ONDERHOUDSGEBREKEN HUURWONING

De verhuurder van uw woonruimte is verantwoordelijk voor een juiste staat van een leefbare woning. De verhuurder is hierbij verplicht groot onderhoud & grote reparaties te verrichten/  op te lossen zoals bijvoorbeeld een lekkage maar ook (ernstig) overlast veroorzaakt door een andere huurder. Niet alle gebreken komen op de lasten van uw verhuurder, klein & dagelijks onderhoud komen voor uw eigen rekening. 

Voorbeelden groot onderhoud:

 • Lekkage
 • Onvoldoende ventilatie 
 • Achterstallig onderhoud
 • Vochtige ruimte 
 • Geluidsoverlast 
 • Stankoverlast
 • Buitenschilderwerk
 • Controleren, repareren & vervangen van een cv-ketel
 • Repareren/ vervangen van de schoorsteen
 • Repareren/ vervangen van ventilatiekanalen
 • Vervangen goten/ regenafvoeren & grote reparaties hieraan

Voorbeelden klein onderhoud:

 • Vervangen wc-bril of lekkende kraan
 • Binnenschilderwerk 
 • Vastzetten/ vastschroeven van bijvoorbeeld een trapleuning/ deurknop/ deurbel
 • Oliën & smeren van scharnieren/ sloten
 • Schoonhouden/ ontstoppen van het riool

ADRESPROBLEMEM

Indien het onmogelijk voor u wordt gemaakt om uzelf te kunnen inschrijven op het adres van uw huurwoning, dan is er sprake van een gebrek. Uw verhuurder zal dit zo spoedig mogelijk voor u moeten oplossen. Ook als er sprake is van zogenaamde ‘’spookbewoning’’, dit houdt in dat er iemand op uw adres staat ingeschreven die er in werkelijkheid niet woont. Hierdoor krijgt u bijvoorbeeld problemen met de aanvraag van huurtoeslag. Dit is verboden, ook dit moet uw verhuurder oplossen.

SCHADE AAN DE HUURWONING

Ondervindt u schade aan uw huurwoning, meld dit dan z.s.m. bij uw verhuurder; doe dit telefonisch maar vooral ook schriftelijk. Tevens adviseren wij u om  bewijsstukken mee te sturen. Meld u het gebrek niet of te laat? Dan kunt u aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade. Dit is schade ontstaan door het niet tijdig oplossen van  onderhoudsgebreken.

SPOEDGEVAL

Er is sprake van een spoedgeval bij bijvoorbeeld een kapotte CV-ketel, uw verhuurder is wettelijk verplicht om snel een oplossing of noodvoorziening te regelen. Als er geen spoed is, heeft de verhuurder 6 weken de tijd om het gebrek te repareren.

HUURCOMISSIE & AANVRAAG HUURVERLAGING

Krijgt u geen contact met uw verhuurder of doet uw verhuurder niets aan het gebrek? Indien u woont  in een sociale huurwoning kunt u contact opnemen met de Huurcommissie. Misschien krijgt u huurverlaging via de Huurcommissie. U betaalt dan een lagere huur tot uw verhuurder het gebrek heeft opgelost. De Huurcommissie kan tot maximaal 80% huurverlaging geven. 

Let op: gaat uw klacht over overlast? Dan kan de Huurcommissie u geen huurverlaging geven. De Huurcommissie kan ook geen boete geven aan de verhuurder m.b.t. overlast, hiervoor zult u naar de rechter moeten stappen.

CONTACT MET SOCIAAL VERHAAL

Bent u momenteel ten einde raad & geeft ook de huurcommissie geen gehoor? Misschien begrijpen zij u niet helemaal of kunt u wellicht niet goed uw verhaal onderbouwen? Neem contact op met Sociaal Verhaal, wij zullen naar u luisteren & u bijstaan op de juiste weg om uw rechten te behalen. Overleg telefonisch met 1 van onze juristen of wij iets voor u kunnen betekenen, vaak kan dit geheel kosteloos.