verhuurder

Huurachterstand: dagvaarding ontruiming woning

De verhuurder van uw woning, zoals een woningbouwvereniging, zal u dagvaarden voor huurachterstand bij een betalingsachterstand van drie maanden. Ook indien uw huurachterstand minder dan drie maandhuren is, kan de woningbouwvereniging u dagvaarden op grond van ‘herhaalde wanprestatie’. Dit als u reeds eerder bent gedagvaard voor huurachterstand door uw verhuurder en er nu weer een nieuwe huurachterstand is ontstaan.

Ontbinding huurovereenkomst en woningontruiming

In de dagvaarding zal de verhuurder van uw woning aan de rechtbank vragen om u tot betaling te veroordelen van de huurachterstand. Daarnaast zal er aan de rechter worden gevraagd om de huurovereenkomst met u te ontbinden met machtiging aan de deurwaarder om uw woning te ontruimen en u, met al uw spullen en uw familieleden, op straat te zetten.

Dagvaarding huurachterstand en wat nu ?

Zodra de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding aan u heeft betekend, dient u direct een aantal acties te ondernemen. Allereerst moet u gelijk bij de sociale dienst van uw gemeente een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand voor de huurachterstand. De gemeente kan u dit als leenbijstand of als gift verstrekken. Vraagt u om een schriftelijke bevestiging van uw aanvraag bijzondere bijstand aan de gemeente. Dit geldt ook als de gemeente u nadien een afwijzing aanvraag bijzondere bijstand stuurt. Vraagt u om een schriftelijke afwijzing van uw bijstandsaanvraag door de gemeente. Tegen deze beslissing van de gemeente kunt u bezwaar maken en vervolgen beroep instellen bij de rechtbank. Ten tweede dient u zich onmiddellijk aan te melden voor een minnelijk schuldhulp of schuldsaneringstraject bij de gemeente. In sommige gemeenten wordt dit traject verzorgd door de gemeentelijke kredietbank (GKB). Zorg ook hier dat u een schriftelijk ontvangstbevestiging heeft van uw aanvraag minnelijke schuldhulp bij de gemeente of de kredietbank.

Dagvaarding uitstel aanvragen

Vervolgens is het zaak dat u vóór de door de deurwaarder in de dagvaarding vermelde eerste zittingsdatum schriftelijk uitstel vraagt aan de kantonrechter om op de dagvaarding te reageren. Zorgt u ook hier voor bewijs dat u dit uitstel tijdig aan de rechtbank heeft gevraagd. Wanneer u uw uitstelverzoek tijdig heeft ingediend bij de rechtbank, dan krijgt u vier weken uitstel van de rechtbank. Dit uitstel kunt u vervolgens verlengen door op tijd vóór de eerstvolgende roldatum een tweede uitstel voor antwoord op de dagvaarding te vragen. U krijgt dan weer vier weken uitstel van de rechtbank. Een dagvaarding uitstel vragen voorbeeld is er niet. Dit is vormvrij. U kunt dit met een (handgeschreven) brief doen, indien gewenst.

Wij kunnen kosteloos voor u beoordelen welk verweer u kunt voeren tegen de dagvaarding. Neem contact met Sociaal Verhaal op zodra u de dagvaarding heeft ontvangen.

Dagvaarding antwoord gedaagde

Nadat de rechter u een laatste termijn heeft gegeven voor uitstel op de dagvaarding moet u een schriftelijke reactie op de dagvaarding sturen aan de rechter. Wettelijk heet uw schriftelijke verweer de conclusie van antwoord. U dient in deze reactie op de dagvaarding aan te geven waarom u niet in staat bent om de achterstand ineens te betalen en hierbij een concreet betalingsvoorstel voor de huurachterstand te doen. Het helpt indien u bij uw antwoord op de dagvaarding bewijs stuurt van uw aanvraag bijzondere bijstand voor de huurachterstand en van uw aanmelding bij de gemeente of de gemeentelijke kredietbank voor schuldhulpverlening. In de meeste grote steden zijn er tussen woningbouwverenigingen en gemeenten Convenanten afgesloten, waarin is vastgelegd dat er op een afgesproken wijze met huurders met huurachterstand moet worden omgegaan om ontruiming zoveel mogelijk te voorkomen. Indien de woningbouwvereniging waarvan u huurt, dit convenant niet heeft nageleefd in uw geval, dan kan de rechter besluiten om de ontruimingsvordering van uw verhuurder vooralsnog uit te stellen of af te wijzen Er is geen voorbeeld verweer dagvaarding. Ook dit is vormvrij. U kunt zelf een brief aan de rechtbank schrijven, desgewenst met bijlagen. Let wel; dit is alleen mogelijk bij de kantonrechter, de sector kanton van de rechtbank. Bij de andere civiele instanties van de rechtbank, kunt u alleen via een advocaat verweer voeren tegen de dagvaarding.

Dagvaarding huurachterstand ontvangen ?

Verweer voeren tegen een ontruimingsdagvaarding van uw verhuurder op grond van huurachterstand is een specifiek en specialistisch deel van het huurrecht. In het algemeen is het mogelijk om de rechter in de dagvaardingsprocedure te bewegen om de ontruiming van uw woning zoveel mogelijk uit te stellen. U dient dan wel het juiste verweer te voeren op de dagvaarding bij de kantonrechter. Als u dit verzuimt, dan is de kans aanmerkelijk dat de rechter de ontruiming van uw woning op korte termijn zal toewijzen. Heeft u een dagvaarding ontvangen en wilt u niet zelf verweer voeren bij de rechter, neemt u dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij kunnen kosteloos voor u beoordelen welk verweer u kunt voeren tegen de dagvaarding. Of dat het voor u verstandiger is om een jurist of advocaat in te schakelen voor een reactie op de dagvaarding. Neem contact met Sociaal Verhaal op zodra u de dagvaarding heeft ontvangen. Wij helpen u verder.

Heeft u een dagvaarding ontvangen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Sociaal Verhaal voor hulp.