Ontruiming uithuiszetting

Bent u door de rechter veroordeeld tot ontruiming van uw woning, dan zal de deurwaarder snel tot uithuiszetting overgaan. Afhankelijk van de situatie kunnen wij de uithuiszetting voorkomen. Onze hulp om uit huis zetting te voorkomen, is gratis voor mensen met geen of laag inkomen. Indien u te hoog inkomen heeft voor gratis rechtsbijstand, is in sommige gevallen uithuiszetting door de deurwaarder toch nog te voorkomen. Wanneer de gerechtsdeurwaarder reeds een datum aan u heeft aangezegd waarop de gerechtelijke ontruiming zal plaatsvinden, is haast geboden. Om te kunnen beoordelen of wij uw uithuiszetting kunnen voorkomen, dient u ons de volgende informatie vooraf – of zo snel mogelijk – per e-mail te sturen.

  • Dagvaarding waarin u bent opgeroepen voor de terechtzitting bij de rechtbank.
  • Uitspraak of vonnis van de rechtbank waarin de ontruiming is toegewezen.
  • Exploot van betekening en bevel waarmee de deurwaarder het vonnis aan u heeft betekend.
  • Gezinssituatie (alleenstaand of gehuwd, aantal inwonende minderjarige kinderen).
  • Telefoonnummer en e-mailadres.
  • Recente uitkeringsspecificatie of loonstrook van u en van uw partner.
  • Aanmeldingsbrief bij de gemeentelijke schuldhulpverlening of kredietbank.
  • Indien van toepassing: contactgegevens van de bewindvoerder of van uw budgetbeheerder.

Informatie waarover u niet direct beschikt, kunt u ons nazenden. Na de ontvangst van de stukken kunnen wij u dezelfde dag laten weten hoe groot de kans is dat wij uithuiszetting kunnen voorkomen. Dit is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de omstandigheden op basis waarvan de gerechtsdeurwaarder tot woningontruiming wil overgaan. Op grond van onze jarenlange praktijkervaring bij het voorkomen van uithuiszettingen, kunnen wij ongeveer de helft van de huisuitzettingen voorkomen. Hierbij geldt echter; hoe eerder u met ons contact opneemt, hoe groter de kans is dat wij uw uithuiszetting kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld; indien u al gelijk met de dagvaarding voor huurachterstand met ons contact opneemt, bent u op tijd. De kans is zeer groot dat wij kunnen voorkomen dat u uw huis uitgezet wordt.

Procedure uithuiszetting in Nederland

Er is een tweetal procedures tot uithuiszetting in Nederland mogelijk. Indien er sprake is van huurachterstand, zal er door de woningbouw vereniging worden gedagvaard waarbij aan de rechtbank een veroordeling tot betaling van de huurachterstand wordt gevraagd en ontbinding van de huurovereenkomst met ontruiming van de gehuurde woning. Deze procedure bij de rechtbank vergt gemiddeld minimaal een maand, maar de duur van de procedure tot uithuiszetting loopt soms op tot wel zes maanden. De verhuurder mag uw woning gedurende deze uithuiszettingsprocedure bij de rechter niet ontruimen. Dit is erg nadelig voor de verhuurder, want als tijdens de procedure elke maand de huur niet wordt betaald, loopt de uiteindelijke huurachterstand flink op. En de woningbouw moet maar zien dat geld te krijgen als u al uit huis bent gezet.

De tweede, snellere uit huis zetting procedure, gaat via een kort geding bij de kantonrechter als voorzieningenrechter. Dit speelt meestal bij uit huis zetting door overlast door de woningbouw vereniging. De woningbouw vraagt hierbij vooraf verlof (toestemming) aan de rechtbank om vanwege spoedeisend belang (lees: de voortdurende overlast) een procedure op korte termijn tegen de huurder te beginnen. Met als doel huisuitzetting door overlast. De kantonrechter bepaalt vooraf in het verlof, de zittingsdag waarop de procedure zal plaatsvinden. Op die zitting vindt de mondeling behandeling door de rechter plaats van de eis van de woningbouw tot huisuitzetting door overlast. De verhuurder of zijn advocaat of deurwaarder en (iemand namens) de huurder moeten op de zitting aanwezig zijn. Het is niet mogelijk om uitstel van deze zitting te vragen. Is de huurder verhinderd, dan hoeft de huurder niet zelf te komen en mag bijvoorbeeld een jurist of advocaat sturen om hem te verdedigen. In het algemeen werkt het in de procedure in het nadeel van de huurder als hij niet persoonlijk op een kort geding zitting verschijnt, maar een advocaat of iemand anders stuurt. De huurder moet immers gelijk op de terechtzitting mondeling verweer voeren en de rechter kan op de zitting zelf uitspraak doen. Het persoonlijke verweer van de huurder tegen de eis tot huisuitzetting is belangrijk.

Wordt de eis tot uithuiszetting toegewezen, dan zal de deurwaarder vervolgens met de uitspraak in kort geding van de voorzieningenrechter, de ontruiming plannen en aan de huurder aanzeggen. Het is mogelijk om hoger beroep in te stellen tegen een uitspraak tot uit huis zetting door overlast, maar de woningbouw zal gedurende het hoger beroep toch tot ontruiming van de woning overgaan. In de visie van de verhuurder is er immers sprake van ernstige overlast waardoor er onmiddellijk tot uithuiszetting door de deurwaarder moet worden overgegaan. Heeft u als huurder een dergelijke kort geding dagvaarding ontvangen tot ontruiming van uw woning wegens overlast, neem tijdig vóór de zitting met ons contact op. Als u de procedure niet goed aanpakt of niet goed voorbereidt, is de kans groot dat u binnen een week na de uitspraak van de rechter op straat staat. Woningbouw verenigingen zijn onverbiddelijk met huisuitzetting door overlast.

Bent u door de rechter veroordeeld tot ontruiming van uw woning, dan zal de deurwaarder snel tot uithuiszetting overgaan. Afhankelijk van de situatie kunnen wij de uithuiszetting voorkomen.