Herkeuring voor de WIA: hoe bereid ik me voor?

Ook al ben je langer dan twee jaar (deels) ziek en ontvang je een WIA-uitkering, het kan gebeuren dat bijvoorbeeld het UWV of je werkgever een nieuwe keuring aanvragen. Meestal gaat het om een verandering in je gezondheid waardoor je meer of minder kunt werken. Wat kun je verwachten van zo’n herkeuring?

Als er vragen zijn over je gezondheidssituatie, nodigt het UWV je uit voor een gesprek met een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige. Die gesprekken zijn meestal kort en feitelijk.  De UWV-deskundigen hebben weinig tijd om dieper op je verhaal in te gaan. Het helpt als je gericht antwoord kunt geven op hun vragen. Dat vraagt om een goede voorbereiding.

Vooraf aan de WIA-herkeuring

Maar hoe doe je dat, je voorbereiden op een herkeuringsgesprek? Een paar tips:

  1. Neem informatie over je gezondheid mee, bijvoorbeeld een kopie van de brief die je specialist naar je huisarts heeft gestuurd. UWV-artsen vragen die vaak niet zelf op en dan gaan ze alleen af op hun eigen oordeel.
  2. Het gesprek gaat over jouw toekomst, dus het is helemaal niet raar als je zenuwachtig bent. Misschien helpt het om een vertrouwd iemand mee te nemen, dat mag.
  3. Houd je antwoorden zo feitelijk mogelijk. Als de UWV-deskundige vraagt hoe je je dag inricht, geef dan precies aan wat je wel en niet kunt. Bijvoorbeeld: ‘ik kan maximaal een half uur lopen’ of ‘ik moet een huishoudelijke klus in drie etappes doen’, als zoiets voor jou geldt. Vertel ook wat je nodig hebt om te herstellen.
  4. Voor jezelf kan het prettig zijn om het gesprek op te nemen zodat je het kunt terugluisteren. De UWV-arts mag dat niet weigeren. Maar het is wel netjes om het van tevoren te melden. Zo houd je je relatie met het UWV zuiver.

Oneens met de WIA-beslissing?

Op basis van de informatie die jij en je behandelend arts geven beslist het UWV over je WIA-uitkering. Het wordt voortzetten, verlagen of stoppen. Ben je het oneens met de beslissing? Dan kun je bezwaar maken:

  1. Schrijf een brief waarin je uitlegt waarom de beslissing onterecht is. In de praktijk heb je meer kans dat je gelijk krijgt als je een onafhankelijke rapportage over je gezondheid meestuurt. Een onafhankelijk expertisebureau is een voorbeeld van een bedrijf dat zo’n rapportage kan opstellen. Het kost geld, maar via je rechtsbijstandsverzekering kun je de kosten misschien vergoed krijgen. Of, als je een laag inkomen hebt, is eventueel een tegemoetkoming mogelijk.
  2. De UWV-arts geeft niet aan waarom bepaalde dingen niet zijn meegenomen in de beoordeling. Nog een goede reden voor een onafhankelijke rapportage: daarmee kun je laten zien wat in jouw situatie wél belangrijk is.
  3. Sluit bijtijds een rechtsbijstandverzekering. Verzekeraars hanteren meestal een wachttijd voordat je daar een beroep op kunt doen en misschien heb je juridische hulp nodig als jouw zaak voor de rechter terechtkomt.

Onafhankelijk onderzoek WIA arbeidsongeschiktheid

Het is zeker de moeite waard om te protesteren tegen een beslissing die je onredelijk vindt. Het gebeurt geregeld dat het UWV of een rechter een eerder besluit over een uitkering terugdraait. Maar houd er ook rekening mee dat een onafhankelijk onderzoek een andere uitkomst oplevert dan je dacht. Want onafhankelijk betekent dat het bureau zo objectief mogelijk jouw situatie onderzoekt en niet dat ze ‘partij zijn’ voor jou.