verhuurder

Bemiddelingskosten terugvragen kamer

Wilt u bemiddelingskosten terugvragen die u aan uw makelaar heeft betaald bij de huur van uw kamer? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal. Wij geven gratis hulp om bemiddelingskosten terug te vragen bij kamerhuur. Via deze voorbeeldbrief kunt u aan het bemiddelingsbureau zelf de courtage of bemiddelingskosten voor u kamer of (onzelfstandige) woonruimte terugvragen. Als de makelaar of het bemiddelingsbureau niet reageert op uw vraag om de bemiddelingskosten terug te betalen, dan krijgt u van een advocaat van Sociaal Verhaal gratis hulp om de bemiddelingskosten of courtage terug te vorderen bij de makelaar of het bemiddelingsbureau.

Onterechte bemiddelingskosten berekend

De bemiddelingsbureau hebben bij kamerhuur onterechte bemiddelingskosten aan de huurder berekend. De uitspraak van de Hoge Raad is duidelijk. Een woningzoekende hoeft geen bemiddelingskosten aan een bemiddelingsbureau te betalen, als dit bureau of de makelaar is ingeschakeld door de verhuurder van de huurwoning. Wanneer het bemiddelingsbureau de woning te huur aanbiedt op zijn website, dan treedt de verhuurmakelaar op als bemiddelaar voor de verhuurder. Er mogen dan van de Hoge Raad geen bemiddelingskosten aan de huurder in rekening worden gebracht. Als de verhuurmakelaar of het bemiddelingsbureau vooraf met de huurder heeft afgesproken dat er bemiddelingskosten betaald moeten worden om een woning of kamer te kunnen huren, dan is deze afspraak ongeldig. Dit is anders als de website van de bemiddelaar alleen als een electronisch prikbord fungeert, waarbij de huurder en de verhuurder rechtstreeks met elkaar contact leggen. In elk ander geval zijn er onterecht bemiddelingskosten voor de kamerhuur gerekend en moet de makelaar deze kosten aan de huurder terugbetalen.

Wet dubbele bemiddelingskosten courtage terugvragen

Op grond van de Wet dubbele bemiddelingskosten kan de huurder courtage terug vragen aan het huurbemiddelingsbureau. Deze wet dubbele bemiddelingskosten is op 1 juli 2016 in werking getreden. In de wet is vastgelegd dat het verboden is om consument-huurders bemiddelingskosten te vragen. Bemiddelaars mogen geen bemiddelingskosten aan de huurder rekenen voor de verhuur van de kamer wanneer de makelaar in opdracht van de verhuurder werkt. Het is daarbij niet van belang of de verhuurder of eigenaar van de woning de makelaar heeft betaald voor de bemiddeling. Wanneer de verhuurmakelaar woningen te huur aanbiedt namens de verhuurder of de huiseigenaar, dan is er sprake van een overeenkomst van opdracht tussen de makelaar en de verhuurder. Alleen als de makelaar in opdracht van de huurder werkt, mag hij bemiddelingskosten aan de huurder vragen. Bijvoorbeeld in geval van een zoekopdracht om een huurwoning voor een huurder te zoeken.

Terugvorderen bemiddelingskosten kamerhuur

Tot vijf jaar terug kunt u bemiddelingskosten voor kamerhuur terugvorderen van het bemiddelingsbureau. U kunt dit doen met deze voorbeeldbrief. Als het bemiddelingsbureau of de makelaar na uw schriftelijke aanmaning niet betaalt, dan kunt u met hulp van een gratis advocaat van Sociaal Verhaal de bemiddelingskosten terugvorderen. Helaas komt het voor dat grote bemiddelingsbureaus zoals Direct Wonen of Duinzigt Woonservices de BV waaraan u de bemiddelingskosten of courtage heeft betaald, opheffen of failliet laten gaan. Hierdoor kunt u de makelaarskosten niet meer terugvorderen bij de oorspronkelijke contractspartij aan wie u destijds de makelaarskosten heeft betaald. De kantonrechter in Amsterdam heeft onlangs echter een uitspraak gedaan waarin is bepaald, dat wanneer bemiddelingsbureaus zoals Direct Wonen of Duinzigt Woonservices de oude BV opheffen en dezelfde activiteiten voortzetten in een nieuwe BV, deze nieuwe BV of de eigenaar daarachter, toch de bemiddelingskosten voor kamerhuur van destijds moet terugbetalen aan de huurder. Ook in dit soort situaties kunnen wij u hulp bieden met het terugvorderen van de bemiddelingskosten bij kamerhuur.

zakelijk

Wilt u bemiddelingskosten terugvragen die u aan uw makelaar heeft betaald bij de huur van uw kamer? Neem dan contact op met Sociaal Verhaal.