of van de rechter. Het komt met name vaak voor dat een sepotbeslissing door de Officier van Justitie niet in het JDS is verwerkt, zodat ten onrechte nog vermeld staat dat er strafvervolging tegen u gaande is. Elke strafrechtelijke aangifte tegen u wordt opgenomen in het JDS en zolang deze niet wordt ‘afgemeld’ middels een seponering in het JDS, kan uw VOG met recht worden geweigerd. Bezwaar maken tegen de weigering van de VOG heeft geen zin, omdat volgens het JDS niet duidelijk is of er nog een strafveroordeling kan volgen op de aangifte. De Raad van State volgt deze lijn.

U krijgt binnen vier weken na uw verzoek tot wijziging / verwijdering schriftelijk bericht van de Minister of uw strafrechtelijke gegevens in het JDS worden aangepast. Deze beslissing van de Minister om de strafrechtelijke informatie over u in het JDS niet aan te passen of te verwijderen, is een besluit in de zin van de AWB. Tegen dit besluit tot weigering om uw strafrechtelijke informatie aan te passen, kunt u binnen zes weken na dagtekening bezwaar maken.

Bezwaar maken tegen onjuiste justitiële gegevens

Heeft u een besluit van de Minister waarin is geweigerd om uw justitiële gegevens aan te passen of te verwijderen en u bent het daar niet mee eens, Maak altijd schriftelijk bezwaar!

Indien u het er bij laat zitten, zal elke volgende VOG aanvraag eveneens worden geweigerd op grond van de onjuiste justitiële gegevens over u in het JDS.  De informatie in het JDS is leidend voor de goedkeuring of weigering van uw VOG aanvraag. Wil u dus een succesvolle VOG aanvraag kunnen doen, zorg dan eerst dat de justitiële informatie in het JDS over u juist is.

Hulp bij bezwaar maken weigering aanpassing justitiële gegevens of afwijzing VOG

Weet u niet goed hoe u schriftelijk bezwaar moet maken tegen het besluit van de Minister tot weigering van verwijdering of aanpassing van uw justitiële gegevens in het JDS, neem contact op met Sociaal Verhaal. Ditzelfde geldt als u bezwaar wilt maken tegen de afwijzing van de VOG zelf. Wij geven u advies wat u in het bezwaarschrift moet zetten om het besluit over uw onjuiste justitiële vermelding aan te vechten. En welke argumenten u in uw bezwaar tegen de afwijzing van uw VOG aanvraag kunt aanvoeren.

Indien u laag of geen inkomen heeft, kunnen wij zelfs kosteloos één van onze juristen of advocaten voor u bezwaar laten maken tegen de besluiten van de Minister over uw Justitiële Gegevens in het JDS of de weigering van uw VOG. Neem direct met ons contact op als u de negatieve besluiten heeft ontvangen. U heeft maar beperkte tijd om bezwaar te maken. Niets doen is geen optie, omdat onjuiste justitiële gegevens of een VOG weigering u de rest van uw leven blijven achtervolgen.

zakelijk

Weet u niet goed hoe u schriftelijk bezwaar moet maken tegen het besluit van de Minister tot weigering van verwijdering of aanpassing van uw justitiële gegevens in het JDS, neem contact op met Sociaal Verhaal.