zakelijk

Bijstand of IOAW aanvragen

Wat moet u doen om een bijstandsuitkering of IOAW uitkering aan te vragen ?

Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Lees dan de volgende drie stappen.

Vervolgens gaat u naar de website www.werk.nl om de digitale formulieren in te vullen.

  • U kunt uw bijstandsuitkering aanvragen met uw DigiD. Wanneer u geen DigiD heeft, dan moet u eerst bellen met een vestiging van Werkplein in uw woonomgeving. Vertel daarbij dat u een bijstandsuitkering wilt aanvragen en dat u nog geen DigiD heeft. Hierna kunt u uw DigiD aanvragen via de website van DigiD, digid.nl. Zodra u uw DigiD heeft ontvangen, kunt u zich inschrijven bij het UWV en kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.
  • Wanneer u samenwoont met een partner, dan moet u samen bijstandsuitkering aanvragen. Hiervoor is wel vereist dat u én uw partner beiden staan ingeschreven bij het UWV. U moet dan ook beiden aanwezig zijn bij de afspraak die u met de gemeente heeft gemaakt om uw bijstandsaanvraag door te preken.
  • Alle gemeenten werken met een zoektijd of inspanningsperiode van achtentwintigdagen voordat de gemeente uw aanvraag in behandeling neemt. Voor jongeren tot zevenentwintig jaar is deze zoektijd altijd van toepassing, doch sommige gemeenten hanteren deze zoekperiode voor alle leeftijden. Indien er volgens uw gemeente ook voor u een zoektijd van toepassing is, dan dient u nadat u gestart bent met uw bijstandsaanvraag, eerst nog eens achtentwintig dagen solliciteren naar werk of zoeken naar een opleiding. Pas na deze ‘wachttijd’ van achtentwintig dagen beslist de gemeente over uw recht op een bijstandsuitkering. Hierbij is van belang dat u zich inschrijft bij UWV en uw aanvraag voor een bijstandsuitkering start. Op deze wijze wordt vastgesteld met ingang van welke dag uw zoekperiode van achtentwintig dagen ingaat. Vergeet u niet om alle sollicitaties en inschrijvingen bij uitzendbureaus van deze 28 dagen goed te bewaren.
  • Via werk.nl vraagt u via het digitale formulier op de website uw bijstandsuitkering aan. Bij de meeste gemeenten kan deze aanvraag digitaal. Lukt dit niet bij uw gemeente, dan kunt u op de website van werk.nl als eerste zien in het formulier hoe u in uw gemeente een bijstandsuitkering aanvraagt.

Vergeet u niet bij het UWV in te schrijven via het digitale formulier op de site van www.werk.nl. U moet daarbij in het formulier op de website inloggen met uw DigiD. Nadat uw digitale inschrijving op werk.nl is gelukt, krijgt u binnen achtenveertig uur een e-mail met een bevestiging van uw inschrijving.

Na uw inschrijving bij het UWV, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen via het digitale formulier op de site. Ook hierbij logt u weer in op het digitale formulier met uw DigiD. Nadat u op deze manier uw bijstandsaanvraag heeft aangevraagd, ontvangt u eveneens binnen achtenveertig uur een e-mail met een bevestiging van uw aanvraag voor een bijstandsuitkering.

Heeft u problemen met de aanvraag of is uw aanvraag afgewezen? Dan leest u hier hoe wij u kunnen helpen.