Staedion Nieuwe aanpak huurachterstanden

Bestaansminimum schuldenaar gegarandeerd

Gebrek aan rechtsbescherming bij persoonsgebonden budget