Hier vindt u de blog van Sociaal Verhaal. Via onze blog zullen wij wekelijks verslag doen van de schrijnende situaties waarover met ons contact wordt opgenomen.

Blog Sociaal Verhaal

Als vrijwilligers van Sociaal Verhaal horen wij dagelijks van onze doelgroep in welke schrijnende situaties zij terecht komen, vanwege de geformaliseerde houding van woningbouwverenigingen, (semi)overheidsinstanties en grote institutionele organisaties. Veel van deze gevallen zijn te voorkomen wanneer de betreffende instantie constructief met de probleemstelling omgaat. Helaas gebeurt dit onvoldoende. Indien beide partijen dat voorstaan, is elk probleem praktisch op te lossen. Sociaal Verhaal wil middels haar blog de betreffende instellingen een spiegel voorhouden en hen confronteren met de gevolgen van hun inflexibele en on-weldenkende opstelling. Sociaal Verhaal zal in haar blog wekelijks een casus uit de praktijk schetsen waaruit de onderneming in kwestie kan afleiden dat zij in de betreffende situatie ook anders had kunnen handelen. En dit alsdan met een aanmerkelijk positievere uitkomst voor alle betrokkenen.

Wij hopen dat onze blog op deze manier zal bijdragen aan het verkrijgen van praktisch inzicht en bewustwording bij die instellingen. Dit om toekomstige vergelijkbare gevallen in de toekomst te voorkomen. De betrokken medewerkers aan de kant van het instituut handelen veelal vanuit een aangeleerde routinematige modus, waarbij veel voorkomende problemen voor de instelling op de door hen beproefde wijze worden aangepakt. Hierdoor is er sprake van symptoombestrijding, zonder dat er daadwerkelijk wordt gebouwd aan een werkwijze om veel voorkomende geschillen te voorkomen in plaats van deze – telkens – weer, bij herhaling, halfbakken op te lossen. Sociaal Verhaal tracht dan ook middels haar weblog structureel bij te dragen aan een stukje ‘verandermanagement’ bij de onderwerpelijke organisaties. Indien alle instanties waar de ‘sociaal-zwakkere’ medemens mee te maken heeft, voldoende leereffect vertonen, dan is iedereen daarbij gebaat en worden problemen voorkomen. Dit met als ultiem resultaat dat Sociaal Verhaal ‘in the end’ niets meer heeft om over te ‘bloggen’ en Sociaal Verhaal zichzelf kan opheffen. Voorlopig hebben we een lange weg te gaan.

Meld u zich hier aan voor onze blog, deze ontvangt u vervolgens via de mail!