Deurwaarders willen proces tegen de staat beginnen

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) wil de Nederlandse staat aanklagen. Deurwaarders willen met terugwerkende kracht tot 2012 meer geld voor hun werk. Dat schrijft het Financieele Dagblad.

De tarieven zijn volgens de organisatie sinds dat jaar ‘onjuist’ en ‘onrechtmatig’ te laag vastgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, zegt voorzitter Wilbert van de Donk in het Financieele Dagblad. ‘Dat zit ze hoog’, legt journalist Vasco van der Boon van het FD uit. ‘Zo hoog, dat ze zelfs met terugwerkende kracht meer geld voor hun werk willen gaan eisen.’

Dat deurwaarders zich tegen de staat keren noemt is opmerkelijk, ze zouden juist de belangen van de staat moeten vertegenwoordigen en overheidsbesluiten moeten uitvoeren. Volgens Van de Donk mogen de deurwaarders van de overheid verlangen dat ook zij de regels naleeft.

Koning

Het is opmerkelijk dat door de Koning benoemde deurwaarders zich met een gerechtelijke procedure tegen de Staat keren. Deurwaarders worden immers juist geacht de Staat te vertegenwoordigen en uitvoering van overheidsbesluiten af te dwingen.

‘Maar een gerechtsdeurwaarder, wiens beroep het is om naleving van de regels af te dwingen, mag verlangen dat de overheid zelf ook correct en nauwkeurig de regelgeving naleeft’, hield de KBvG-voorzitter eerder dit jaar zijn algemene ledenvergadering voor.

Drie miljoen exploten

Van de Donk wil niet zeggen of de omvang van het beloningsconflict tussen de KBvG en de Staat om miljoenen of tientallen miljoenen euro’s gaat. Anonieme KBvG-leden vinden het dagvaarden van de Staat te ver gaan omdat het volgens hen om een centenkwestie gaat per dagvaarding of beslaglegging. Jaarlijks brengen de deurwaarders volgens Van de Donk zo’n drie miljoen van dat soort exploten uit.

Het KBvG-bestuur bakkeleit al sinds 2012 met het ministerie van Justitie over de beloningen. Op de algemene ledenvergadering van de deurwaardersclub op 19 mei dit jaar zei de KBvG-voorzitter dat de deurwaarderstarieven en de daarmee samenhangende verdiencapaciteit ‘als grootste zorgpunt met stip op één’ onder zijn leden staat.

Anonieme leden KBvG: ‘Dit gaat te ver’

De omvang van de claim wil Van de Donk niet prijsgeven. Volgens het FD vinden anonieme leden van de KBvG dat het voor de rechter slepen van de staat te ver gaat, omdat het claimbedrag om ‘dubbeltjes per dagvaarding of beslaglegging’ gaat. Volgens de voorzitter gaat het om zo’n 3000 exploten – verslagen van beslagleggingen – per jaar.

Omzetdaling bij deurwaarderskantoren

De omzet van de deurwaarderskantoren in Nederland daalde in 2013 van 421 miljoen euro naar 375 miljoen euro, blijkt uit cijfers van de KBvG, schrijft het FD. Volgens Van de Donk werken de deurwaarders onder de kostprijs en zou dat ‘grote omzetderving’ hebben veroorzaakt. Vorig jaar verhoogde de voormalige minister Ard van der Steur nog de deurwaarderstarieven eenmalig met 2,65 procent, maar dat is bij lange na niet voldoende, betoogt de KBvG. De indexering werkt volgens hen alleen in de toekomst en niet met terugwerkende kracht.

Advocatenkantoor Stibbe

Het KBvG-bestuur heeft afgelopen weken de onvrede onder de ongeveer driehonderd gerechtsdeurwaarders verder gemobiliseerd. De leden kregen formulieren toegestuurd om de KBvG en raadsman Tijn Kortmann van advocatenkantoor Stibbe te machtigen om in het beloningsgeschil tegen de Staat te procederen. De machtigingen moesten uiterlijk vorige week worden ingeleverd. De KBvG-voorzitter heeft nog geen overzicht van het aantal ingestuurde machtigingen.

Als eerste stap naar een rechtszaak zou Kortmann namens de KBvG uiterlijk afgelopen donderdag in een brief aan het ministerie de verjaring van de deurwaardersclaims stuiten. ‘Dit is het urgentste actiepunt’, aldus het rondschrijven van de KBvG aan de leden. Van de Donk weet niet of deze brief er al uit is gegaan.

‘Schikkingsovereenkomsten’

De volgende stap is volgens de KBvG dat de advocaat de Staat dagvaardt. ‘Hoe meer gerechtsdeurwaarders Stibbe en de KBvG machtigen, hoe effectiever de procedure is’, aldus de KBvG. Deurwaarders machtigen de KBvG en Stibbe met het formulier ook ‘schikkingsovereenkomsten’ te sluiten.

Het ministerie zegt in mei een aansprakelijkheidsstelling van de KBvG te hebben ontvangen. Die is gemotiveerd van de hand gewezen. ‘De Staat is niet bekend met enige dagvaarding en wacht eventuele vervolgstappen af’, meldt de woordvoerder. In het nieuwe kabinet gaat minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming over de kwestie.

Het ministerie en de nieuwe minister Sander Dekker wilden geen reactie geven aan de krant.

Bron: Het Financieele Dagblad, 8 november 2017