verhuurder

Drie tips om huisuitzetting te voorkomen

Wordt u met huisuitzetting bedreigd? Hier drie tips om huisuitzetting bij huurachterstand te voorkomen. Bij vragen over deze tips om huisuitzetting te voorkomen, kunt u contact opnemen met Sociaal Verhaal. Wij helpen u gratis om huisuitzetting bij huurachterstand te voorkomen.

Dagvaarding deurwaarder huurachterstand

Heeft u een dagvaarding van de deurwaarder voor huurachterstand ontvangen? Ga dan niet zelf naar de zitting toe. In de dagvaarding van de deurwaarder staat een zittingsdatum vermeld waartegen u bent gedagvaard om voor de rechtbank te verschijnen. In de dagvaarding staat dat u in persoon mag verschijnen. Als u zelf naar deze zitting gaat en u heeft huurachterstand, dan is de kans groot dat de rechter de vordering tot huisuitzetting van uw verhuurder toewijst en de deurwaarder binnen drie dagen na vonnis tot huisuitzetting mag overgaan. Onze tip is: Ga niet zelf naar de zitting, maar vraag schriftelijk uitstel van die zitting aan de kantonrechter of nog beter: laat een advocaat voor u uitstel vragen voor de terechtzitting in de dagvaarding. Als u geen of laag inkomen heeft, dan kunnen wij u van een gratis advocaat voorzien om bij de rechtbank verweer te voeren tegen de eis tot huisuitzetting van uw verhuurder.

Bijzondere bijstand huurachterstand

Kunt u uw huur niet betalen en bent u gedagvaard voor huurachterstand? Vraag dan bijzondere bijstand aan bij de gemeente voor de huurachterstand. Elke gemeente in Nederland heeft een financieel potje voor haar inwoners voor bijzondere noden, die niet vanuit het regulier inkomen betaald kunnen worden. In het algemeen verlenen gemeenten geen bijzondere bijstand voor schulden en ook niet voor huurachterstanden. Echter, indien er zwaarwegende omstandigheden zijn, zoals huisuitzetting bij ziekte of bij minderjarige kinderen, dan willen gemeenten wel eens een uitzondering maken en toch bijzondere bijstand voor huurachterstand verstrekken. Vraagt u daarom gelijk als u door de deurwaarder bent gedagvaard, bijzondere bijstand aan bij de sociale dienst van uw gemeente. U kunt dit eventueel in de vorm van leenbijstand aanvragen; dit betekent dat de gemeente u dan een lening verstrekt ten bedrage van de huurachterstand. Met het geld van de bijzondere bijstand in de vorm van leenbijstand betaalt u dan de deurwaarder en de huisuitzetting is van de baan. Vervolgens lost u de bijzondere bijstand in termijnen aan de gemeente af. Heeft u een aanvraag bijzondere bijstand gedaan, maar ziet het er niet naar uit dat de gemeente nog vóór de datum van de huisuitzetting een beslissing zal nemen op uw aanvraag bijzondere bijstand, dan is het in schrijnende situaties mogelijk om via een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter een vordering tegen de gemeente in te stellen om nog vóór de datum van de huisuitzetting op uw aanvraag bijzondere bijstand te beslissen. Neemt u hiervoor met ons contact op, als dit in uw geval nodig is. Ook als de gemeente uw aanvraag bijzondere bijstand heeft afgewezen, dan kunnen wij u gratis helpen met bezwaar tegen de afwijzing bijzondere bijstand door de gemeente.

Minnelijk traject schuldhulpverlening

Zorg dat u een aanvraag heeft ingediend bij een schuldhulpbureau of de gemeentelijke kredietbank voor een minnelijk traject schuldhulpverlening. Het is dan mogelijk om door het aanvragen van een moratorium een reeds door de deurwaarder aangezegde huisuitzetting te voorkomen. Voorwaarde hiervoor is dat het minnelijk schuldhulptraject zich in de stabilisatiefase bevindt. Dit betekent dat alle schuldeisers aangeschreven moeten zijn door het schuldhulpbureau of de kredietbank en per schuldeiser in kaart is gebracht welk bedrag er verschuldigd is. Er moet uiteraard voldoende inkomen te zijn om de lopende huur te betalen en maandelijks een aflossingsbedrag te reserveren voor alle schuldeisers, de verhuurder daarbij inbegrepen. Een bewindvoerder of een gemeentelijke kredietbank kan zelf de aanvraag moratorium bij de rechtbank indienen. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (RvR.org) staat een digitaal invulformulier voor aanvraag moratorium. Mocht uw bewindvoerder, gemeentelijke kredietbank of schuldbemiddelingsbureau de aanvraag moratorium niet zelf voor u willen of kunnen indienen, dan kunt u met ons contact opnemen. Wij kunnen u dan van een advocaat voorzien om voor u de aanvraag van het moratorium bij de rechtbank in te dienen. De rechtbank beslist in het algemeen binnen een paar dagen over het moratorium. Als er spoed bij is (bijvoorbeeld huisuitzetting binnen 2 dagen), dan kan de rechtbank dezelfde dag nog een beslissing over het moratorium nemen. Wanneer het moratorium wordt verleend, dan geldt dit meestal voor een periode van zes maanden. In deze periode mag de deurwaarder niet tot huisuitzetting overgaan en mag er geen beslag worden gelegd door de schuldeisers. Belt u ons om te vragen of u in aanmerking komt voor een aanvraag moratorium.

zakelijk

Wordt u met huisuitzetting bedreigd? Hier drie tips om huisuitzetting bij huurachterstand te voorkomen. Bij vragen over deze tips om huisuitzetting te voorkomen, kunt u contact opnemen met Sociaal Verhaal.