overheid

Gesubsidieerde rechtsbijstand

 Heeft u een juridisch probleem en laag of geen inkomen waardoor u een advocaat of mediator niet kunt betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Neem contact op met Sociaal Verhaal. Wij kijken of u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand. Als dit het geval is, dan kan een advocaat voor u gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen. Dit houdt in dat het grootste deel van de kosten voor een advocaat of mediator door de overheid aan u vergoed wordt. En u recht heeft op vermindering van griffierecht ingeval van een gerechtelijke procedure.

Wanneer u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan vraagt uw advocaat voor u een toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Komt u in aanmerking voor een toevoeging, dan betaalt de Raad voor Rechtsbijstand het grootste deel van de kosten van de advocaat of mediator. Het deel dat zelf u moet betalen heet wettelijke eigen bijdrage. De wettelijke eigen bijdrage moet u niet aan de Raad voor Rechtsbijstand betalen. Het is aan uw advocaat of hij u de wettelijke eigen bijdrage in rekening brengt, of niet. Ontvangt u van de advocaat een factuur voor de eigen bijdrage, dan kunt u bij de gemeente waar u als woonachtig ingeschreven staat, bijzondere bijstand aanvragen voor de wettelijke eigen bijdrage. Bijzondere bijstand kunt u altijd aanvragen, u hoeft geen bijstandsuitkering te hebben. Uw inkomen dient wel op of onder bijstandsniveau te liggen. De gemeente kijkt aan de hand van uw inkomensgegevens of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand voor de wettelijke eigen bijdrage. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Voorwaarden voor gesubsidieerde rechtsbijstand

  • U mag niet te veel verdienen. De Belastingdienst stelt jaarlijks het maximaal inkomen en vermogen vast. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger de wettelijke eigen bijdrage.
  • U mag niet te veel vermogen hebben.
  • Heeft u een eigen zaak, dan mag de financiële opbrengst niet te hoog zijn.
  • U moet een goede juridische reden hebben om gesubsidieerde rechtsbijstand aan te vragen.

De Raad voor Rechtsbijstand onderzoekt naar aanleiding van de aanvraag toevoeging door uw advocaat of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand is een zelfstandig bestuursorgaan en valt onder de reikwijdte van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De toekenning of afwijzing van uw toevoegingsaanvraag is een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb en vatbaar voor bezwaar en beroep. Als uw toevoegingsaanvraag is afgewezen door de Raad voor Rechtsbijstand en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u daartegen bezwaar maken.

Voldoet u echter aan de bovenstaande voorwaarden, dan komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Uw advocaat vraagt bij de Raad voor Rechtsbijstand gesubsidieerde rechtsbijstand aan. De Raad voor Rechtsbijstand gaat uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar voor het huidige jaar. De Raad voor Rechtsbijstand vraagt uw inkomensgegevens zelf op bij de Belastingdienst. Indien uw inkomen sterk is gewijzigd in afwijking van uw IB-inkomen van twee jaar terug bij de Belastingdienst, dan kunt u aan de Raad voor Rechtsbijstand vragen om op basis van uw huidig inkomen te beoordelen of uw inkomen ‘laag genoeg’ is om voor een toevoeging in aanmerking te komen. Hiervoor moet u een verzoek tot peiljaarverlegging indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit kan met een formulier van de Raad dat op de website www.rvr.org is gepubliceerd.

Korting eigen bijdrage Raad voor Rechtsbijstand

U kunt korting krijgen op de door de Raad voor Rechtsbijstand bij de toevoeging vastgestelde eigen bijdrage door naar het Juridisch Loket te bellen voor een voorkeursverwijzing naar uw advocaat. Het Juridisch Loket verstrekt u dan per e-mail een diagnosedocument waarin u wordt verwezen naar een advocaat. In het diagnosedocument staat een korte omschrijving van uw probleem en wie uw advocaat is. Met dit diagnosedocument van het Juridisch Loket krijgt u bij elke advocaat korting op uw wettelijke eigen bijdrage. Dus niet alleen korting bij de advocaat vermeld in het diagnosedocument van het Juridisch Loket. U kunt met het diagnosedocument terecht bij elke advocaat in Nederland en u bent niet gebonden aan de advocaat vermeld in het diagnosedocument. Mocht het Juridisch Loket u onverhoopt géén doorwijzing of diagnosedocument willen verstrekken, vraagt u dan om een ‘blanco doorverwijzing’. Hier heeft u altijd recht op. Uw advocaat kan met de blanco doorverwijzing van het Juridisch Loket eveneens korting op de wettelijke eigen bijdrage bij de toevoegingsaanvraag voor u regelen. Met het diagnosedocument krijgt u € 53,- (2016) korting op uw eigen bijdrage.

De gesubsidieerde rechtsbijstand van de Raad voor Rechtsbijstand dekt alleen de kosten van de advocaat of de mediator. Griffierechten, kosten van getuigen of deskundigen en proceskostenvergoeding vallen hier niet onder. Deze dient u zelf te betalen. Indien u een juridisch probleem voorlegt aan een rechter, dan moet u als verzoeker of als eiser griffierechten aan de rechtbank betalen. Griffierechten zijn de kosten om een procedure te starten bij de rechtbank. Heeft u een toevoeging, dan betaalt u een lager tarief aan griffierechten. De hoogte van de griffierechten worden jaarlijks door de overheid opnieuw vastgesteld. De actuele tarieven aan griffierecht kunt u inzien op www.rechtspraak.nl. Ook als u geen toevoeging heeft, dan kunt u korting krijgen op de griffierechten. Om in aanmerking te komen voor korting op de griffierechten moet u een inkomensverklaring sturen aan de griffie van de rechtbank. Deze inkomensverklaring kunt u opvragen aan de Raad voor Rechtsbijstand. De griffie van de rechtbank kijkt vervolgens aan de hand van uw inkomensverklaring of u in aanmerking komt voor korting op uw griffierechten. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met Sociaal Verhaal.

Neem nu vrijblijvend contact op en kijk of jij in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.