Lindorff

Rechtsbijstandverzekering? Vrije advocaatkeuze

Heeft u een rechtsbijstandverzekering en wilt u zelf een advocaat kiezen? Dat kan, u heeft vrije advocaatkeuze. Sociaal Verhaal kan u helpen met het vinden van een geschikte advocaat voor uw zaak. De kosten van de advocaat worden dan door uw rechtsbijstandsverzekeraar betaald. De polisvoorwaarden van de rechtsbijstandsverzekeraars met betrekking tot de vrije advocaatkeuze verschillen. Echter, sommige rechtsbijstandsverzekeraars hebben hun voorwaarden aangepast, waardoor er voor de vrije advocaatkeuze eerst een eigen risico (oplopend tot € 500) moet worden betaald. Daarnaast hanteren de meeste verzekeraars een maximumbedrag dat u onder de rechtsbijstandverzekering mag besteden aan uw eigen ‘vrije’ advocaat. Wanneer u niet wijs wordt uit de polisvoorwaarden van uw eigen rechtsbijstandverzekering en u wilt weten onder welke voorwaarden en voor welk bedrag u recht heeft op vrije advocaatkeuze, neem dan met ons contact op. Wij kijken kosteloos voor u of u in aanmerking komt voor vrije advocaatkeuze op grond van de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering.

Altijd vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering

Het Europees Hof van Justitie heeft het recht op vrije advocaatkeuze in een uitspraak van 7 november 2013 bepaald. U heeft sindsdien altijd vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandverzekering. Op grond van de Nederlandse wet had u al het recht om zelf een advocaat te kiezen, maar de rechtsbijstandsverzekeraars hadden dit recht in hun verzekeringsvoorwaarden steeds meer beperkt. Hierdoor bleef er in de praktijk weinig over van uw recht op vrije advocaatkeuze wanneer u een rechtsbijstandverzekering had. Het Europees Hof heeft met haar uitspraak een einde gemaakt aan deze praktijk van de verzekeringsmaatschappijen.  U heeft vanaf nu dus altijd recht op vrije advocaatkeuze als u een rechtsbijstandverzekering heeft. Helaas hebben de verzekeringsmaatschappijen naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie weer andere drempels bedacht om uw recht op altijd vrije advocaatkeuze in te perken. Voor een rechtsbijstandsverzekeraar is het immers duurder om u een eigen advocaat te laten kiezen, dan dat zij u zelf helpen met eigen advocaten of juristen. Wanneer u een juridisch geschil aanmeldt bij uw rechtsbijstandsverzekeraar en u geeft aan zelf een advocaat uit te willen kiezen, dan zal de rechtsbijstandsverzekeraar u doorverwijzen naar haar juridische uitvoerder.  Dit is meestal DAS rechtsbijstand, de SRK of de ARAG. Een jurist van de DAS, de SRK of de ARAG zal dan in de eerste plaats beoordelen of uw juridisch geschil onder de dekking van uw verzekeringspolis valt. Als dit het geval is, dan zal de jurist van de DAS of andere maatschappij u proberen te overtuigen om uw geschil door de DAS te laten behandelen, in plaats van door een advocaat van uw vrije keuze. Dit is immers een stuk goedkoper voor de rechtsbijstandsverzekeraar dan rechtsbijstand aan u door een vrije advocaat. U hoeft hiermee echter niet akkoord te gaan en u heeft altijd recht op vrije advocaatkeuze. Omdat de DAS, SRK, ARAG enzovoort er hun professie van hebben gemaakt om de verzekerden zoveel mogelijk binnen de eigen organisatie te houden, voelt u zich in uw contacten met de DAS al snel gedwongen om toch maar in te stemmen met rechtsbijstand door een eigen jurist of advocaat van de rechtsbijstandsverzekeraar. Om dit te voorkomen, is het raadzaam dat u – als u een juridisch geschil heeft – eerst met ons contact opneemt om u recht op vrije advocaatkeuze te waarborgen. Wij vertellen u welke handelswijze u moet volgen om uw recht op vrije advocaatkeuze in de praktijk te realiseren. Als u hier voor het eerst mee te maken krijgt, dan is het moeilijk om tegenwicht te bieden aan de professionele juristen van de DAS, SRK, ARAG of andere rechtshulpverleners van uw rechtsbijstandsverzekeraar.  U moet in elk geval niet op eigen houtje een eigen advocaat inschakelen. Als u niet de juiste weg volgt, zoals die in de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering is vastgelegd, dan mag de verzekeraar u uw recht op vrije advocaatkeuze ontzeggen, omdat u bijvoorbeeld de zaak te laat of verkeerd heeft aangemeld. De kosten van uw vrije advocaat worden dan niet vergoed door uw rechtsbijstandsverzekeraar en dan moet u de advocaat zelf betalen.

zakelijk

Heeft u een rechtsbijstandverzekering en wilt u zelf een advocaat kiezen? Dat kan, u heeft vrije advocaatkeuze. Sociaal Verhaal kan u helpen met het vinden van een geschikte advocaat voor uw zaak.