Verkoop woning door bank

U heeft een hypotheekschuld en de bank gaat niet akkoord met een betalingsregeling. De hypotheekverstrekker (bank) wil zo snel mogelijk uw woning verkopen om met de opbrengst van de verkoop van uw woning de hypotheek af te lossen.

Volmacht verkoop woning aan bank

De bank zal eerst proberen om u een volmacht bij de notaris te laten tekenen waarin u de bank toestemming geeft om de woning namens u via een makelaar van de bank te verkopen. Zodra u deze volmacht bij de notaris heeft getekend, dan kan uw hypotheekbank uw woning tegen elke prijs verkopen. Is de verkoopprijs van uw woning lager dan uw hypotheek, dan blijft u zitten met een restschuld. Deze restschuld moet u na de gedwongen verkoop van uw woning, vermeerderd met rente, aan de bank betalen.

Incasso restschuld hypotheek bij verkoop woning door bank

Kunt u de restschuld van uw woning niet terugbetalen, dan zal de bank met de grosse van de notariële overeenkomst van geldlening (de ‘hypotheekakte’) de deurwaarder beslag laten leggen op uw inkomen, uw inboedel of op uw andere bezittingen.

Veiling woning wegens hypotheekachterstand

Indien u de notariële volmacht aan de bank weigert te tekenen, dan zal de bank overgaan tot executoriale verkoop van uw woning. Dit houdt in dat de bank een gerechtsdeurwaarder bij u langs zal sturen waarbij de hypotheekakte met de overeenkomst van geldlening aan uw wordt betekend en aan u bevel wordt gedaan om binnen twee dagen na betekening de gehele hypotheeklening plus rente en kosten aan de bank te betalen. Kunt u dit niet, en is een afbetalingsregeling met de bank niet mogelijk, dan zal de bank een notaris inschakelen om uw woning op een veiling openbaar te verkopen. Dit heet de executoriale verkoop van uw woning. De bank heeft het recht van parate executie om uw woning zonder tussenkomst van een rechter in het openbaar te verkopen op een veiling.

Executieveiling woning door hypotheekgever

Op deze executieveiling zal uw woning voor een zeer laag bedrag worden verkocht, waardoor u na de openbare verkoop van uw woning blijft zitten met een aanzienlijke restschuld. Zoals eerder gemeld, zal de bank deze hypotheekschuld middels beslaglegging door een deurwaarder bij u gaan incasseren.

Wordt u door de bank bedreigt met executoriale verkoop van uw woning op grond van een hypotheekschuld en wilt u de verkoop door de bank van uw woning voorkomen, neemt u dan met ons contact op. Sociaal Verhaal kan u van advies of van professionele rechtshulp door een advocaat voorzien om de openbare verkoop van uw woning bij hypotheekachterstand te voorkomen.

Inroepen huurbeding tegen huurder woning door bank

Wanneer u huurder bent van een woning waarvan de eigenaar de hypotheekrente niet betaalt aan de bank waardoor er een hypotheekschuld is op grond waarvan de woning executoriaal wordt verkocht, dan zal de bank u als huurder vóór de openbare verkoop van uw huurwoning eerst via een deurwaarder uit de woning zetten. De bank is daartoe gerechtigd omdat er in de hypotheekakte een huurbeding is opgenomen. Dit betekent dat wanneer de bank aan de eigenaar geen toestemming heeft gegeven om de woning aan u te verhuren, de bank het recht heeft om uw huurwoning te ontruimen op basis van het huurbeding in de hypotheekakte.

Verzoekschrift tot ontruiming woning op grond van huurbeding

In sommige gevallen dient de bank eerst aan de Rechtbank met een verzoekschrift toestemming te vragen om uw woning op grond van het huurbeding te ontruimen. De bank kan dit recht ook nadien aan de koper van uw huurwoning overdragen. In deze verzoekschriftprocedure wordt u als huurder opgeroepen door de Rechtbank om te worden gehoord op het verzoek van de bank om u als huurder op grond van het huurbeding uit de woning te zetten. Wordt u door de Rechtbank opgeroepen voor de zitting, dan is het verstandig om professionele rechtsbijstand in te roepen, zoals bijvoorbeeld een advocaat, om u bij te staan in deze verzoekschriftprocedure bij de Rechtbank. Sociaal Verhaal kan ook u als huurder van een koopwoning, met raad en daad bijstaan.

Gratis rechtsbijstand

Sociaal Verhaal onderzoekt altijd voor u of gratis rechtsbijstand mogelijk is. Is gratis rechtshulp vanwege de hoogte van uw inkomen niet mogelijk, dan onderhandelt Sociaal Verhaal voor een zo billijk mogelijk tarief bij een advocaat of bij een andere rechtshulpverlener voor u.

Bel ons direct voor gratis rechtshulp!

085-3010072

verkoop woning door bank