verhuurder

Beslag auto voorkomen

Ligt er beslag op uw auto? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal om verkoop van uw auto bij beslag door de deurwaarder te voorkomen. Als u een schuld niet betaalt en er is een vonnis of een dwangbevel, dan mag de deurwaarder beslag op uw auto leggen. Wanneer u laag of geen inkomen heeft, dan kunnen wij u helpen om de verkoop van uw auto na beslag door de deurwaarder te voorkomen. U dient dan het beslagexploot van de deurwaarder waarmee uw auto in beslag is genomen, of de aanzegging executoriale of openbare verkoop van uw auto, aan ons te zenden. Wij bespreken met u welke actie er ondernomen dient te worden om de verkoop van uw in beslag genomen auto te voorkomen. De deurwaarder mag altijd uw auto in beslag nemen als u een vordering niet betaalt, maar de deurwaarder mag uw auto bij beslag niet altijd verkopen. Dit kan soms onrechtmatig zijn vanwege verschillende redenen. Eén reden is dat de opbrengst van de openbare verkoop van uw auto die in beslag is genomen, de kosten van het beslag op de auto en de openbare verkoopkosten niet te boven zal gaan. De deurwaarder mag uw in beslag genomen auto niet verkopen als hij van te voren weet dat deze minder zal opbrengen dan de beslag- en verkoopkosten die de deurwaarder daarvoor zal moeten maken. Ook als u de auto nodig heeft voor uw werk of voor ziekenverzorging of mantelzorg, kan de executoriale verkoop van uw in beslag genomen auto door de deurwaarder onrechtmatig zijn. Neem bij twijfel direct met ons contact op voor gratis advies en hulp.

Beslaglegging auto belastingdienst

Beslaglegging van uw auto door de belastingdienst is moeilijker te voorkomen. De belastingdienst werkt met mobielscanapparatuur en verkeerscontroles, waarbij auto’s voor openstaande belastingaanslagen door de belastingdienst in beslag worden genomen. Het zijn vaak gecombineerde acties waarbij niet alleen de belastingdienst auto’s in beslag neemt, maar ook het CJIB voor openstaande verkeersboetes. Bij beslaglegging op een auto door de belastingdienst of het CJIB worden de auto’s bij grote openbare veilingen voor een laag bedrag verkocht. De omstandigheid dat de verkoopopbrengst bij beslaglegging op een auto door de belastingdienst de beslag- en verkoopkosten niet te boven gaan, speelt minder een rol dan bij een civielrechtelijke beslaglegging op een auto door een gerechtsdeurwaarder. Dan zijn er meer mogelijkheden om de verkoop en beslaglegging van de auto aan te vechten. Ingeval van beslaglegging door de belastingdienst, is verkoop van de auto alleen te voorkomen door het uitbrengen van een verzetdagvaarding. Hiervoor gelden echter stringente eisen en u loopt bij het opstarten van een verzetprocedure om verkoop van een auto na beslaglegging door de belastingdienst te voorkomen, een hoog kostenrisico. Indien u de verzetprocedure tegen de belastingdienst verliest, dan gaat de verkoop van uw auto door en wordt u door de rechtbank veroordeeld tot betaling van de kosten van de belastingdienst in de verzetprocedure. U praat dan al snel over tenminste duizend euro aan proceskosten plus de eigen advocaat en gerechtelijke kosten voor het opstarten van de verzetprocedure. Laat u daarom goed informeren in hoeverre het in uw geval zinvol is om de verkoop van uw auto na beslaglegging door de belastingdienst door middel van een verzetprocedure te voorkomen.

Executiegeschil beslag auto

Het opstarten van een executiegeschil is een mogelijkheid om de verkoop na een civielrechtelijk beslag op een auto te voorkomen. De voorzieningenrechter van de rechtbank gaat in het executiegeschil oordelen of de executant of de deurwaarder in alle redelijkheid tot beslag op en verkoop van de auto mag overgaan. Dit betreft een marginale toetsing door de voorzieningenrechter. De rechter gaat niet inhoudelijk kijken of het dwangbevel of het vonnis waarmee op de auto beslag is gelegd, onrechtmatig is. Er vindt alleen een belangenafweging plaats of er in dit geval beslag op de auto gelegd had mogen worden en of er tot openbare verkoop van de auto door de deurwaarder mag worden overgegaan. Wilt u meer weten over de mogelijkheid om door middel van een executiegeschil bij de voorzieningenrechter beslag en verkoop van uw auto door de deurwaarder te voorkomen, neem dan met ons contact op voor advies.

Ligt er beslag op uw auto? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal om verkoop van uw auto bij beslag door de deurwaarder te voorkomen. Als u een schuld niet betaalt en er is een vonnis of een dwangbevel, dan mag de deurwaarder beslag op uw auto leggen.